Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 28/10/2021 08:26

Nghiêm túc thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư

14:47 | 12/08/2021
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố và các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 về tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020.

Văn bản yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ theo quy định pháp luật về giám sát, đánh giá đầu tư. Nghiên cứu các tồn tại để xem xét trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ công tác liên quan đến hoạt động giám sát đầu tư.

Trước đó, tháng 7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020 theo yêu cầu của Chính phủ. Báo cáo cho biết, tính đến 31/3/2021, Hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư của 113/125 cơ quan, đạt 90%, gồm: 61/63 tỉnh, thành và 35/42 cơ quan bộ; 16/19 tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91.

Về tình hình báo cáo các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, đến ngày 31/3/2021, Hệ thống thông tin đã có thông tin cập nhật của 33.433/70.679 dự án thực hiện trong kỳ, đạt 47,3%. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, nhiều cơ quan đã cố gắng trong việc triển khai thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư, cập nhật các quy định mới, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc, các chủ đầu tư cập nhật số liệu tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát đánh giá đầu tư.

Tuy nhiên, về tình hình thực hiện các chương trình đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước, tình hình tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan vẫn chưa đạt kế hoạch. Đặc biệt, công tác giám sát đầu tư cộng đồng tại nhiều địa phương chưa có số liệu tổng hợp. Trong khi đó, việc thực hiện tốt công tác giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong triển khai các hoạt động đầu tư.

Nhằm khắc phục những tồn tại trong giám sát, đánh giá đầu tư, Văn phòng Chính phủ yêu cầu các địa phương chỉ đạo các đơn vị liên quan kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình, tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế… bố trí nguồn lực phù hợp với hoạt động giám sát đầu tư theo quy định. Cùng với đó, tăng cường công tác theo dõi, giám sát đánh giá đầu tư để chủ động phát hiện các dự án phát sinh về các vấn đề thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 104 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Nguyễn Hòa