Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 16:52

Những thành quả kinh tế xã hội có sự đóng góp quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương

18:09 | 17/01/2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những tư duy mới của Đảng ta về xây dựng kinh tế trong thời kỳ mới có dấu ấn lớn mà Ban Kinh tế Trung ương tham mưu trong thời gian qua phải được tiếp tục phát huy. Trước đây chúng ta có Khoán 10, Chỉ thị 100 trong nông nghiệp, gần đây là Nghị quyết 10, 11, 12, 52 và một số nghị quyết ban hành năm 2019 là những gì được gọi là đổi mới tư duy về kinh tế, một điều hết sức quan trọng đối với nước ta.
nhung thanh qua kinh te xa hoi co su dong gop quan trong cua ban kinh te trung uong
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 17/1/2020, dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương. Sau 7 năm tái lập, đặc biệt năm 2019, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương đã ngày càng toàn diện; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thủ tướng cũng biểu dương Ban Kinh tế Trung ương có nhiều sản phẩm nghiên cứu, đề án, báo cáo quan trọng được Trung ương thông qua; đồng thời công tác thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đã được triển khai một cách thực chất, sát thực tiễn... “Những kết quả đạt được của các đồng chí là rất tích cực, góp phần quan trọng vào thành công toàn diện của đất nước ta trong năm 2019”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Đặc biệt Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động phối hợp, trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trong việc thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin kịp thời, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, nhất là những khó khăn, vướng mắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững trong thời gian qua.

Theo Thủ tướng, Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt được vai trò của cơ quan nghiên cứu, tham mưu cấp chiến lược, đề xuất trình Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn, quan trọng về kinh tế xã hội. Cùng đó công tác phối hợp, hợp tác thời gian qua có sự thống nhất cao giữa Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương, từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến thực tiễn, từ Nghị quyết của Đảng đến Nghị quyết của Chính phủ, không có hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” .

nhung thanh qua kinh te xa hoi co su dong gop quan trong cua ban kinh te trung uong
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình khai mạc hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến với số lượng tới 117 ý kiến thẩm định, đóng góp ý kiến đối với nhiều báo cáo, dự án và đề án, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Chính trị. “Ý kiến của đồng chí thể hiện quan điểm rõ ràng, có trách nhiệm với kết luận tốt giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cơ sở xem xét trước khi ban hành những Nghị quyết liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động, tích cực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng; kịp thời nắm bắt phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chủ động, tích cực tham gia quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong cả hai Tiểu ban Văn kiện và Kinh tế - xã hội.

Về phương hướng hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò của Ban Kinh tế Trung ương là cực kỳ quan trọng; là cơ quan tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần hoạt động toàn diện hơn, chất lượng cao hơn, với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa, không chỉ chờ giao việc mới làm, mà phải chủ động đề xuất, tham mưu; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đã giao “đề bài” cho Ban Kinh tế Trung ương trong việc tiếp tục nghiên cứu đề xuất các vấn đề mang tầm chiến lược đất nước như: biến đổi khí hậu, đường lối phát triển kinh tế biển như thế nào để tạo động lực, tiềm năng kinh tế biển rất lớn của đất nước; làm sao tận dụng được cơ cấu doanh thu vào cho phát triển, cơ chế đột phá nào để thúc đẩy kinh tế vùng làm cho các vùng kinh tế không bị cát cứ như thời gian qua. Những vấn đề đang có nhiều vướng mắc, bất cập như quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý tài chính công, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển mô hình kinh tế tập thể,… cần tiếp tục được nghiên cứu, tìm lời giải tốt hơn cho sự phát triển của đất nước.

Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương tại hội nghị cho biết, năm 2019 Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực triển khai quyết liệt, đồng bộ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, góp phần cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quan điểm, đường lối của Đại hội XII của Đảng; hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách; tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng về kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

nhung thanh qua kinh te xa hoi co su dong gop quan trong cua ban kinh te trung uong
Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì tham mưu, giúp Bộ Chính trị ban hành 3 nghị quyết, 03 kết luận, nâng tổng số nghị quyết, kết luận được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tham mưu, đề xuất từ năm 2016 đến nay là 13 nghị quyết, kết luận (gồm 3 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương – chiếm 30% tổng số nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về kinh tế - xã hội và 10 nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị - chiếm 45,5% tổng số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về kinh tế - xã hội).

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà còn tạo các nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong dài hạn. Những chủ trương, đường lối do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành đều là những vấn đề mang tính chiến lược, thể hiện sự đổi mới sáng tạo theo kịp xu hướng phát triển của thời đại để vừa khắc phục khó khăn, thách thức vừa tận dụng cơ hội, xây dựng nền tảng vững chắc nhằm đưa nước ta đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp phát triển, giàu có và thịnh vượng.

Các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế được Ban Kinh tế Trung ương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, đồng thời thường xuyên được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để bảo đảm các nghị quyết, kết luận của Đảng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. “Các sự kiện, diễn đàn, hội nghị do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức với quy mô lớn với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của đông đảo các đối tượng, thành phần xã hội tạo ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa rộng rãi và được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao”- báo cáo nhấn mạnh

Ban Kinh tế Trung ương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giảm biên chế, tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020, báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, sẽ tập trung tham mưu, giúp Bộ Chính trị tổng kết một số chủ trương, đường lối về phát triển vùng, địa phương và ban hành một số nghị quyết, kết luận, quy định về kinh tế - xã hội. Ngoài ra, chủ động triển khai nghiên cứu, xây dựng có chất lượng một số đề án để trình Bộ Chính trị (khi đủ điều kiện) như Đề án “Xây dựng bộ tiêu chí khung về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”; Đề án “Tổng kết, phổ biến và nhân rộng một số mô hình mới, chính sách thí điểm, cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội, trọng tâm là 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và một số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng, địa phương, chính sách công nghiệp quốc gia, chủ động tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đất đai, du lịch.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kinh tế Trung ương đã nhận được sự quan tâm đặc biệt và có mặt của nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên T.Ư Đảng, các đồng chí Bộ trưởng, Bí thư tỉnh ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhìn nhận, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương với các địa phương góp phần đánh giá thực tiễn, lan tỏa kết nối Trung ương – địa phương. Đặc biệt, năm 2017, Ban Kinh tế Trung ương có vai trò vô cùng quan trọng khi Thành phố báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị sau 5 năm, trên cơ sở đó, Bộ Chính trị có NQ 21 tiếp tục phát triển Thành phố và Quốc hội có Nghị quyết 54 về cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố trong phát triển.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho rằng, Ban Kinh tế Trung ương đã rất nỗ lực để tăng cường hoạt động đối ngoại của Đảng. “Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, Ban Kinh tế Trung ương đã giúp Đảng ta hấp thụ chắt lọc lý luận thực tiễn, trí thức và kinh nghiệm của thế giới để tham mưu, đề xuất chính sách lãnh đạo phát triển kinh tế”- ông Hoàng Bình Quân nói.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn cũng là năm kỷ niệm 70 năm Ban Kinh tế Trung ương. Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với năm 2020 là phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019 cũng như chỉ đạo của Thủ tướng tại Hội nghị này, Ban Kinh tế Trung ương sẽ cầu thị, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tiếp tục đổi mới và sáng tạo trong công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Quang Lộc