Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 19/09/2021 09:03

Ninh Bình: Tập trung dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động

17:00 | 28/07/2021
Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình giải quyết việc làm cho khoảng hơn 9.200 người lao động, tổ chức tuyển sinh đào tạo cho hơn 7.100 lượt người, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động tạm thời do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Ninh Bình, thực hiện Chương trình công tác năm 2021, trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách; chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Trong đó, đánh giá thực trạng và định hướng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đề xuất sửa đổi ngành, nghề trọng điểm, trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm và điều chỉnh ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch năm 2021 và đề xuất xây dựng danh mục nghề, định mức chi phí và chính sách đào tạo nghề trình độ sơ cấp, các chính sách hỗ trợ đối với công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức Kỳ thi tay nghề cấp cơ sở, lựa chọn thí sinh xuất sắc tham dự Kỳ thi kỹ năng nghề cấp tỉnh năm 2021. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề gắn với việc làm; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức triển khai dạy học trực tuyến đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo…

Ninh Bình: Tập trung dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động
Ninh Bình: Tập trung dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động

Bên cạnh đó, trong công tác lao động, việc làm, Sở LĐ-TB&XH đã có kế hoạch đón người lao động đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang và các địa phương khác (khi có đề nghị) về cách ly, giám sát theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở tăng cường, nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Thực hiện Chương trình phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2021, Sở phối hợp tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền chính sách hỗ trợ về việc làm, xuất khẩu lao động cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương tại 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của 1.224 đại biểu; các Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm. Kết qủa, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình giải quyết việc làm cho 9.295 người (đạt 47,9% kế hoạch năm), trong đó xuất khẩu lao động đạt 408 người (đạt 29,1% kế hoạch năm). Bên cạnh đó, tình Ninh Bình cũng thực hiện kịp thời chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH ngày 14/5/2021 của Bộ LĐ-TB&XH về tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam…

Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, các chỉ tiêu trong công tác dạy nghề, giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 việc tổ chức, triển khai thực hiện một số hoạt động thuộc lĩnh vực công tác của ngành gặp khó khăn như tổ chức xuất khẩu lao động, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động, các chương trình giáo dục nghề nghiệp...

Trong thời gian tới, ngành LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo và triển khai các nội dung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức triển khai đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ, đối tượng chấp hành xong hình phạt tù theo Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Cùng với đó, xây dựng dự thảo kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan sau khi có hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về chương trình, đề án lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu thị trường lao động năm 2021; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc nhập tin cung - cầu lao động vào phần mềm cơ sở dữ liệu thị trường lao động; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức phiên giao dịch việc làm hằng tháng và các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, trọng điểm và giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp….

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xuất khẩu lao động dưới nhiều hình thức; tiếp tục thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.

Trang Anh