Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 05/12/2020 21:34

Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản lượng điện 300 tỷ kWh

16:13 | 02/11/2020
Đúng 8 giời ngày 2/11/2020, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ (doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Phát điện 3) đã trở thành đơn vị phát điện đầu tiên ở Việt Nam phát lên hệ thống điện quốc gia sản lượng điện thứ 300 tỷ kWh, cột mốc sản lượng điện cao nhất từ trước đến nay.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cho biết, các nhà máy điện do Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ quản lý vận hành được xây dựng từ năm 1997 để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước đồng thời tiêu thụ một sản lượng khí khai thác các giếng dầu của mỏ Bạch Hổ.

Từ một nhà máy quản lý vận hành sản xuất điện với 2 tổ máy phát điện tuabin khí chu trình đơn có tổng công suất 288 MW vào năm 1997, đến nay công ty đã quản lý vận hành 4 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp (Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4) bao gồm 13 tổ máy phát điện, có tổng công suất là 2.540 MW, chiếm khoảng 4,54% công suất của hệ thống điện Việt Nam.

Lần đầu tiên Nhiệt điện Phú Mỹ đạt cột mốc phát sản lượng điện 300 tỷ kWh
Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ lần đầu tiên đạt cột mốc phát sản lượng điện 300 tỷ kWh

Hàng năm, các nhà máy điện Phú Mỹ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 16 tỷ kWh, chiếm hơn 18% sản lượng điện phía Nam và hơn 6% sản lượng điện toàn hệ thống điện. Tổng sản lượng điện phát mùa khô năm 2020 đạt 7,33 tỷ kWh, trong đó có một số thời điểm sản lượng phát trong ngày rất cao. Cụ thể, ngày 29/2/2020, sản lượng điện phát đạt 56,190 triệu kWh, chiếm khoảng 8,55% tổng sản lượng điện toàn hệ thống và chiếm khoảng 18,21% nhu cầu phụ tải phía Nam.

Những năm gần đây, theo Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, nhu cầu phụ tải điện ngày càng tăng cao, nhất là các thời điểm nắng nóng, trong khi các nguồn khí không đáp ứng đủ theo khả năng vận hành các nhà máy điện và tiếp tục suy giảm. Để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện quốc gia, công ty đã thực hiện tốt các giải pháp từ việc thực hiện đề án giảm thiểu sự cố; các giải pháp cải tiến, nâng cấp duy trì/tăng công suất, hiệu suất, đảm bảo độ khả dụng, tin cậy vận hành hệ thống thiết bị; áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong công tác quản lý, nâng cao năng suất lao động.

Trần Thế