Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu:

Nghiên cứu chọn tạo thành công giống dừa cho các tỉnh phía Nam

Được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống dừa cho các tỉnh phía Nam.
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu: Khẳng định vị thế, uy tín trong hoạt động khoa học Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu: Bảo tồn và lưu giữ giống quý Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu: Những đóng góp lớn

Cần tái cơ cấu vùng trồng dừa trong tình hình mới

ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư, chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết, theo số liệu thống kê của FAO và Tổng cục thống kê năm 2023, cây dừa (Cocos nucifera L.) là cây trồng phổ biến tại Việt Nam với diện tích gần 170 nghìn ha và sản lượng gần 1,9 nghìn tấn, được trồng nhiều nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Vườn giống dừa chịu mặn do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tuyển chọn
Vườn giống dừa chịu mặn do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tuyển chọn

Trong đó, Bến Tre và Tiền Giang là hai tỉnh sản xuất dừa lớn của khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung với diện tích và sản lượng lần lượt khoảng 72.872 ha, 21.651 ha và 686.279 tấn, 225.065 tấn.

Tuy nhiên, trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, Việt Nam có khoảng trên 1 triệu ha đất bị xâm nhập mặn, trong đó khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một trong hai đồng bằng lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Dưới tác động của xâm nhập mặn, cây dừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng thông qua các biểu hiện như giảm số lượng hoa cái, giảm khả năng đậu quả và năng suất ở mức thấp hơn trung bình tiềm năng của giống. Bên cạnh đó, dừa Sáp là giống dừa có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, được xem là đặc sản của tỉnh Trà Vinh và cung cấp lượng lớn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến như dầu dừa, cơm dừa nạo sấy hay sữa dừa.

Vì vậy, nhu cầu trồng cây dừa Sáp tăng nhanh trong thời gian gần đây. Loại cây này cũng phù hợp điều kiện đất đai và mục đích chuyển đổi cây trồng tại một số tỉnh phía Nam. Mặt khác, giống dừa Sáp thơm là giống dừa quý, vừa có sáp vừa có mùi thơm lá dứa nên việc nghiên cứu và khảo nghiệm rất cần thiết.

“Đối với canh tác cây dừa, nhất là trong điều kiện xâm nhập mặn, việc chọn giống tốt và có khả năng thích nghi cao với môi trường bất lợi là một trong những giải pháp quan trọng trong sản xuất. Một trong những định hướng chọn tạo giống dừa lấy dầu là chọn tạo giống có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao, chống chịu điều kiện mặn và kháng sâu bệnh hại. Việc đánh giá các vườn dừa bị nhiễm mặn và tuyển chọn cây dừa mẹ trong điều kiện nhiễm mặn của nước tưới trong mương vườn dừa rất cần thiết - ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư cho hay.

Theo ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư, việc triển khai các thí nghiệm trong nhiệm vụ như đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dừa lai sáp thơm thế hệ F1 và F2 và sản xuất giống dừa sáp thơm bằng phương pháp nuôi cấy phôi có ý nghĩa lớn, nhằm xây dựng dữ liệu khoa học và duy trì đặc tính quý của giống dừa sáp thơm.

Cùng với đó, việc đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của các vườn dừa chịu mặn, nghiên cứu chế độ bón phân và phòng trừ bọ dừa cho cây dừa rất quan trọng, nhằm xác định những vườn dừa và cây dừa đạt năng suất cao, chất lượng tốt và phù hợp với tiêu chuẩn làm cây dừa mẹ.

Ngoài ra, việc sản xuất nguồn giống chất lượng cao, có khả năng chịu mặn và thích nghi tốt trong điều kiện nhiễm mặn nhằm phục vụ cho công tác tái cơ cấu vùng trồng dừa trong tình hình mới.

Thông qua việc khảo sát và đánh giá sinh trưởng kết hợp xây dựng mô hình sản xuất trồng dòng dừa chịu mặn góp phần tạo dữ liệu khoa học về sinh trưởng của cây dừa chịu mặn từ thời kỳ kiến thiết cơ bản (từ thời điểm trồng đến 4 - 5 năm sau trồng) và thời kỳ kinh doanh (từ 6 - 7 năm sau trồng), nhất là các chỉ tiêu như thời gian ra hoa, tỷ lệ đậu quả và năng suất thực thu của giống dừa. Qua đó, nâng cao giá trị cây dừa, phát triển kinh tế cho các hộ nông dân.

Năng suất cao, thích ứng điều kiện xâm nhập mặn

ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư chia sẻ, sau 5 năm triển khai và thực hiện, nhiệm vụ đã đạt các kết quả như sau: Giống dừa lai sáp thơm lai tạo trong nước và nhập nội thế hệ F1 trồng tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Tây Ninh có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt.

Vườn giống dừa chịu mặn do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tuyển chọn
Giống dừa chịu mặn do Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu tuyển chọn

Năng suất của giống dừa lai sáp thơm thế hệ F1 tại thời điểm kết thúc theo dõi ở tỉnh Bến Tre là 45,6 quả/cây/năm (11 năm tuổi), tỉnh Tiền Giang là 83,3 quả/cây/năm (16 năm tuổi) và tỉnh Tây Ninh là 85,7 quả/cây/năm (16 năm tuổi).

Giống dừa lai sáp thơm thế hệ F2 trồng tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và Tây Ninh có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt sau 5 năm trồng. Năng suất của giống dừa lai sáp thơm thế hệ F2 tại tỉnh Bến Tre thời điểm kết thúc theo dõi là 33,0 quả/cây/năm, tại tỉnh Tiền Giang là 55,9 quả/cây/năm và tại tỉnh Tây Ninh là 45,2 quả/cây/năm.

Nhiệm vụ đã nhân giống được 18 cây giống dừa sáp thơm bằng phương pháp nuôi cấy phôi từ quả dừa vừa sáp vừa thơm mùi lá dứa và đã trồng tại Trung tâm sản xuất Giống Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh. Các cây trồng đã bắt đầu có hoa sau 40 tháng trồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định công nhận cây dừa mẹ số 163/QĐ-SNN ngày 8/3/2023 về việc công nhận 38 cây dừa mẹ trên giống dừa Ta xanh tại Ấp Lộc Thới, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Bên cạnh đó, nhiệm vụ đã xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác thời kỳ kiến thiết cơ bản cho dòng dừa Ta chịu mặn và đã được ban hành theo quyết định số 72/QĐ-VD ngày 27/11/2023 của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

Đồng thời, thông qua việc tuyển chọn vườn và chọn cây dừa đạt tiêu chuẩn cây dừa mẹ trong điều kiện xâm nhập mặn, nhiệm vụ đã sản xuất được 631 cây dừa giống chịu mặn.

Nhiệm vụ đã chuyển giao cho 6 hộ nông dân 480 cây dừa giống và trồng tổng diện tích là 3,1 ha tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang và huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Các cây dừa được trồng và bước đầu đã thích nghi với điều kiện sinh thái với khả năng sinh trưởng tốt.

Từ kết quả nghiên cứu ThS. Thái Nguyễn Quỳnh Thư đề xuất, tiếp tục theo dõi và đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của giống dừa lai sáp thơm lai tạo trong nước thế hệ F1 và giống dừa sáp thơm thế hệ F2; tiếp tục nghiên cứu và đánh giá sự sinh trưởng, phát triển, năng suất và khả năng thích nghi của giống dừa lai sáp thơm trong thời kỳ kinh doanh.

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu quy trình phân bón cho cây dừa trong giai đoạn tiếp theo để đáp ứng cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây đến thời kỳ ra quả ổn định; nghiên cứu nhân giống từ vườn dừa đạt tiêu chuẩn cây dừa mẹ để đáp ứng nhu cầu cung cấp giống dừa có khả năng chịu mặn cho tỉnh Bến Tre, Tiền Giang và các tỉnh lân cận; nghiên cứu và đánh giá sự sinh trưởng của giống dừa Ta chịu mặn trong các mô hình thời kỳ kiến thiết cơ bản.

Việc triển khai mô hình trồng giống dừa chịu mặn tại các huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang và huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho thấy kết quả bước cây dừa ở các mô hình đều có khả năng sinh trưởng tốt và thích nghi với điều kiện sinh thái tại đây.
Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khoa học và công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam một cách an toàn, có trách nhiệm

Thúc đẩy việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam một cách an toàn, có trách nhiệm

Thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển, sử dụng các hệ thống/ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách an toàn, có trách nhiệm, hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực.
Hiếu PC: Hacker phát tán mã độc có thể thông qua việc thao túng tâm lý

Hiếu PC: Hacker phát tán mã độc có thể thông qua việc thao túng tâm lý

Các cuộc hacker tấn công mạng ngày càng trở nên phức tạp và nguy hiểm, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và uy tín cho doanh nghiệp và tổ chức.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá về khoa học và công nghệ

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá về khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận.
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại giảm mạnh

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại giảm mạnh

Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.
VinFast không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là một dự án cống hiến

VinFast không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là một dự án cống hiến

Chủ tịch Vingroup khẳng định việc thúc đẩy mạnh mẽ VinFast nhằm đưa ngành sản xuất của Việt Nam lên tầm quốc tế ...

Tin cùng chuyên mục

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ sớm đạt điểm hòa vốn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast sẽ sớm đạt điểm hòa vốn

VinFast không chỉ là 1 dự án kinh doanh mà còn là 1 dự án cống hiến, ông Vượng đồng thời cũng khẳng định rằng VinFast sẽ sớm đạt điểm hòa vốn và có thể tự chủ.
Lấy ý kiến về định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ

Lấy ý kiến về định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ

Ngày 13/6, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về định hướng chính sách lớn trong sửa đổi Luật Khoa học và Công nghệ.
Ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận

Ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận

Ứng dụng năng lượng nguyên tử đã có nhiều bước phát triển đáng ghi nhận, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn trong nhiều lĩnh vực.
Toyota bắt tay Vinasun ra mắt dịch vụ taxi hybrid đầu tiên tại Việt Nam

Toyota bắt tay Vinasun ra mắt dịch vụ taxi hybrid đầu tiên tại Việt Nam

806 xe hybrid sẽ được bàn giao cho Vinasun Taxi trong năm 2024 là bước tiến mới trong hành trình phát triển dòng xe xanh này của Toyota tại thị trường Việt Nam.
Cập nhật mới vụ tranh chấp bản quyền phim hoạt hình Wolfoo

Cập nhật mới vụ tranh chấp bản quyền phim hoạt hình Wolfoo

Vụ tranh chấp bản quyền giữa phim hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và phim hoạt hình Peppa Pig (do eOne sở hữu) vừa có diễn biến mới.
Intel bất ngờ tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy ở Israel

Intel bất ngờ tạm dừng kế hoạch xây dựng nhà máy ở Israel

Trang tin tức tài chính Calcalist cho hay, công ty sản xuất chip Intel Corp đang tạm dừng kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá 25 tỷ USD ở Israel.
Doanh số xe sang ở Trung Quốc giảm mạnh, xe điện nội địa

Doanh số xe sang ở Trung Quốc giảm mạnh, xe điện nội địa 'lên ngôi'

Các hãng sản xuất xe sang nước ngoài tại Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng doanh số bán thấp cùng với sự cạnh tranh giá từ xe điện.
3 đặc điểm đặc biệt của xe máy điện VinFast khiến giới trẻ thích mê

3 đặc điểm đặc biệt của xe máy điện VinFast khiến giới trẻ thích mê

Với thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại cùng giá bán phải chăng kèm ưu đãi hấp dẫn, xe máy điện VinFast ngày càng được giới trẻ tin tưởng lựa chọn.
Ứng dụng AI tạo đột phá cho ngành công nghiệp phim và truyền hình

Ứng dụng AI tạo đột phá cho ngành công nghiệp phim và truyền hình

Tại Telefilm 2024 diễn ra từ 6-8/6, Thủ Đô Multimedia đã giới thiệu 3 giải pháp tích hợp AI để nâng cao chất lượng trong ngành công nghiệp phim và truyền hình.
Ứng dụng AI trong công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử và kinh tế số

Ứng dụng AI trong công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử và kinh tế số

Công chức, viên chức Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sôi nổi học tập, tìm hiểu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý công việc hàng ngày.
Hệ thống công nghệ thông tin của Vietnam Post hoạt động trở lại sau tấn công ransomware

Hệ thống công nghệ thông tin của Vietnam Post hoạt động trở lại sau tấn công ransomware

Sau 4 ngày bị tấn công mã hóa dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ khách hàng, hoạt động quản lý vận hành của Vietnam Post đã được phục hồi.
ChatGPT hoạt động trở lại sau hơn 3 ngày gặp sự cố

ChatGPT hoạt động trở lại sau hơn 3 ngày gặp sự cố

Sau 3 ngày tạm ngưng hoạt động, chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ChatGPT đã trở lại hoạt động, trợ lý ảo đắc lực cho hàng triệu người dùng trên toàn cầu.
Yamaha LEXi 155 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 47 triệu đồng

Yamaha LEXi 155 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 47 triệu đồng

Yamaha Motor vừa chính thức ra mắt mẫu xe tay ga Yamaha LEXi 155 VVA - ABS tại thị trường Việt Nam, với 6 màu sắc, có giá bán từ 47 triệu đồng.
Toyota đầu tư gần 300 triệu USD mở rộng nhà máy động cơ tại Alabama

Toyota đầu tư gần 300 triệu USD mở rộng nhà máy động cơ tại Alabama

Hãng xe hơi Nhật Bản Toyota đã quyết định đầu tư 282 triệu USD để mở rộng sản xuất tại nhà máy động cơ ở Alabama và tăng thêm 350 nhân công.
Phòng, chống các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền bằng cách nào?

Phòng, chống các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền bằng cách nào?

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cần tăng cường giám sát an ninh mạng để phòng, chống các cuộc tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền.
Vietnam Post bị tấn công mã độc tống tiền, Cục An toàn thông tin đang hỗ trợ xử lý sự cố

Vietnam Post bị tấn công mã độc tống tiền, Cục An toàn thông tin đang hỗ trợ xử lý sự cố

Rạng sáng ngày 4/6, hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) bị tấn công bất hợp pháp bằng mã độc tống tiền (ransomware).
Honda CR-V và Honda Civic thắng lớn tại Giải thưởng Grand Prix ASEAN NCAP 2024

Honda CR-V và Honda Civic thắng lớn tại Giải thưởng Grand Prix ASEAN NCAP 2024

Honda CR-V và Honda Civic vừa giành nhiều giải thưởng lớn về an toàn tại Grand Prix ASEAN NCAP (chương trình đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á) 2024.
Thị trường ô tô tăng sức tiêu thụ, các hãng thêm nhiều ưu đãi

Thị trường ô tô tăng sức tiêu thụ, các hãng thêm nhiều ưu đãi

Đón đầu chính sách giảm phí trước bạ có thể được thông qua vào thời gian tới, đồng thời để kích cầu thị trường, nhiều hãng xe đã có chính sách bán hàng ưu đãi.
Huawei đang “càn quét” thị trường ô tô cao cấp?

Huawei đang “càn quét” thị trường ô tô cao cấp?

Sự lên ngôi của Huawei trên thị trường ô tô cao cấp toàn cầu, đe dọa vị trí của các “ông lớn” truyền thống.
Chủ xe VinFast VF 7: ‘Nhận xe 1 tỷ mà có trang bị như xe 4 tỷ’

Chủ xe VinFast VF 7: ‘Nhận xe 1 tỷ mà có trang bị như xe 4 tỷ’

Sở hữu động cơ với khả năng vận hành vượt trội ngang xe sang, VinFast VF 7 được nhiều khách hàng đánh giá vượt trội nhất phân khúc C-SUV tầm giá 1 tỷ đồng
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động