Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 13/05/2021 20:39

Nhôm Lâm Đồng: Phấn đấu sản xuất 650.000 tấn alumin trong năm 2021

08:00 | 16/01/2021
Trong năm 2020, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã chú trọng chương trình tin học hóa, tự động hóa trong sản xuất và quản lý điều hành nhằm tối ưu hóa, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành sản xuất.

Do đó, công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh. Kết quả, sản lượng alumin quy đổi sản xuất đạt 707.200 tấn, tăng 3,1% so với năm 2019.

Nhôm Lâm Đồng: Phấn đấu sản xuất 650.000 tấn alumin trong năm 2021

Năm 2021, Công ty Nhôm Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với các chỉ tiêu: Khai thác quặng nguyên khai 4,1 triệu tấn; tuyển quặng tinh hơn 1,7 triệu tấn, sản xuất alumin quy đổi 650 ngàn tấn, tổng doanh thu 2.545 tỷ đồng. Đặc biệt, TKV sẽ tiếp tục nâng cao công suất sản xuất và thiết lập ổn định mô hình sản xuất ở mức cân bằng mới. Cùng đó, đẩy mạnh các chương trình tin học hóa, tự động hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ mới và các chương trình chuẩn hóa mọi mặt trong sản xuất, kinh doanh…

Hoàng Bách