Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày này năm xưa 24/5, Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; ngày thành lập tỉnh Gia Lai.
Ngày này năm xưa 21/5: Phê duyệt Đề án phát triển thương hiệu gạo Việt Nam Ngày này năm xưa 22/5: Ban hành quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN Ngày này năm xưa 23/5: Quy hoạch phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp Việt Nam đến năm 2010

Chuyên mục Ngày này năm xưa trên Báo Công Thương tổng hợp, giới thiệu những sự kiện trong nước, ngành Công Thương, quốc tế và các sự kiện, kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 24/5.

Sự kiện trong nước và ngành Công Thương

Ngày 24/5/1932, ngày thành lập tỉnh Gia Lai.

Ngày 24/5/1944, ngày mất của Hoàng Văn Thụ - nhà lãnh đạo cao cấp của cách mạng. Đồng chí Hoàng Văn Thụ sinh ngày 4/11/1909 tại Lạng Sơn. Năm 1929, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1937, đồng chí trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Năm 1939, đồng chí được bầu làm Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. Năm 1943, đồng chí bị thực dân Pháp bắt khi đang hoạt động cách mạng và xử bắn ngày 24/5/1944. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ là tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn với Đảng, hết lòng phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Đảng, nhân dân, của dân tộc lên trên hết.

Ngày 24/5/1947, Hội nghị dân quân, tự vệ và du kích toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Định Hóa, Thái Nguyên. Hội nghị thống nhất việc tổ chức dân quân, tự vệ và du kích do các cơ quan quân sự địa phương chỉ huy, trở thành một bộ phận trong các lực lượng vũ trang.

Ngày 24/5/1982, ngày truyền thống Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh). Lữ đoàn 490 là đơn vị Tên lửa chiến lược đất đối đất, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trên các địa bàn; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Huấn luyện phóng và dẫn hướng tên lửa cho cán bộ, sĩ quan là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh)

Ngày 24/5/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/2001/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 58/CT-TW về việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005.

Ngày 24/5/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 0634/2004/QĐ-BTM về ủy quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp Khu công nghiệp.

Ngày 24/5/2004, Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 0635/2004/QĐ-BTM về ủy quyền Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp Khu công nghiệp.

Ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị banh hành Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Ngày 24/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 113/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2010.

Ngày 24/5/2007, Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành Quyết định số 22/2007/QĐ-BCN về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp - Doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ, thí điểm tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Ngày 24/5/2007, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BCN về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sành sứ - Thủy tinh Công nghiệp.

Ngày 24/5/2007, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định số 24/2007/QĐ-BCN về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu chuyển giao quy trình canh tác cây lạc cho nông dân Bình Thuận

Ngày 24/5/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 39/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về di dân tái định cư và tổ chức phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm vùng tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Ngày 24/5/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 24/5/2013, Bộ Ngoại giao ra Thông báo số 29/2013/TB-LPQT về Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 24/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 865/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

Ngày 24/05/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 870/QĐ-TTg, ngày 24/5/2016 về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Ngày 24/5/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 694/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Những năm qua, Bộ Công Thương triển khai nhiều biện pháp quản lý chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 24/5/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Ngày 24/05/2021, Chính phủ banh hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sự kiện quốc tế

Ngày 24/5/1540, ngày sinh nhà khoa học lỗi lạc của nước Anh William Ginber. Những từ Điện, Sự hút điện, Lực điện, Cực từ là do ông đưa ra. Ông mất ngày 30/11/1603.

Ngày 24/5/1883, khánh thành cầu Brooklyn tại Thành phố New York sau 14 năm xây dựng. Đây là cây cầu treo dài nhất thế giới vào thời điểm đó.

Ngày 24/5/1905, ngày sinh Mikhail Sholokhov, nhà vǎn hiện đại Nga. Những tác phẩm của ông phản ánh sâu sắc đời sống của nhân dân Nga, nhất là vùng sông Đông như: “Những câu chuyện sông Đông”, “Thảo nguyên xanh”, Tiểu thuyết “Sông Đông êm đềm”, “Họ chiến đấu vì Tổ quốc”, “Số phận con người”. Ông mất ngày 21/2/1984.

Sự kiện về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 24/5/1922, bản “Tuyên ngôn của Hội Liên hiệp Thuộc địa” do Nguyễn Ái Quốc thảo, được thông qua. Văn kiện này nêu rõ tôn chỉ, mục đích của hội và khẳng định quan điểm: “Anh em phải làm thế nào để được giải phóng? Vận dụng công thức của Các Mác, chúng tôi xin nói với anh em rằng, công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em. Hội Liên hiệp Thuộc địa thành lập chính là để giúp đỡ anh em trong công cuộc ấy”.

Cuối bản tuyên ngôn kêu gọi: “Đứng trước chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc, quyền lợi của chúng ta là thống nhất, các bạn hãy nhớ lời kêu gọi của Các Mác: Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại!”.

Ngày 24/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ để nghe báo cáo công việc của đoàn Quốc hội đang ở Pháp; việc dàn xếp xung đột với lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng ở Vĩnh Yên; việc thống nhất quân đội giữa Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội với quân Chính phủ…

Cùng ngày, Báo Cứu Quốc đăng tiếp bài thứ 2 của Bác về “Binh pháp Tôn Tử” với nhan đề “Muốn biết người phải thế nào?”. Bài viết phân tích vai trò quan trọng của việc sử dụng và các phương thức hoạt động gián điệp để nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của gián điệp rất nặng nề. Làm được nhiệm vụ đó, thắng trận rất dễ dàng”.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các thành viên Hội đồng Chính phủ năm 1948

Ngày 24/5/1948, nhật ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến ghi lại buổi gặp Bác trước ngày họp Hội đồng Chính phủ: “Trời càng về đêm càng mưa lớn. Chúng mình phải ở lại kéo dài câu chuyện với Cụ (Chủ tịch) trong lúc chờ đợi hết mưa. Cụ ân cần thăm hỏi gia đình của mọi người. Đến lúc chúng mình vui câu chuyện nhắc đến gia đình Cụ, Cụ phì cười và nói: “Mình chẳng phải thần thánh gì, cũng người như tất cả mọi người. Nhưng với hoàn cảnh này, còn điều kiện nào nghĩ đến gia đình… Ý kiến các chú thế nào?” Chúng mình cũng chỉ phì cười mà nói: “Thật là khó”, không thể có ý kiến gì khác. Cụ cười và nói tiếp: “Gia đình nhỏ không thể được thì ta cứ lo gia đình lớn đi vậy”.

Ngày 24/5/1957, trong diễn văn tiễn Chủ tịch K. E. Voroshilov và Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Bác viết:

“Quan sơn muôn dặm một nhà,

Vì trong bốn biển đều là anh em”

Câu thơ trên khẳng định tình đoàn kết thống nhất trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Ngày này năm xưa 24/5: Quy định chi tiết việc quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Bác đến thăm và nói chuyện với giáo viên, công nhân viên và sinh viên Học viện Nông Lâm, ngày 24/5/1959

Ngày 24/5/1959, Học viện Nông Lâm (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) có vinh dự lớn được đón Bác Hồ về thăm tại cơ sở Văn Điển. Bác đi thăm từ nơi ở, nhà ăn, nhà trẻ, nhà vệ sinh đến chỗ học, phòng thực tập, trại thực tập thí nghiệm của sinh viên. Tại đây, Người ân cần nhắc nhở thầy trò nhà trường: “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”.

Ngày 24/5/1969, Bác kiểm tra sức khỏe, sau đó họp Bộ Chính trị nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình quân sự, nghe Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh báo cáo về công tác đối ngoại. Bình luận về chủ trương 8 điểm liên quan đến việc giải quyết chiến tranh ở Việt Nam của Tổng thống Mỹ R.Nixon, Bác nói: “Nixon đã bị động và đó là hành động mị dân của Nixon”.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngày này năm xưa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nghịch lý xuất khẩu gạo tăng giá kỷ lục, sao doanh nghiệp thua lỗ?

Nghịch lý xuất khẩu gạo tăng giá kỷ lục, sao doanh nghiệp thua lỗ?

Xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt mức tăng giá kỷ lục song doanh nghiệp ngành này lại đang trong tình trạng từ giảm lãi đến thua lỗ.
Nỗ lực duy trì động lực tăng trưởng kinh tế năm 2023

Nỗ lực duy trì động lực tăng trưởng kinh tế năm 2023

Kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng chậm lại do sự suy giảm các động lực tăng trưởng từ khu vực kinh tế tư nhân, khu vực FDI và đầu tư công.
Xử lý các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp: Trách nhiệm, công khai và minh bạch

Xử lý các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp: Trách nhiệm, công khai và minh bạch

EVN công khai các thủ tục pháp lý còn thiếu trong hồ sơ của các chủ dự án điện tái tạo chuyển tiếp. Đây là động thái công khai, công bằng, minh bạch.
Bản tin gỡ khó của EVN và bài học "việc hôm nay chớ để ngày mai"

Bản tin gỡ khó của EVN và bài học "việc hôm nay chớ để ngày mai"

Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công khai, minh bạch quá trình đàm phán với chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.
Doanh nghiệp dệt may nhọc nhằn “bơi” theo tăng trưởng xanh

Doanh nghiệp dệt may nhọc nhằn “bơi” theo tăng trưởng xanh

Nhận thức được tầm quan trọng của tăng trưởng xanh trong phát triển bền vững nhưng doanh nghiệp dệt may vẫn “cái khó bó cái khôn” khi thiếu vốn, thiếu nhân lực.

Tin cùng chuyên mục

Ngày này năm xưa 2/6: Thủ tướng ban hành Chỉ thị tiết kiệm trong sử dụng điện

Ngày này năm xưa 2/6: Thủ tướng ban hành Chỉ thị tiết kiệm trong sử dụng điện

Ngày này năm xưa 2/6, Thủ tướng ban hành Chỉ thị tiết kiệm trong sử dụng điện, Quốc hội khóa VI quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày này năm xưa 1/6: Bộ Công Thương ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”

Ngày này năm xưa 1/6: Bộ Công Thương ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”

Ngày này năm xưa - Ngày 1/6/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2879/QĐ-BCT về việc phê duyệt và ban hành Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”.
Ngày này năm xưa 31/5: Ký thỏa thuận song phương Việt Nam - Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập WTO

Ngày này năm xưa 31/5: Ký thỏa thuận song phương Việt Nam - Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập WTO

Ngày này năm xưa 31/5: Chính thức ký thỏa thuận song phương Việt Nam - Hoa Kỳ về việc Việt Nam gia nhập WTO; Ngày Thế giới không thuốc lá.
Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Tiết giảm chi phí, đột phá hiệu quả

Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Tiết giảm chi phí, đột phá hiệu quả

Luật Giao dịch điện tử được ban hành từ năm 2005 đã tạo hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử trong hoạt động của các CQ nhà nước, kinh doanh, thương mại.
Cải cách thể chế: Mệnh lệnh không thể chần chừ

Cải cách thể chế: Mệnh lệnh không thể chần chừ

Là người đã tham gia xây dựng và thực hiện chương trình cải cách, tôi nhận thấy rằng đây là thời điểm mà cải cách thể chế, mệnh lệnh không thể chần chừ.
Ổn định kinh tế vĩ mô và những kinh nghiệm Việt Nam

Ổn định kinh tế vĩ mô và những kinh nghiệm Việt Nam

Những giải pháp làm ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua là những kinh nghiệm, bài học rất đáng giá.
Ngày này năm xưa 30/5: Ban hành Danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày này năm xưa 30/5: Ban hành Danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày này năm xưa: Ngày 30/5/2014, Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định về danh mục hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc được nhập khẩu vào Việt Nam.
Công đoàn Báo Công Thương: Chung tay xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh

Công đoàn Báo Công Thương: Chung tay xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh

Chiều ngày 29/5, Công đoàn Báo Công Thương tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 26): Tập huấn nghiệp vụ giao dịch hàng hóa – Phần 2

Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 26): Tập huấn nghiệp vụ giao dịch hàng hóa – Phần 2

Trong số trước, Báo Công Thương đã giải đáp thắc mắc của bạn đọc về công tác tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Từ cơn sốt trà mãng cầu: Nền tảng số là giải pháp để nông sản Việt thoát cảnh "được mùa, mất giá"

Từ cơn sốt trà mãng cầu: Nền tảng số là giải pháp để nông sản Việt thoát cảnh "được mùa, mất giá"

Cơn sốt trà mãng cầu đến nay vẫn chưa hạ nhiệt, cho thấy nền tảng số là cách nông sản Việt thu hút người tiêu dùng, thoát cảnh "được mùa, mất giá", "giải cứu".
Ngày này năm xưa 29/5: Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

Ngày này năm xưa 29/5: Quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài

Ngày này năm xưa 29/5, Bộ Công Thương ban hành quy định về trình tự, thủ tục phê duyệt chủ trương mua, bán điện với nước ngoài.
Mục tiêu chuyển đổi số và quyết tâm của ngành Công Thương

Mục tiêu chuyển đổi số và quyết tâm của ngành Công Thương

Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong công tác chuyển đổi số.
Ngày này năm xưa 28/5: Ban hành quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày này năm xưa 28/5: Ban hành quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ngày này năm xưa: ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.
Ngày này năm xưa 27/5: Ngành điện vận hành đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam

Ngày này năm xưa 27/5: Ngành điện vận hành đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam

Ngày này năm xưa, ngành điện lực Việt Nam bắt đầu vận hành đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam; Bác Hồ dự phiên thảo luận về Dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình.
Hoàn thuế VAT: Đừng để “trên nóng, dưới lạnh”

Hoàn thuế VAT: Đừng để “trên nóng, dưới lạnh”

Đơn hàng tụt giảm mạnh, nguồn vốn đã eo hẹp, doanh nghiệp lại phải mòn mỏn chờ “được” hoàn thuế giá trị gia tăng (hoàn thuế VAT).
Phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng vẫn “dậm chân tại chỗ”, vì sao?

Phát triển công nghiệp hỗ trợ Đà Nẵng vẫn “dậm chân tại chỗ”, vì sao?

Thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều chính sách về phát triển công nghiệp hỗ trợ, tuy nhiên, đã nhiều năm, lĩnh vực này vẫn chưa bứt lên và phát triển.
Vòng luẩn quẩn trong chính sách tiếp cận vốn

Vòng luẩn quẩn trong chính sách tiếp cận vốn

Doanh nghiệp các ngành xuất khẩu đang đối diện khó khăn do thiếu đơn hàng. Để vượt qua, họ rất cần được hỗ trợ vốn song việc tiếp cận vốn lại không hề dễ.
Hiệu quả của phòng vệ thương mại: Câu chuyện từ ngành nhôm Việt

Hiệu quả của phòng vệ thương mại: Câu chuyện từ ngành nhôm Việt

Việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với nhôm định hình có xuất xứ từ Trung Quốc giúp doanh nghiệp trong nước có thể cạnh tranh công bằng với hàng nhập khẩu.
Ngày này năm xưa 26/5: Bộ Công nghiệp ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy

Ngày này năm xưa 26/5: Bộ Công nghiệp ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy

Ngày này năm xưa là ngày Quần thể Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động