Nhiệm vụ kép, yêu cầu kép trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày 8/9, phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được tổ chức với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực chất Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Các bộ, ngành và địa phương không chỉ có nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đối với người dân và doanh nghiệp mà còn phải tập trung cải cách cả quy trình, thủ tục nội bộ của bộ, ngành, địa phương mình.

Nhiệm vụ kép, yêu cầu kép trong cải thủ tục hành chính - Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không thực hiện cắt giảm TTHC một cách máy móc, mà phải đáp ứng 2 yêu cầu vừa bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Hải Minh

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác về cải cách TTHC của Thủ tướng, trong cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, diễn ra sáng ngày 8/9.

Việc cải cách quy trình, thủ tục nội bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả xử lý TTHC đối với người dân và doanh nghiệp, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, Phó Thủ tướng phát biểu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh không thực hiện cắt giảm TTHC một cách máy móc, mà phải đáp ứng hai yêu cầu vừa bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chú trọng đẩy mạnh phân cấp về TTHC; tăng cường nỗ lực chuyển đổi số để công khai minh bạch quy trình, thủ tục và kết quả giải quyết TTHC.

Đối với những thủ tục chưa thể cắt giảm do quy định của luật, Phó Thủ tướng yêu cầu hạn chót đến ngày 30/9, các bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo đến Thường trực Tổ công tác để đề xuất phương án với các cơ quan có thẩm quyền.

Nhiệm vụ kép, yêu cầu kép trong cải thủ tục hành chính - Ảnh 2.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá những nỗ lực cải cách TTHC trong thời gian qua thực sự đã có những chuyển biến "tích cực", từng bước tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng khẳng định Tổ công tác luôn lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, mong muốn đại diện các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Tổ công tác trong thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ - cơ quan thường trực của Tổ công tác - ban hành văn bản nên rõ những nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương từ nay đến cuối năm; nhấn mạnh kết quả thực hiện những nhiệm vụ này sẽ là một trong những cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của từng bộ, ngành, địa phương.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định cải cách TTHC là một trong những giải pháp quan trọng tạo động lực phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp…

Đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 385/1.086 TTHC theo 19 nghị quyết chuyên đề của Chính phủ và hơn 2.300 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; sửa đổi 28 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phân cấp giải quyết 139/699 TTHC, đạt 20% theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nhiều TTHC phân cấp từ Trung ương về địa phương.

Nhiệm vụ kép, yêu cầu kép trong cải thủ tục hành chính - Ảnh 3.
Cuộc họp được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước - Ảnh: VGP/Hải Minh

Các bộ ngành, địa phương đã tích cực công bố danh mục TTHC nội bộ để rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa. Việc đổi mới thực hiện, giải quyết TTHC được chú trọng, bước đầu có kết quả, cụ thể: Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hoặc sớm hạn của bộ, ngành đạt 40,16%, địa phương đạt 87,31%, theo số liệu thống kê trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỉ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và cấp kết quả điện tử đạt 25,06% tại bộ, ngành và 37,25% tại địa phương; 61/63 địa phương đã hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử; hơn 4.000 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và hoàn thành tích hợp 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá những nỗ lực cải cách TTHC trong thời gian qua thực sự đã có những chuyển biến "tích cực", từng bước tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, tạo động lực để các bộ, ngành địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn những tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục để công tác này thực chất, hiệu quả hơn.

Cụ thể, một số lãnh đạo các cấp chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho cải cách hành chính. Việc cắt giảm TTHC, quy định kinh doanh còn mang tính đối phó, có lúc, có nơi chưa thật sự tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cả về chất lượng và tiến độ.

Công tác đánh giá tác động quy định TTHC và tham vấn đối tượng chịu tác động chính sách chưa được chú trọng; việc công bố, công khai quy định TTHC còn chưa nghiêm, một số bộ, địa phương chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ, sát với thực tế trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

TTHC trong nhiều lĩnh vực còn nhiều rào cản; quy trình thực hiện TTHC chưa liên thông giữa các cơ quan Nhà nước; thành phần hồ sơ còn rườm rà, phức tạp, đôi khi còn phát sinh các thủ tục, giấy phép con gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, xử lý hồ sơ TTHC còn chậm ở một số cơ quan.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa lấy người dùng làm trung tâm, chưa phát huy việc tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã có thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa kịp thời, nội dung trả lời đôi khi chưa thỏa đáng dẫn đến chưa giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ kép, yêu cầu kép trong cải thủ tục hành chính - Ảnh 4.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các thành viên Tổ công tác - Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng chỉ rõ việc cải cách TTHC còn chậm do nhiều nguyên nhân như: TTHC được quy định trong các nghị định, thông tư nên khi sửa đổi, cần có thời gian; có nơi, có chỗ không muốn và không ủng hộ sự minh bạch; có nơi ngại khó, ngại thay đổi; hoặc có nơi dành ưu tiên giải quyết những nhiệm vụ khác mà chưa xem trọng nhiệm vụ cải cách TTHC...

Để công tác cải cách TTHC có những bước tiến thực chất hơn nữa, Phó Thủ tướng yêu cầu từng bộ, ngành và địa phương phải quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, nhất là người đứng đầu và các thành viên của Tổ công tác; tránh tình trạng phó mặc cho cấp dưới và khi đi họp chỉ đọc báo cáo do cấp dưới chuẩn bị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC hoan nghênh Chính phủ thành lập Tổ công tác về cải cách TTHC trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang ở trong cơn bĩ cực; tin tưởng Tổ công tác sẽ giải quyết những "tắc nghẽn nóng", trong đó có quy định về phòng cháy chữa cháy và kiểm tra chuyên ngành, để đồng hành, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC Trương Gia Bình cho rằng việc cải cách TTHC sẽ hiệu quả hơn khi được tiến hành song song với chuyển đổi số; khẳng định cộng đồng công nghệ thông tin của Việt Nam ngày nay đủ năng lực để giải quyết những vấn đề của cải cách TTHC.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Tô Hoài Nam kiến nghị cần có cơ chế để quy trách nhiệm của cán bộ và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, coi đó là giải pháp đột phá; đồng thời nghiên cứu cơ chế để khuyến khích khu vực ngoài Nhà nước tham gia vào việc cung cấp dịch vụ công./.

baochinhphu.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cải cách hành chính

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều nội dung quan trọng

Dự kiến ngày 13-14/12 và 18/12, sẽ diễn ra Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani

Chủ tịch Quốc hội thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Việt Nam thăm, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani.
Thủ tướng: Huy động nguồn lực là vấn đề quan trọng nhất để triển khai quy hoạch Cần Thơ

Thủ tướng: Huy động nguồn lực là vấn đề quan trọng nhất để triển khai quy hoạch Cần Thơ

Sáng ngày 10/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư TP. Cần Thơ.
Kinh tế thương mại là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Kinh tế thương mại là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Trong 20 năm qua, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hiện nay Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN.
Phê chuẩn kết quả bầu ông Cao Tường Huy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Phê chuẩn kết quả bầu ông Cao Tường Huy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Khai thác tối đa 3 lợi thế nổi bật để Cà Mau đột phá phát triển toàn diện

Thủ tướng: Khai thác tối đa 3 lợi thế nổi bật để Cà Mau đột phá phát triển toàn diện

Chiều 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc

Sáng 9/12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại các tỉnh biên giới phía Bắc với Trung Quốc.
Thủ tướng khảo sát 3 dự án công nghiệp, cao tốc, sân bay trọng điểm tại Cà Mau

Thủ tướng khảo sát 3 dự án công nghiệp, cao tốc, sân bay trọng điểm tại Cà Mau

Trưa 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát 3 dự án công nghiệp, cao tốc, sân bay trọng điểm tại tỉnh Cà Mau.
Chủ tịch Quốc hội khai trương Phố Việt Nam tại Udon Thani của Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội khai trương Phố Việt Nam tại Udon Thani của Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ khai trương Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani - Phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới.
Cải tổ ngành Thủy sản không chỉ để gỡ "thẻ vàng" IUU

Cải tổ ngành Thủy sản không chỉ để gỡ "thẻ vàng" IUU

Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan tại hội nghị đối thoại với ngư dân tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
Thủ tướng dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

Thủ tướng dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau

Sáng 9/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau.
Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BB+

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BB+

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Fitch) đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ BB lên mức BB+ với triển vọng ổn định.
Việt Nam-Thái Lan tăng hợp tác kinh tế trên tinh thần cùng thắng, cùng có lợi

Việt Nam-Thái Lan tăng hợp tác kinh tế trên tinh thần cùng thắng, cùng có lợi

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan đầu tư các vào các lĩnh vực năng lượng xanh, ôtô, thực phẩm, chế biến, dệt may, vật liệu điện tử, hóa chất...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Belarus Golovchenko

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Thủ tướng Belarus Golovchenko

Chiều 8/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko đang có chuyến thăm chính thức tại Việt Nam từ ngày 6 - 9/12/2023.
Việt Nam - Thái Lan: Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD

Việt Nam - Thái Lan: Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Việt Nam - Thái Lan cần phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 25 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn.
Việt Nam - Belarus: Mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng

Việt Nam - Belarus: Mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, tiềm năng

Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng hai nước Việt Nam và Belarus nhất trí mở rộng hợp tác sang lĩnh vực tiềm năng như công nghệ thông tin, chuyển đổi số, giáo dục.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV

Chiều nay 8/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV (Tiểu ban).
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Đừng để "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Đừng để "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắn nhủ ngư dân rằng: Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là bảo vệ chính mình và thế hệ tương lai, đừng để "đời cha ăn mặn, đời con khát nước".
Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón, hội đàm với Thủ tướng Belarus

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón, hội đàm với Thủ tướng Belarus

Sáng 8/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Belarus Roman Golovchenko và Đoàn đại biểu Chính phủ Cộng hòa Belarus.
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông John Neffeur, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) và các lãnh đạo các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Hoa Kỳ.
Thủ tướng: 5 đặc điểm nổi bật tạo tiềm năng, cơ hội, lợi thế rất đặc biệt của Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng: 5 đặc điểm nổi bật tạo tiềm năng, cơ hội, lợi thế rất đặc biệt của Đồng bằng sông Hồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ĐBSH chủ trì Hội nghị lần thứ hai với chủ đề về Quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc

Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc

Ngày 7/12, đã diễn ra Kỳ họp 13 UBHH về hợp tác Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng và Kỳ họp thứ 7 UBHH thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, từ ngày 12-13/12/2023.
Việt Nam và Tập đoàn dầu khí của Nga thúc đẩy các dự án mới trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng

Việt Nam và Tập đoàn dầu khí của Nga thúc đẩy các dự án mới trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng

Chiều nay (7/12), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Sergey Kudryashov, Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Zarubezhneft của Nga.
Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động