Ngoại giao Nhà nước đóng vai trò nòng cốt, củng cố vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở

Ngoại giao Nhà nước đóng vai trò nòng cốt trong việc thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng.
Khai phá tiềm năng, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Áo Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Israel

Ba trụ cột đối ngoại

Đánh giá về vai trò của ngoại giao Nhà nước trong tổng thể ba trụ cột đối ngoại, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”. Đây là chủ trương mới, vừa đáp ứng yêu cầu cấp thiết vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược, phản ánh sự trưởng thành cũng như bước phát triển mới của nền ngoại giao Việt Nam.

Dù có vị trí, chức năng, vai trò và lợi thế khác nhau nhưng ba trụ cột đối ngoại có quan hệ rất chặt chẽ, hữu cơ và bổ trợ lẫn nhau, tạo thế chân kiềng vững chắc. Việc triển khai đồng bộ và nhuần nhuyễn đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân giúp phát huy thế mạnh của từng trụ cột đối ngoại, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam.

Ngoại giao Nhà nước đóng vai trò nòng cốt, củng cố vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở

Với tư cách là chủ thể chính trong đời sống quan hệ quốc tế, ngoại giao Nhà nước là kênh quan hệ chính thức, chủ yếu trong quan hệ đối ngoại của các quốc gia trên thế giới. Theo Bộ trưởng Ngoại giao, ngoại giao Nhà nước đóng vai trò nòng cốt trong việc thể chế hóa cũng như tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng.

"Với sứ mệnh là kênh quan hệ ngoại giao chính thức giữa Nhà nước Việt Nam với các nước, ngoại giao Nhà nước có nhiệm vụ cụ thể hóa, hiện thực hóa đường lối, chủ trương này vào trong quan hệ giữa Nhà nước với Nhà nước, giữa Việt Nam với các quốc gia khác và giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế" - Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.

Tình hình thế giới thời gian vừa qua biến động rất sâu sắc, thậm chí có những khía cạnh phức tạp, đáng lo ngại hơn so với giai đoạn trước đây. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại đã chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo để ứng phó hiệu quả với các khó khăn, thách thức mới này.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, vai trò tiên phong của đối ngoại đã được phát huy mạnh mẽ; phối hợp chặt chẽ giữa các trụ cột đối ngoại, giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, giữa đối ngoại cấp cao và đối ngoại các cấp, các ngành, giữa song phương và đa phương, giữa chính trị, kinh tế và văn hóa…

Ngoại giao đóng góp vào phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ (tháng 5/2023), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế”.

Công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao Nhà nước nói riêng đã góp phần củng cố vững chắc cục diện đối ngoại rộng mở, thuận lợi; qua đó duy trì môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, huy động nguồn lực bên ngoài cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Ngay sau Đại hội XIII, ngoại giao đã tập trung vào cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội thành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Đảng và Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Lần đầu tiên, Hội nghị đối ngoại toàn quốc được tổ chức, đánh giá toàn diện công tác đối ngoại trong 35 năm đổi mới và quán triệt đường lối đối ngoại Đại hội XIII đến toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao, trên cơ sở đó, chủ động triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động đối ngoại song phương, thiết lập thêm quan hệ với 3 quốc gia, nâng tổng số các quốc gia mà ta có quan hệ lên 192 quốc gia, và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác, trọng tâm là các nước láng giềng, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống. "Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tiến hành gần 180 hoạt động đối ngoại song phương và đa phương quan trọng, tạo bước chuyển quan trọng trong các mối quan hệ, góp phần tạo dựng cục diện và khuôn khổ đối ngoại thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Bộ trưởng nhắc lại.

Vai trò và vị thế của Việt Nam với tư cách là thành viên tích cực, tin cậy, có trách nhiệm tiếp tục được củng cố. Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, trúng cử Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025... Các hoạt động gìn giữ hòa bình và tham gia tìm kiếm, cứu nạn được các nước đánh giá cao. Nhiều vấn đề quốc tế phức tạp trên các diễn đàn đa phương được xử lý đúng đắn, phù hợp.

Ngoại giao cũng đã đóng góp thiết thực vào việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ngoại giao vaccine góp phần đưa nước ta sớm chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với Covid-19; ngoại giao kinh tế kịp thời nắm bắt cơ hội, khôi phục giao thương, đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tranh thủ các nguồn FDI chất lượng cao và ODA thế hệ mới, thu hút nhiều hơn nữa nguồn lực bên ngoài vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh…

Trong bối cảnh môi trường an ninh bên ngoài biến động phức tạp, ngoại giao đã kiên quyết, kiên trì vừa hợp tác, vừa đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia cả trên biên giới đất liền cũng như trên biển; xử lý kịp thời, đúng đắn với các vụ việc xâm phạm chủ quyền biển đảo, thúc đẩy đàm phán phân định biển với những nước liên quan. Đồng thời đấu tranh, xử lý tốt vấn đề dân chủ, nhân quyền, góp phần giữ vững ổn định, an ninh, trật tự xã hội.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa tiếp tục quảng bá mạnh mẽ hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam ra thế giới, phản bác những thông tin sai lệch. Công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa thể hiện chính sách quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, vừa vận động nguồn lực cho phát triển đất nước. Công tác bảo hộ công dân được đẩy mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và bảo đảm an toàn cho công dân ta ở nước ngoài.

Chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược được nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống các đề án, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tạo nền tảng triển khai đường lối đối ngoại bài bản, cũng như ứng xử đúng đắn, phù hợp với những vấn đề nổi lên như Biển Đông, xung đột ở Ukraine, quan hệ giữa các nước lớn, các sáng kiến liên kết mới…

Việc xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngoại giao về bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới, trong đó nêu cao tinh thần phục vụ, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Hà Hương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Ngoại giao

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ Trưởng đoàn các nước bên lề Hội nghị MC13

Chùm ảnh: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gặp gỡ Trưởng đoàn các nước bên lề Hội nghị MC13

Bên lề Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại Thế giới, Bộ trưởng Bộ Công Thương-Trưởng đoàn công tác Việt Nam đã gặp gỡ Trưởng đoàn các nước.
Hội nghị MC13 và điểm nhấn về sự gia nhập WTO của hai thành viên mới

Hội nghị MC13 và điểm nhấn về sự gia nhập WTO của hai thành viên mới

Ngày 26/2 (theo giờ địa phương), Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) đã chính thức khai mạc tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).
Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE: Hai hiệp định được quan tâm đặc biệt

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 tại UAE: Hai hiệp định được quan tâm đặc biệt

Sáng 26/2, Hội nghị cấp Bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại Thế giới (MC13) đã khai mạc tại Abu Dhabi, Thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất.
Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế sẽ thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia

Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế sẽ thu hút hơn 500 doanh nghiệp tham gia

Từ ngày 6-8/6/2024, Triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (VIET NAM SOURCING 2024) sẽ được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Cải cách WTO là con đường phù hợp với thương mại toàn cầu thế kỷ 21

Cải cách WTO là con đường phù hợp với thương mại toàn cầu thế kỷ 21

Thương mại toàn cầu là động lực chính cho sự thịnh vượng và giảm nghèo trong vài thập kỷ qua và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) là trung tâm của việc này.

Tin cùng chuyên mục

WTO nhất trí tạo thuận lợi cho đầu tư vào các nước đang và kém phát triển

WTO nhất trí tạo thuận lợi cho đầu tư vào các nước đang và kém phát triển

Các Bộ trưởng đại diện cho 123 thành viên WTO đã ra Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng đánh dấu việc hoàn tất Hiệp định Tạo thuận lợi Đầu tư cho Phát triển (IFD).
Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13: Cơ hội giải quyết các thách thức toàn cầu

Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13: Cơ hội giải quyết các thách thức toàn cầu

Từ ngày 26 - 29/2/2024, Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới lần thứ 13 (MC13) được tổ chức tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Tỉnh Luxor của Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tỉnh Luxor của Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tỉnh Luxor của Ai Cập mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 26/2/2024: Ukraine công bố kế hoạch chiến đấu năm 2024; M1 Abrams xuất hiện

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 26/2/2024: Ukraine công bố kế hoạch chiến đấu năm 2024; M1 Abrams xuất hiện

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 26/2/2024: Ukraine công bố kế hoạch chiến đấu năm 2024; M1 Abrams xuất hiện ngoài tiền tuyến Avdeevka trong ngày hôm qua.
Quảng bá thương hiệu các tập đoàn, doanh nghiệp và hàng Việt Nam tại Hoa Kỳ

Quảng bá thương hiệu các tập đoàn, doanh nghiệp và hàng Việt Nam tại Hoa Kỳ

Ngày 23/2/2024 Tổng lãnh sự quán cùng Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Houston (Hoa Kỳ) đã tham gia tổ chức hoạt động triển lãm, xúc tiến thương mại.
Chiến sự Israel-Hamas hôm nay ngày 26/2/2024: Thủ tướng Netanyahu tuyên bố mới về tình hình Dải Gaza

Chiến sự Israel-Hamas hôm nay ngày 26/2/2024: Thủ tướng Netanyahu tuyên bố mới về tình hình Dải Gaza

Thông tin chiến sự Israel-Hamas ngày 26/2/2024: Thủ tướng Netanyahu tuyên bố mới về tình hình Dải Gaza; Israel bắt 200 tay súng Hamas.
Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay 26/2/2024: Tiền tuyến Ukraine rất phức tạp; Nga tiếp tục giành lợi thế ở Donetsk

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay 26/2/2024: Tiền tuyến Ukraine rất phức tạp; Nga tiếp tục giành lợi thế ở Donetsk

Thông tin chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 26/2/2024: Tiền tuyến Ukraine rất phức tạp; Nga tiếp tục giành lợi thế ở Donetsk.
Tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền

Tiếp tục phát huy vai trò thành viên tích cực, có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền

Trong nhiệm kỳ 2023-2025 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, cương vị là thành viên tích cực, có trách nhiệm.
Dấu ấn Việt Nam trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025

Dấu ấn Việt Nam trong năm đầu tiên đảm nhiệm cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025

Công tác đảm nhiệm vị trí thành viên HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 đã được đẩy mạnh triển khai từ những hoạt động đầu tiên của HĐNQ trong năm 2023.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên-Trưởng Đoàn công tác Việt Nam tham dự phiên họp Bộ trưởng Nhóm các nước xuất khẩu nông sản.
Nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13

Nhiều hoạt động quan trọng của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13

Đoàn công tác của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm Trưởng đoàn sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13 (MC13) tại UAE.
Chiến sự Nga-Ukraine chiều hôm nay (25/2/2024): Nga tiến vào trung tâm Robotine, Ukraine mất thành quả phản công

Chiến sự Nga-Ukraine chiều hôm nay (25/2/2024): Nga tiến vào trung tâm Robotine, Ukraine mất thành quả phản công

Chiến sự Nga-Ukraine chiều hôm nay (25/2/2024): Nga tiến vào trung tâm Robotine, Ukraine mất thành quả phản công khi cơ bản không còn khả năng giữ vị trí này.
Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 25/2/2024: G7 có thể sử dụng tài sản phong tỏa của Nga viện trợ cho Ukraine

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 25/2/2024: G7 có thể sử dụng tài sản phong tỏa của Nga viện trợ cho Ukraine

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 25/2/2024: G7 có thể sử dụng tài sản phong tỏa của Nga viện trợ cho Ukraine sau hội nghị thượng đỉnh do Italia chủ trì.
Chiến sự Israel-Hamas ngày 25/2/2024: Israel cử phái đoàn tới Qatar đàm phán với Hamas; hạ tầng Houthi bị không kích.

Chiến sự Israel-Hamas ngày 25/2/2024: Israel cử phái đoàn tới Qatar đàm phán với Hamas; hạ tầng Houthi bị không kích.

Thông tin chiến sự Israel-Hamas ngày 25/2/2024: Israel cử phái đoàn tới Qatar đàm phán với Hamas; hạ tầng Houthi bị không kích.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/2/2024: Nga thu giữ nhiều vũ khí NATO ở Avdiivka; Ukraine tập kích nhà máy thép của Nga

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 25/2/2024: Nga thu giữ nhiều vũ khí NATO ở Avdiivka; Ukraine tập kích nhà máy thép của Nga

Thông tin chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 25/2/2024: Nga thu giữ nhiều vũ khí NATO ở Avdiivka; Ukraine tập kích nhà máy thép của Nga.
Thách thức của WTO về cơ chế tạo thuận lợi FDI trước thềm Hội nghị Bộ trưởng MC13

Thách thức của WTO về cơ chế tạo thuận lợi FDI trước thềm Hội nghị Bộ trưởng MC13

Tổ chức Thương mại thế giới đang chuẩn bị đưa ra một cơ chế mới nhằm tạo thuận lợi cho dòng vốn FDI: Hiệp định Tạo thuận lợi đầu tư cho phát triển (IFDA).
Thúc đẩy hợp tác thương mại dịch vụ Việt Nam - Ấn Độ

Thúc đẩy hợp tác thương mại dịch vụ Việt Nam - Ấn Độ

Sau khi có đường bay thẳng trực tiếp Việt Nam - Ấn Độ, hoạt động thương mại dịch vụ trong lĩnh vực du lịch đã bùng nổ mạnh mẽ giữa hai nước.
Chiến sự Israel-Hamas ngày 24/2/2024: Houthi đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab; Mỹ phản đối Israel “tái chiếm” Dải Gaza

Chiến sự Israel-Hamas ngày 24/2/2024: Houthi đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab; Mỹ phản đối Israel “tái chiếm” Dải Gaza

Thông tin chiến sự Israel-Hamas ngày 24/2/2024: Houthi đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab; Mỹ phản đối Israel “tái chiếm” Dải Gaza.
Chiến sự Israel – Hamas ngày 24/2/2024: Israel nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza

Chiến sự Israel – Hamas ngày 24/2/2024: Israel nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza

Chiến sự Israel – Hamas ngày 24/2/2024: Israel nới lỏng lệnh phong tỏa, cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza sau khi thay đổi đơn vị phân phối hàng hóa.
Chiến sự Nga-Ukraine: “Điều bất ngờ” của Ukraine có phải là một cuộc phản công mới?

Chiến sự Nga-Ukraine: “Điều bất ngờ” của Ukraine có phải là một cuộc phản công mới?

Chiến sự Nga-Ukraine: “Điều bất ngờ” của Ukraine có phải là một cuộc phản công mới, sau những tuyên bố lấp lửng của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động