Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 02:21

Nhiệt điện Cẩm Phả: Năm 2020, sản xuất vượt 3,6 tỷ kWh điện

14:00 | 11/01/2021
Năm 2020, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả đã vận hành ổn định, an toàn nhà máy, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng được Tổng công ty Điện lực - TKV giao, đạt 3,6 tỷ kWh điện vào ngày 20/12/2020, trước thời hạn 10 ngày.
Năm 2021, để nâng cao hiệu quả phát điện, công ty được giao nhiệm vụ tiếp tục duy trì vận hành ổn định, an toàn nhà máy. Đồng thời, có các giải pháp tháo gỡ khó khăn các mặt công tác; xây dựng kế hoạch vận hành phát điện, bảo dưỡng, sửa chữa, rà soát toàn bộ dây chuyền, thiết bị nhà máy, xử lý triệt để khiếm khuyết thiết bị; vận hành hiệu quả thị trường điện; đảm bảo an toàn, môi trường, phòng cháy, chữa cháy; nâng cao trình độ quản lý vận hành; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm những năm trước...

Hoàng Sơn