Ngoại giao Việt Nam năm 2022: Phát huy bản sắc “cây tre Việt Nam”

Nhân dịp năm mới 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết điểm lại những thành tựu quan trọng của ngành ngoại giao trong năm 2022.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 4

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có bài viết điểm lại những thành tựu quan trọng của ngành ngoại giao trong năm 2022, đồng thời nêu những nhiệm vụ của ngành ngoại giao trong giai đoạn mới.

Việt Nam tích cực đóng góp giải quyết thách thức toàn cầu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Việt Nam tích cực đóng góp giải quyết thách thức toàn cầu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tình hình quốc tế năm 2022 tiếp tục trải qua những biến động lớn, diễn biến nhanh, phức tạp và ngoài dự báo thông thường.

Nhờ có đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, Nhà nước cùng với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước, ngành ngoại giao phát huy mạnh mẽ bản sắc “cây tre Việt Nam”, tiếp tục đạt những bước tiến quan trọng, góp phần vào thành tựu phát triển chung của đất nước.

Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển là nguyện vọng chung của các quốc gia, dân tộc, song đứng trước nhiều thách thức do cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng quyết liệt, xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, chạy đua vũ trang, bất ổn chính trị-xã hội gia tăng ở nhiều nước.

Thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh, tiếp tục nổi lên gay gắt. Hầu hết các nước đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường, song tiến trình phục hồi còn trắc trở do hệ lụy kéo dài của dịch Covid-19.

Phát huy thế và lực mới của đất nước, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động, chủ động và nhạy bén chuyển sang trạng thái bình thường, nhờ đó đạt kết quả toàn diện và quan trọng, đóng góp vào thành tựu đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội đất nước năm 2022.

Nổi bật là, tiếp tục củng cố vững chắc cục diện đối ngoại thuận lợi cho giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Hoạt động đối ngoại các cấp, đặc biệt là các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã giúp tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực mới cho mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với nhiều đối tác, nhất là các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, bạn bè truyền thống và các đối tác có nhiều tiềm năng.

Trong năm 2022, đã có gần 70 hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt, cả trực tiếp và trực tuyến, cùng nhiều văn kiện, thỏa thuận hợp tác cụ thể, thực chất được ký kết.

Cùng với quốc phòng, an ninh và các bộ, ngành liên quan, ngành ngoại giao tiếp tục củng cố vững chắc đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo thuận lợi cho giao lưu kinh tế-xã hội; đồng thời, kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán, trong đó đã đạt những bước tiến quan trọng về phân định, giải quyết một số vấn đề biên giới lãnh thổ phù hợp luật pháp quốc tế.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quan trọng, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, hợp tác tiểu vùng Mekong.

Năm 2022, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều tổ chức quốc tế quan trọng, như Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77, thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Ủy ban liên Chính phủ Công ước năm 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO nhiệm kỳ 2022-2026…

Quán triệt chủ trương ngoại giao kinh tế là nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, ngành ngoại giao nỗ lực phối hợp các ban, bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực đẩy mạnh nội dung kinh tế trong các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhạy bén nắm bắt cơ hội các nước mở cửa trở lại, tranh thủ hiệu quả các liên kết, thỏa thuận kinh tế và các xu hướng phát triển mới trên thế giới để mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế với nhiều đối tác.

Kết quả công tác ngoại giao kinh tế đã đóng góp thiết thực vào duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút nhiều nguồn lực bên ngoài phục vụ tái cơ cấu nền kinh tế và phát triển bền vững đất nước.

Ngoại giao văn hóa kết hợp chặt chẽ ngoại giao kinh tế, thông tin đối ngoại cùng việc nhiều di sản của Việt Nam được UNESCO công nhận tiếp tục tạo hiệu ứng quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển của Việt Nam ra thế giới.

Quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng và Nhà nước về củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tích cực chăm lo cho kiều bào ổn định và phát triển.

Bảo hộ công dân đạt kết quả quan trọng, đã kịp thời sơ tán an toàn hơn 6.000 công dân, kiều bào tại Ukraine, đưa khoảng 1.200 công dân bị cưỡng bức lao động tại Campuchia về nước, bảo hộ hàng trăm ngư dân, tàu cá, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Có được những kết quả quan trọng nêu trên trước hết là nhờ đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước cùng với cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước sau hơn 35 năm đổi mới; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa các ngành, các cấp và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị; cũng như sự đồng tình, ủng hộ của toàn dân và sự hợp tác của các đối tác, bạn bè quốc tế…

Thành tựu đối ngoại và ngoại giao năm 2022 cũng như từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay đã khẳng định rằng, trường phái đối ngoại và ngoại giao “cây tre Việt Nam” dựa trên nền tảng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và truyền thống, bản sắc ngoại giao, văn hóa dân tộc là phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Phát huy bản sắc “cây tre Việt Nam” ảnh 1

Ngoại giao kinh tế góp phần đẩy mạnh xuất khẩu. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trước những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, “cây tre Việt Nam” vẫn giữ vững thế ổn định và vươn lên nhờ “gốc vững” là kiên định độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, vì lợi ích quốc gia-dân tộc; đồng thời, uyển chuyển, linh hoạt, sáng tạo, cơ động trong sách lược, ứng xử với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam” đã được phát huy và thể hiện rõ trong từng hoạt động đối ngoại, đặc biệt là hoạt động đối ngoại cấp cao, cũng như trong ứng xử có lý, có tình với từng đối tác và tại từng cơ chế, diễn đàn đa phương.

Qua đó, khẳng định một Việt Nam bản lĩnh, chân thành, thủy chung, tin cậy và có trách nhiệm; giữ vững tổng thể cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh thế giới có nhiều yếu tố bất ổn, bất định.

Thực tiễn đối ngoại và ngoại giao trong năm qua tiếp tục làm phong phú và sâu sắc hơn các bài học quý báu về đối ngoại trong công cuộc đổi mới. Đó là, càng đứng trước khó khăn, thử thách, càng phải kiên định trong nguyên tắc, linh hoạt, sáng tạo trong sách lược; xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và đoàn kết, hợp tác quốc tế, giữa lợi ích quốc gia-dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế; xây dựng đoàn kết, đồng thuận trong triển khai đối ngoại dưới sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước; kết hợp nhuần nhuyễn giữa thế và lực, giữa đa phương và song phương, giữa ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa; tăng cường nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại, đánh giá đúng tình hình để luôn giữ thế chủ động trước diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình; luôn đặc biệt coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ trong ngành ngoại giao…

Cùng với đất nước, ngành ngoại giao đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam” và truyền thống ngoại giao cách mạng, ngành ngoại giao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, với quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội để triển khai đồng bộ, sáng tạo và có hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại.

Trước đòi hòi của tình hình, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, với bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều thử thách, toàn ngành ngoại giao dưới sự lãnh đạo của Đảng nỗ lực xây dựng ngành ngoại giao trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Báo Nhân dân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Ngoại giao

Tin mới nhất

Bế mạc Hội nghị hẹp các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN

Bế mạc Hội nghị hẹp các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sáng 4/2, Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã chính thức bế mạc.
Đại sứ Anh: Việt Nam ngày cảng chủ động, tham gia tích cực tại các diễn đàn đa phương

Đại sứ Anh: Việt Nam ngày cảng chủ động, tham gia tích cực tại các diễn đàn đa phương

Việt Nam ngày càng chủ động tham gia rất tích cực tại các diễn đàn đa phương, trong đó có LHQ qua việc 2 lần đảm nhận vai trò thành viên không thường HĐBALHQ.
Tập trung triển khai các hiệp định thương mại tự do

Tập trung triển khai các hiệp định thương mại tự do

Việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) là đúng đắn và bảo đảm nền tảng bền vững cho phát triển của Việt Nam.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 3/2: Chiến sự ác liệt, Ugledar bắt đầu bị vây hãm

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 3/2: Chiến sự ác liệt, Ugledar bắt đầu bị vây hãm

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 3/2: Chiến sự ác liệt, Ugledar bắt đầu bị vây hãm.
Chiến sự Nga-Ukraine 3/2: Ông Putin cảnh báo sẽ dùng vũ khí hạt nhân, Nga cắt tuyến hậu cần của Kiev

Chiến sự Nga-Ukraine 3/2: Ông Putin cảnh báo sẽ dùng vũ khí hạt nhân, Nga cắt tuyến hậu cần của Kiev

Một số thông tin chiến sự Nga-Ukraine: Ông Putin lại ám chỉ sẽ dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, Nga cắt đứt tuyến hậu cần quan trọng ở miền Đông.

Tin cùng chuyên mục

Tiếp tục tăng cường hợp tác với Campuchia, Philippines, Malaysia

Tiếp tục tăng cường hợp tác với Campuchia, Philippines, Malaysia

Ngày 3/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp song phương với người đồng cấp các nước Campuchia, Philippines và Malaysia.
Việt Nam đóng góp, ủng hộ sáng kiến nâng hiệu quả hoạt động của ASEAN

Việt Nam đóng góp, ủng hộ sáng kiến nâng hiệu quả hoạt động của ASEAN

Việt Nam sẽ đóng góp,ủng hộ sáng kiến nâng hiệu quả hoạt động của ASEAN được triển khai hiệu quả trên các lĩnh vực chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 2/2: Nga phản công lớn ở Lugansk

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 2/2: Nga phản công lớn ở Lugansk

Một số thông tin về tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 2/2: Nga phản công lớn ở Lugansk.
Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trinidad & Tobago

Thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trinidad & Tobago

Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Đại sứ Dennis Francis ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trinidad & Tobago.
Na Uy tăng kiểm soát sản phẩm nhập khẩu

Na Uy tăng kiểm soát sản phẩm nhập khẩu

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm thị trường Bắc Âu cho biết, Na Uy vừa ban hành loạt yêu cầu mới để kiểm soát sản phẩm nhập khẩu.
Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh thăm Việt Nam, Malaysia và Singapore để thúc đẩy đàm phán gia nhập CPTPP

Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh thăm Việt Nam, Malaysia và Singapore để thúc đẩy đàm phán gia nhập CPTPP

Ngày 1/2, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Anh Greg Hands đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam, Malaysia và Singapore để thúc đẩy đàm phán gia nhập CPTPP.
Chiến sự Nga-Ukraine 1/2: Nga mở trục tấn công mới, Ngoại trưởng Nga tiết lộ thông điệp từ Mỹ

Chiến sự Nga-Ukraine 1/2: Nga mở trục tấn công mới, Ngoại trưởng Nga tiết lộ thông điệp từ Mỹ

Một số thông tin tình hình chiến sự Nga-Ukraine: Nga mở trục tấn công mới; Ngoại trưởng Nga tiết lộ thông điệp từ người đồng cấp Mỹ.
Mời tham dự Webinar về thành lập doanh nghiệp tại Ấn Độ ngày 08/2/2023

Mời tham dự Webinar về thành lập doanh nghiệp tại Ấn Độ ngày 08/2/2023

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ lần đầu đạt mức 15 tỷ USD trong năm 2022, đưa Ấn Độ trở thành đối tác thương mại đứng thứ 8 của Việt Nam.
Lưu ý cho doanh nghiệp trong thanh toán khi xuất khẩu sang thị trường Pakistan

Lưu ý cho doanh nghiệp trong thanh toán khi xuất khẩu sang thị trường Pakistan

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan vừa đưa ra cảnh báo cho doanh nghiệp trong thanh toán khi xuất khẩu sang thị trường Pakistan.
Chiến sự Nga-Ukraine 30/1: NATO đang leo thang chạy đua vũ trang chống lại Nga, Kiev và Moscow tố nhau không kích

Chiến sự Nga-Ukraine 30/1: NATO đang leo thang chạy đua vũ trang chống lại Nga, Kiev và Moscow tố nhau không kích

Một số thông tin chiến sự Nga-Ukraine: NATO đang leo thang cuộc chạy đua vũ trang để chống lại Nga; Kiev và Moscow tố nhau không kích.
Ukraine nguy cấp khi Mỹ, Đức vượt “lằn ranh đỏ” của Nga

Ukraine nguy cấp khi Mỹ, Đức vượt “lằn ranh đỏ” của Nga

Ngày 25/1 là một dấu mốc mới trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi Mỹ và Đức vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga để cung cấp xe tăng cho Ukraine, điều gì sẽ xảy ra?
ASEAN-EU ưu tiên tập trung làm sâu sắc quan hệ kinh tế trong năm 2023

ASEAN-EU ưu tiên tập trung làm sâu sắc quan hệ kinh tế trong năm 2023

Tăng cường kết nối giữa EU-ASEAN và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai khu vực là một trong những ưu tiên của liên minh gồm 27 thành viên năm nay.
Chiến sự Nga-Ukraine 28/1: Mỹ có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu muốn

Chiến sự Nga-Ukraine 28/1: Mỹ có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu muốn

Một số thông tin chiến sự Nga-Ukraine: Mỹ có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine nếu muốn; Nga sắp đưa vào Ukraine vũ khí khắc tinh với xe tăng phương Tây.
Thực thi RCEP trong năm 2023 được khởi động với nhiều hy vọng

Thực thi RCEP trong năm 2023 được khởi động với nhiều hy vọng

Hiệp định RCEP thỏa thuận thương mại lớn gồm quốc gia Đông Nam Á và Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand vừa tròn 10 năm.
Việt Nam - Singapore nối tiếp đà phát triển tích cực

Việt Nam - Singapore nối tiếp đà phát triển tích cực

Năm 2023 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Singapore.
Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới một tương lai sôi động và thú vị

Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới một tương lai sôi động và thú vị

Nhân dịp chào đón năm mới, chúng tôi - Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin chúc người dân Việt Nam mọi niềm vui và hạnh phúc.
Longform | Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam: Phát triển bền vững là trụ cột hợp tác Việt Nam–Thuỵ Điển

Longform | Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam: Phát triển bền vững là trụ cột hợp tác Việt Nam–Thuỵ Điển

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe: Đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững sẽ là trụ cột trong hợp tác Việt Nam – Thuỵ Điển.
Việt Nam và Pháp hợp tác để cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn

Việt Nam và Pháp hợp tác để cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn

Pháp và Việt Nam chia sẻ nhiều nguyên tắc và giá trị, sẽ cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn để đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn phía trước.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/1: Kiev thừa nhận xe tăng phương Tây không giúp xoay chuyển chiến trường

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/1: Kiev thừa nhận xe tăng phương Tây không giúp xoay chuyển chiến trường

Một số thông tin chiến sự Nga-Ukraine ngày 23/1: Kiev thừa nhận xe tăng phương Tây không giúp xoay chuyển chiến trường.
Chiến sự Nga-Ukraine 23/1: Quan chức Nga cảnh báo “thảm họa toàn cầu”, Ukraine thừa nhận khó khăn ở miền Đông

Chiến sự Nga-Ukraine 23/1: Quan chức Nga cảnh báo “thảm họa toàn cầu”, Ukraine thừa nhận khó khăn ở miền Đông

Một số thông tin chiến sự Nga-Ukraine: Quan chức Nga cảnh báo “thảm họa toàn cầu”; Ukraine thừa nhận khó khăn ở miền Đông.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động