Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 20:57

Nghị quyết 26-NQ/TW: Lực đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Bắc

15:59 | 01/11/2021
Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tỉnh Sơn La và Hòa Bình là một trong các địa phương Tây Bắc đạt được những kết quả quan trọng, đột phá.

Những thành tựu ấn tượng

Mới đây, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã có chuyến làm việc về kết quả triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW với một số địa phương miền núi Tây Bắc thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La, đồng thời, tiến hành khảo sát một số mô hình kinh doanh, sản xuất nông nghiệp và mô hình nông thôn mới trên địa bàn các tỉnh này.

Nghị quyết 26-NQ/TW: Lực đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Bắc
Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình

Tại Sơn La, trong buổi làm việc với đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư tỉnh ủy cùng Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Sơn La đã tập trung cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, đã phát huy được những tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, phát triển các loại nông sản, thủy sản và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao mang tính đặc trưng của địa phương.

Theo đó, nông nghiệp tỉnh Sơn La đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu vượt bậc. Trong lĩnh vực trồng trọt, tăng cường thâm canh, tăng vụ, ứng dụng các giống mới và các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; ngoài các sản phẩm xuất khẩu (chè, ngô giống, chuối…) gắn với các thị trường truyền thống, những năm gần đây đã có thêm nhiều sản phẩm nông sản đáp ứng được điều kiện tham gia xuất khẩu như nhãn, xoài, chanh leo, mật ong, tinh bột sắn, cà phê, đường... Từ một địa phương miền núi, Sơn La đã trở thành một trung tâm chuyên canh cây ăn quả và xuất khẩu hoa quả của miền Bắc; chăn nuôi được quan tâm phát triển toàn diện cả về quy mô và cơ cấu, từng bước chuyển hướng đầu tư theo chiều sâu, nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm; Quy mô trang trại, mở rộng mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng được Sơn La triển khai quyết liệt, đồng bộ, tạo được sự hưởng ứng tham gia tích cực, nhiệt tình của nhân dân, có nhiều mô hình mới, cách làm hay. Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay, toàn tỉnh đã có 83 sản phẩm. Việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn đạt kết quả tốt; nhiều công trình cơ sở hạ tầng về đường giao thông, trường học, điện, thủy lợi, nhà văn hóa,... cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, sạch đẹp. Việc triển khai giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh đã được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Đời sống của các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt, phúc lợi xã hội và đời sống của các đối tượng chính sách được nâng lên,...

Nghị quyết 26-NQ/TW: Lực đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Bắc
Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương thăm, khảo sát mô hình trồng hoa công nghệ cao tại Công ty CP hoa Nhiệt đới Mộc Châu

Mai Sơn, Mộc Châu là một huyện điển hình trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh Sơn La, có gần 11.000ha diện tích chuyên canh cây ăn quả. Huyện đã tập trung phát triển hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, Mai Sơn có 140 HTX trong đó có 120 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp với trên 6.300 thành viên. Doanh thu bình quân của các HTX đạt từ 2 - 2,5 tỷ đồng/năm. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động HTX đạt từ 4 - 4,5 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, mô hình trồng na và cây ăn quả có múi của Mai Sơn cho năng suất cao đã đạt được những thành công lớn. Huyện Mai Sơn cũng đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây trồng trên đất dốc kém năng suất sang chuyên canh một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, tại huyện Mộc Châu, mô hình trồng hoa công nghệ cao tại Công ty CP hoa Nhiệt đới Mộc Châu là một mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công ty có trên 20ha trồng các loại rau hoa chất lượng cao, nổi bật như các loại hoa lan, hoa ly và tuy lip, đơn vị tiên phong trong áp dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Còn tại tỉnh Hòa Bình, báo cáo thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của địa phương cũng đã cho thấy những kết quả tích cực. Trong đó, xác định vị trí, vai trò của phát triển sản xuất nông nghiệp đối với địa phương, tỉnh Hòa Bình đã điều chỉnh và lập mới hơn 19 quy hoạch phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp đã dần chuyển dịch theo hướng gia tăng giá trị, phát triển bền vững, từng bước gắn với thị trường đầu ra. Trồng trọt phát triển theo hướng tập trung quy mô lớn; chăn nuôi phát triển cả về số lượng và chất lượng; lâm nghiệp phát triển theo hướng tăng diện tích trồng cây gỗ lớn, cây bản địa; nuôi trồng thủy sản phát triển theo hướng tăng tỷ trọng sản lượng nuôi lồng và kết hợp nuôi trồng trên các hồ thủy lợi.

Nghị quyết 26-NQ/TW: Lực đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Bắc
Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình

Trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hòa Bình đã đạt được những bước tiến rõ rệt, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, hạ tầng kinh tế - xã hội nhiều chuyển biến, đời sống của nông dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm; các điều kiện về giáo dục, y tế, văn hóa được cải thiện. Công tác giáo dục đào tạo đối với các vùng đồng bào dân tộc được quan tâm, hệ thống các trường dân tộc nội trú, trường dân tộc bán trú được mở rộng về quy mô, nâng cấp về cơ sở vật chất. Triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Hòa Bình đã đạt kết quả bước đầu. Hòa Bình là một trong ba tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước đã xây dựng và vận hành Cổng thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, huyện Cao Phong hiện là một trong những mô hình kinh tế nông nghiệp tiêu biểu, nhất là điển hình thành công từ mô hình chuyên canh cây đặc sản cam Cao Phong nổi tiếng. Thời gian qua, Cao Phong đã khuyến khích trồng cam theo quy trình VietGAP, đẩy mạnh sản xuất hướng “xanh - sạch - an toàn”. HTX 3T FARM ra đời với mục tiêu là sản xuất cam Cao Phong theo tiêu chuẩn “3 Tốt”: Tốt đất, tốt giống, tốt từ tâm, tạo ra thương hiệu của cam Cao Phong trên thị trường.

Nghị quyết 26-NQ/TW: Lực đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Bắc
Đoàn công tác khảo sát mô hình chuyên canh cây ăn quả tại huyện Mai Sơn

Tiếp tục phát huy các thành quả

Trước những kết quả đạt được của địa phương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng - nêu rõ, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước nói chung và các địa phương Tây Bắc nói riêng. Xác định rõ tinh thần đó trong triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW, các địa phương của Hòa Bình và Sơn La đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng.

Đối với tỉnh Sơn La, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Sơn La đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Đó là do Sơn La đã chú trọng đến giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn một cách căn bản, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời, các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn cơ bản được giải quyết đồng bộ, gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. “Đây là tiền đề quan trọng để Sơn La tiếp tục phát triển nhanh, bền vững và là nhân tố bảo đảm để thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”- ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Nghị quyết 26-NQ/TW: Lực đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Bắc
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực tỉnh ủy Hòa Bình

Thời gian tới, để phát huy những thành tựu đã đạt được, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đề nghị, Sơn La cần tiếp tục coi việc xây dựng nông thôn mới, tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất nông nghiệp cần chú trọng ưu tiên các chính sách về hỗ trợ sản xuất, vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, tạo việc làm, bảo hiểm xã hội tự nguyện; nâng cao dân trí, chuyên môn, kỹ thuật canh tác, sản xuất cho nông dân, nhất là lao động trẻ ở nông thôn; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết đối với nông dân…

Đối với tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Duy Hưng ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của tỉnh, nổi bật về xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp về nâng cao mức sống của người dân nông thôn, về đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn trong tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh; tăng cường liên kết, mở rộng quy mô sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế hộ và kinh tế trang trại; củng cố và phát triển các loại hình hợp tác xã; khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp nông nghiệp, hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân. Với gần 50% số xã và 30% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Hòa Bình là một trong những tỉnh có thành tích tốt về xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, bên cạnh các kết quả tích cực, Hòa Bình vẫn còn một số hạn chế cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới, nhất là triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất, bảo quản, chế biến để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Cùng với đó là kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng về phục vụ sản xuất công nghệ cao, nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu. Việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường; công nghiệp chế biến, bảo quản; các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn cần được đổi mới mạnh mẽ hơn…

Hoa Quỳnh