Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 25/01/2021 18:21

Nhãn hiệu "DANANG VALUE, hình" được cấp bảo hộ sở hữu trí tuệ

16:16 | 28/11/2020
Nhãn hiệu Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP. Đà Nẵng – “DANANG VALUE, hình” đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu.

Nhãn hiệu
Mẫu nhãn hiệu "DANANG VALUE, hình" đã được Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu của sản phẩm thương mại đặc trưng của TP. Đà Nẵng

Sở Công Thương TP. Đà Nẵng vừa cho biết nhãn hiệu “DANANG VALUE, hình” đã được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu số 367846 theo Quyết định số 88378/QĐ-SHTT ngày 26/10/2020, với các thông tin cụ thể gồm mẫu nhãn hiệu, Mã màu của nhãn hiệu (gồm xanh đen (R:0-G:0-B:102 và C:100-M:90-Y:10-K:40) vào đỏ (R:225-G:0-B:0 và C:0-M:100-Y:100-K:0))

Nhãn hiệu “DANANG VALUE, hình” là biểu tượng cho uy tín, chất lượng, là sản phẩm đặc trưng riêng có của thành phố Đà Nẵng; góp phần tôn vinh, công nhận những sản phẩm thương mại mang nét đặc trưng của thành phố, khuyến khích sự phát triển sản xuất, quảng bá nâng cao hiệu quả thương mại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước và nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại giao văn hoá của thành phố.

Sản phẩm được công nhận là sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của TP. Đà Nẵng sẽ được sử dụng nhãn hiệu “DANANG VALUE, hình” để gắn lên sản phẩm, bao bì của sản phẩm và và các tài liệu giao dịch của sản phẩm để quảng bá, giới thiệu cũng như chứng thực sản phẩm, thời gian sử dụng là 5 năm. Sau 5 năm, nếu sản phẩm tiếp tục muốn sử dụng nhãn hiệu sẽ phải đăng ký xét chọn trở lại theo quy định.

Sở Công Thương là cơ quan được UBND thành phố Đà Nẵng giao trách nhiệm quản lý, theo dõi, hướng dẫn việc khai thác, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “DANANG VALUE, hình” và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận này cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp có sản phẩm được UBND thành phố công nhận là Sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng của thành phố.

Vũ Lê