Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Nhớ lời Bác Hồ dạy về “thang thuốc tốt nhất”. Có phải Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn bảo thủ, che giấu khuyết điểm?
Chủ tịch Quốc hội: Phải luôn khắc ghi và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân

Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng thường sợ khuyết điểm, không dám nói rõ và sửa chữa khuyết điểm… như các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang tuyên truyền, kích động?

Và phải chăng như họ phán rằng: Không thể làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng mà cần phải đa nguyên, đa đảng mới loại bỏ hết sự trì trệ, yếu kém của Đảng Cộng sản, mới đưa đất nước Việt Nam phát triển được?

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thực tế để thấy rõ được sự thật về sự xuyên tạc, chống phá trên.

Nhớ lời Bác dạy về “thang thuốc tốt nhất”

Trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc tự phê bình và phê bình, coi đó là nguyên tắc sinh hoạt Đảng đồng thời cũng là quy luật phát triển của Đảng; phê bình và phê bình thật sự “là thang thuốc tốt nhất”. Trong Di chúc của mình, Bác Hồ dạy: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất thẳng thắn vạch ra tác hại của việc không dám thừa nhận, sửa chữa khuyết điểm của Đảng và của từng cán bộ, đảng viên. Người khẳng định: “Một Đảng mà giấu khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng” và theo Người: “Đảng viên, cán bộ cũng là người, ai cũng có tính tốt và tính xấu. Song hiểu biết, đã tình nguyện vào một Đảng vì dân, vì nước, đã là một người cách mạng thì phải cố gắng phát triển những tính tốt và sửa bỏ những tính xấu”.

Người cho rằng: “Chúng ta không sợ sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm”. Từ đó Người chỉ ra: “Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và sắc bén, nó giúp ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm” và yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt” hay: “Sau mỗi ngày làm việc, cần phải tự mình kiểm điểm… Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”. Làm được như vậy sẽ giúp cho “trong Đảng sẽ không có bệnh, mà Đảng sẽ khỏe mạnh vô cùng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn cán bộ, đảng viên phải tự giác dám can đảm nhận rõ và tự sửa chữa khuyết điểm, trong đó cán bộ cần chủ động nêu gương: “Tự phê bình phải thật thà vạch khuyết điểm, có lỗi mà không vạch ra, không khác gì người có bệnh mà không chịu khai với thầy thuốc…Muốn tự phê bình có kết quả, cán bộ các cấp nhất là cấp cao phải nêu gương trước”. Theo lời Bác Hồ dạy: “Cấp trên cũng nên thỉnh thoảng trưng cầu ý kiến phê bình của cấp dưới, có như thế có khác gì người có vết nhọ trên mặt, được người ta đem gương cho soi, lúc đó không cần ai khuyên bảo cũng tự vội vàng đi rửa mặt”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu tổ chức, chính quyền không được che giấu mà phải tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên sửa chữa khuyết điểm của mình, của tổ chức. Người đánh giá vai trò của nhân dân, quần chúng trong phê bình cán bộ, đảng viên rất quan trọng và cần thiết. Do đó, phải tạo thuận lợi để quần chúng nhân dân làm tốt công tác phê bình cán bộ, đảng viên, tuyệt đối không gây khó khăn, cản trở: “Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng, phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”. Chỉ có như vậy thì công tác tự phê bình và phê bình mới thật sự có hiệu quả và tác dụng thiết thực.

Hồ Chủ tịch cũng đồng thời khuyên dạy cán bộ, đảng viên cần hết sức tránh những bất cập, tiêu cực trong tự phê bình và phê bình. Ví dụ như tránh thiếu dân chủ, mắc bệnh hình thức, dĩ hòa vi quý trong phê bình, Sự chân thành, đúng đắn, tình yêu thương đồng chí đồng đội hết lòng giúp đỡ lẫn nhau, có phương pháp hợp lý sẽ đem lại kết quả tốt đẹp trong tự phê bình và phê bình.

Cùng với tư tưởng đúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đồng thời là tấm gương sáng về tinh thần tự phê bình và phê bình. Đơn cử như trong bài báo về Tự phê bình đăng trên báo Cứu quốc tháng 1/1946, Người đã tự nhận lỗi: “Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại tôi”.

Học tập Hồ Chí Minh, từng cán bộ, đảng viên đã luôn chú ý tự giác rèn luyện phấn đấu để giữ gìn danh dự cán bộ, đảng viên, xung kích, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng của Đảng, của dân tộc. Sự nỗ lực tự giác vượt khó từ chính mình đã tạo ra sức mạnh nội lực to lớn, góp phần thiết thực để Đảng ta luôn trưởng thành, phát triển, xứng đáng là đạo đức, văn minh, đủ tâm, đủ tầm lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam không ngừng vững mạnh đi lên.

Can đảm thừa nhận để sửa chữa khuyết điểm và tiến bộ cũng là một trong những biện pháp quan trọng mà Đảng ta đặt ra và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 10/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Từng đảng viên cũng phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì tổ chức đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân”.

Tư tưởng và tấm gương sáng về tự phê bình và phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi xứng đáng để cán bộ, đảng viên chúng ta học tập, noi theo.

Phạm Thái Hưng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

“Động lực vươn xa” trong ngành Công Thương

“Động lực vươn xa” trong ngành Công Thương

Hòa cùng phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc, ngành Công Thương đã luôn quan tâm, tổ chức chặt chẽ công tác thi đua, thường xuyên thu được nhiều kết quả.
Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại

Phát triển ngành công nghiệp hóa chất trở thành ngành công nghiệp nền tảng hiện đại

Không phải ngẫu nhiên mà sự khởi đầu của Cách mạng Công nghiệp lần thứ nhất trùng với sự khởi đầu của ngành công nghiệp hóa chất vào nửa cuối thế kỷ 18.
Bí quyết và bài học phát triển công nghiệp của Lênin

Bí quyết và bài học phát triển công nghiệp của Lênin

Chính sách kinh tế mới (NEP) do Lênin đề ra cách đây hơn 100 năm có nhiều bí quyết và bài học quý về phát triển công nghiệp đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Ai mới là kẻ cản trở bánh xe phát triển của doanh nghiệp và đất nước?

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và những kẻ xuyên tạc mới chính là nhân tố cản trở, ném đá vào bánh xe phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công nghiệp hóa là hệ thống quan điểm mục tiêu, tính tất yếu khách quan, nội dung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.
Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát động cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Bác Hồ - Niềm tin yêu qua từng trang sách”.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại góp phần khẳng định vị thế ngành Công Thương trên trường quốc tế

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong ngành Công Thương để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế đối ngoại.
Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ để xuyên tạc bộ máy hành chính

Việt Tân xào nấu thông tin cũ rích về bộ máy hành chính đã có từ gần 10 năm trước rồi phán xét một cách thiếu hiểu biết theo kiểu thầy bói xem voi.
Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Tuyên dương 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Sáng 15/05, 125 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Quận ủy, UBND quận Phú Nhuận biểu dương.
Quacontrol tổ chức hội nghị học tập, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư

Quacontrol tổ chức hội nghị học tập, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư

Đảng bộ Công ty Cổ phần Giám định – Vinacomin (Quacontrol) đang tập trung nghiên cứu, thực hiện theo phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Trung ương.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì

Nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là nội dung lớn, quan trọng và thiết thực, phải tiến hành thường xuyên, lâu dài, kiên trì.
Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng đều khẳng định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.
Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Công Thương

Trong xã hội hiện đại, công tác truyền thông, báo chí ngày càng thể hiện vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng.
Dòng chảy hàng hoá trong dòng sông hữu nghị Việt Nam - Lào

Dòng chảy hàng hoá trong dòng sông hữu nghị Việt Nam - Lào

Dòng chảy hàng hoá là minh chứng sinh động cho sự phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào; đập tan âm mưu chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngành Công Thương với Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 24/2/2012, Ban Bí thư đã ban hành thông báo Kết luận số 77-TB/TW quyết định lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân.
Tháng 4 và "bóng mây đen thù hận" còn rơi rớt

Tháng 4 và "bóng mây đen thù hận" còn rơi rớt

Một số ít người còn mang lòng thù hận với cái gọi là “ Tháng Tư đen”, ngày Quốc hận mà quên đi nghĩa lớn hoà hợp dân tộc trong dòng chảy phát triển của đất nước
Những luận điệu “chọc gậy bánh xe” trước thềm Hội nghị Trung ương 5

Những luận điệu “chọc gậy bánh xe” trước thềm Hội nghị Trung ương 5

Ngày mai (4/5), Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII Hội nghị Trung ương 5) sẽ khai mạc. Những luận điệu chọc gậy bánh xe lại xuất hiện.
Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Sự thật về nguồn viện trợ của Mỹ tại Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975

Thông tin được tổng hợp từ cuốn sách 21 năm viện trợ Mỹ ở Việt Nam, NXB Thông Tin, xuất bản năm 1991 của nhà sử học kinh tế Đặng Phong đã làm rõ về vai trò của nguồn viện trợ Mỹ đối với nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 21 năm (từ năm 1954 - 1975). Đó cũng là những tư liệu quý góp phần phản bác quan điểm sai trái về nền kinh tế miền Nam trước và sau 1975.
Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Khi cuộc chiến chống giặc nội xâm chặt đứt các chuỗi “lợi ích nhóm”, “cua cậy càng, cá cậy vây”

Thời gian qua, hàng loạt cán bộ cao cấp, cả đương chức, nghỉ hưu liên quan đến nhiều vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp trong ngành, lĩnh vực được cho là “nhạy cảm” đã được Đảng ta tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng trong công cuộc đấu tranh, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.
Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030

Với mục tiêu phát triển xuất nhập khẩu bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.
Niềm tin vững chắc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Niềm tin vững chắc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam

Mấy năm qua, đại dịch Covid-19 đã có những ảnh hưởng tiêu cực lớn đến kinh tế thế giới. Chỉ tính riêng trong năm 2020 đầu tư nước ngoài toàn cầu giảm hơn 40%.
Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Kết luận số 34-KL/TW về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030

Ngày 18/4/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 34 về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
Tư tưởng của V.I.Lênin về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới

Tư tưởng của V.I.Lênin về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới

V.I. Lênin - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân tiến bộ và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người. Từ thực tiễn phong phú và sinh động của cách mạng Việt Nam, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc những tư tưởng cách mạng và khoa học của V.I. Lênin, trong đó có tư tưởng về công nghiệp hóa trong Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga.
“Đánh chuột không để vỡ bình”: Nhìn từ một số vụ khởi tố doanh nhân sai phạm

“Đánh chuột không để vỡ bình”: Nhìn từ một số vụ khởi tố doanh nhân sai phạm

Thời gian qua, một loạt các doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực chứng khoán, bất động sản bị khởi tố. Tuy nhiên, lợi dụng vụ việc, một số luồng dư luận đang có dấu hiệu “đánh bùn sang ao”, đưa thông tin “thổi phồng” gây nhiễu loạn thị trường.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động