Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 21/01/2021 04:45

Nghệ An: Đẩy nhanh việc kiện toàn Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế

14:13 | 14/09/2016
Sáng 14/9, UBND tỉnh Nghệ An cùng các thành viên Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Nghệ An đã tiến hành họp đánh giá công tác hội nhập kinh tế trong thời gian qua, định hướng triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.
Nghệ An: Đẩy nhanh việc kiện toàn Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế
Toàn cảnh cuộc họp

Tại phiên họp, ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Nghệ An cho rằng, việc nhanh chóng kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn có ý nghĩa quan trọng đối với việc rà soát, kiến nghị hoàn thiện các văn bản pháp luật, bảo đảm phù hợp với các quy định của các thị trường thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.

Tại đây, đại diện Sở Công Thương Nghệ An - thành viên Ban chỉ đạo đã tập trung đánh giá lại chương trình hội nhập quốc tế về kinh tế 8 tháng đầu năm, đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo; một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong 4 tháng cuối năm.

Nghệ An: Đẩy nhanh việc kiện toàn Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế
Ông Lê Xuân Đại Phó CT UBND tỉnh Nghệ An điều hành cuộc họp

Các thành viên trong ban chỉ đạo đã tham mưu các vấn đề về hệ thống văn bản phù hợp, ban hành văn bản phù hợp tình hình chung, đánh giá thêm công tác tuyên truyền phổ biến FTA, TPP, thị trường EU, Việt Nam với ASEAN... Từ đó các cấp, các ngành giúp người dân hiểu được hội nhập kinh tế quốc tế.

Phó Chủ tịch Lê Xuân Đại đưa ra định hướng, Ban chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) được ban hành kèm theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của UBND tỉnh; Củng cố Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Nghệ An năm 2016.

Nghệ An: Đẩy nhanh việc kiện toàn Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế
Ông Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An phát biểu tại cuộc họp

Dự kiến, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo sẽ tổ chức 4 hội nghị tập huấn cho các cụm địa phương cho đối tượng là cán bộ công chức cấp huyện, xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tại các huyện: Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Đô Lương và TX Cửa Lò; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2014 - 2020; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, chú trọng đào tạo cán bộ dân tộc ít người, cán bộ cơ sở, bồi dưỡng, dạy nghề; Phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân... ; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; Chú trọng công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Phó Chủ tịch Lê Xuân Đại cũng nêu rõ, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian tới, trên cơ sở kế thừa các kết quả đã đạt được, các Bộ, ngành cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn từ việc "tích cực tham gia" các khuôn khổ hợp tác sang "chủ động đề xuất" tham gia các sáng kiến hợp tác khu vực và quốc tế. Trong đó, ưu tiên tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá thực tiễn theo các giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế để tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành và Chính phủ. Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, đảm bảo tất cả các đối tượng liên quan đều được tiếp cận nguồn thông tin về hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và có khả năng thụ hưởng các cơ hội do hội nhập kinh tế quốc tế đem lại...

Hoàng Trinh