Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 17/01/2021 09:34

Nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài

08:23 | 27/10/2016
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài trong đó đề xuất nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài.
Nhiều trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Dự thảo nêu rõ các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình miễn lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng) theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm cố định;

3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối;

4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá;

5. Điểm bưu điện văn hoá xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử);

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp;

7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

Mức thu lệ phí môn bài

Dự thảo đề xuất mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, mức thu 3 triệu đồng/năm; tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống, mức thu 2 triệu đồng/năm; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu 1 triệu đồng/năm.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức trên căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ hợp tác xã. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được đề xuất như sau: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, mức thu 1 triệu đồng/năm; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm, mức thu 500.000 đồng/năm; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm, mức thu 300.000 đồng/năm;

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân theo hướng dẫn này căn cứ vào doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Theo Báo Điện tử Chính phủ