Ngày mai, Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 5/3, tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trao chấp thuận chủ trương đầu tư.
Thành lập, trao giấy chứng nhận đăng ký cho Công ty Cổ phần Điện khí LNG Thái Bình Sau năm 2030, Thái Bình dự kiến sẽ có sân bay, tuyến đường sắt và phân tách thành 3 vùng phát triển Quy hoạch tỉnh Thái Bình tầm nhìn đến năm 2050: 8 đề xuất, 3 kịch bản để phát triển Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có những gì?

Thông tin được biết, Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải…

Trước đó, vào ngày 29/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1735/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 Thái Bình trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của Vùng đồng bằng sông Hồng; có cơ cấu kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng để Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức trở thành nhân tố nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao...

Đồng thời, đến năm 2050 Thái Bình là tỉnh phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng; có nền kinh tế phát triển thịnh vượng, xã hội tiến bộ và môi trường sinh thái được đảm bảo. Tăng trưởng kinh tế dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành kinh tế trụ cột có sức cạnh tranh cao…

Ngày mai, Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch được duyệt, phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình được định hình theo cấu trúc dựa trên bộ khung: 01 trung tâm - 03 hành lang kinh tế - 04 không gian phát triển.

- Một trung tâm:

Thành phố Thái Bình, với vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; tập trung các hoạt động kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ, đầu mối trong liên kết các dịch vụ với các tỉnh vùng ĐBSH và cả nước.

- Ba hành lang kinh tế:

(1) Hành lang kinh tế ven biển phía Đông (với 02 trung tâm là đô thị Tiền Hải và đô thị Thái Thụy với vai trò đô thị đối trọng với thành phố Thái Bình) kết nối trục Đông Bắc - Tây Nam;

(2) Hành lang phát triển Tây Bắc kết nối các khu vực phụ cận ngoại biên với các tỉnh lân cận: tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hà Nam và hướng về thành phố Hà Nội;

(3) Hành lang Đông Bắc - Tây Nam kết nối từ các tỉnh phía Bắc Trung bộ về thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh.

- Bốn không gian gian phát triển:

(1) Không gian kinh tế - xã hội khu vực trung tâm (khu vực thành phố Thái Bình và phụ cận).

(2) Không gian kinh tế - xã hội ven biển (gồm 2 huyện Tiền Hải và Thái Thuỵ).

(3) Không gian kinh tế - xã hội khu vực ngoại biên (gồm huyện Hưng Hà, huyện Quỳnh Phụ và phía Bắc huyện Đông Hưng).

(4) Không gian kinh tế - xã hội phía Nam (gồm phần lớn huyện Kiến Xương và phía Nam huyện Vũ Thư).

Liên kết các không gian phát triển thông qua 03 hành lang kinh tế.

Ngày mai, Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050
Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra nhiều không gian phát triển mới

Các trụ cột và đột phá phát triển

- Trụ cột tăng trưởng chính gồm:

(1) Trụ cột 1: Phát huy thế mạnh của tỉnh có truyền thống về nông nghiệp; xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và bền vững.

(2) Trụ cột 2: Xây dựng Thái Bình trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, hướng tới trở thành trung tâm sản xuất năng lượng hàng đầu vùng ĐBSH. Phát triển dịch vụ hiện đại, tạo điều kiện hỗ trợ các lĩnh vực khác, chú trọng phát triển dịch vụ logictics, phân phối hàng hóa và du lịch..

(3) Trụ cột 3: Xây dựng các khu đô thị xanh sạch đẹp, trong lành, đáng sống cho người dân.

(4) Trụ cột 4: Phát triển toàn diện Khu kinh tế Thái Bình trở thành hạt nhân, động lực phát triển kinh tế chính của tỉnh. Chuẩn bị điều kiện để mở rộng không gian phát triển hướng biển.

- Đột phá phát triển: Tiếp tục thực hiện các đột phá phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đồng thời, tập trung vào 03 khâu then chốt sau:

(1) Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối với các trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ.

(2) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến (công nghệ cao); nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

(3) Phát triển kinh tế hướng biển tạo sự phát triển đột phá trên một số lĩnh vực: Cảng biển, năng lượng, dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng, sinh thái biển...

Về không gian kinh tế - xã hội và các hành lang kinh tế

Phương án tổ chức không gian kinh tế - xã hội được định hình theo cấu trúc dựa trên bộ khung: Một trung tâm là thành phố Thái Bình; một hành lang kinh tế phía Đông (với hai trung tâm là đô thị Tiền Hải, đô thị Thái Thụy đóng vai trò đô thị đối trọng với thành phố Thái Bình) kết nối trục Đông Bắc - Tây Nam; một hành lang phát triển Tây Bắc kết nối các khu vực phụ cận ngoại biên với các tỉnh lân cận (Hưng Yên, Hà Nam) và hướng về thành phố Hà Nội và một hành lang Đông Bắc - Tây Nam kết nối từ các tỉnh phía Bắc Trung bộ về thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh.

Không gian hoạt động kinh tế - xã hội tổ chức thành 04 khu vực chính:

(1) Không gian kinh tế - xã hội khu vực trung tâm (khu vực thành phố Thái Bình và phụ cận).

(2) Không gian kinh tế - xã hội ven biển (gồm 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy).

(3) Không gian kinh tế - xã hội khu vực ngoại biên (gồm huyện Hưng Hà, huyện Quỳnh Phụ và phía Bắc huyện Đông Hưng).

(4) Không gian kinh tế - xã hội phía Nam (gồm phần lớn huyện Kiến Xương và phía Nam huyện Vũ Thư).

Liên kết các không gian hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua 03 hành lang kinh tế gồm:

(1) Hành lang kinh tế ven biển phía Đông.

(2) Hành lang kinh tế Đông Bắc - Tây Nam.

(3) Hành lang kinh tế Tây Bắc gắn với đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô.

Phương hướng phát triển các ngành quan trọng

- Công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến

Thái Bình phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao; tham gia sâu, toàn diện vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu; phát huy các tiềm năng, thế mạnh để đưa Thái Bình trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp, năng lượng của Vùng đồng bằng sông Hồng.

Khuyến khích đầu tư phát triển các ngành có thế mạnh và có thể tạo đột phá của tỉnh như: năng lượng; cơ khí chế biến, chế tạo; công nghiệp công nghệ cao; điện - điện tử; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản…

Tập trung nghiên cứu phát triển điện gió, điện khí để tạo nguồn điện sạch và cân bằng lượng phát thải; nghiên cứu đầu tư Nhà máy chế biến Condensate; chuẩn bị mọi điều kiện để xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.

- Nông nghiệp là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh

Nông nghiệp vẫn xác định là trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Thái Bình hướng tới trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp hàng đầu Vùng đồng bằng sông Hồng.

Tập trung phát triển, hiện đại hóa sản xuất các mặt hàng nông, lâm, thủy sản; hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất nông sản của tỉnh. Xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng vùng tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh; tạo mối liên kết ngành và liên kết vùng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả.

- Dịch vụ phát triển theo hướng hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho các ngành sản xuất

Xây dựng Thái Bình trở thành địa bàn trung chuyển và trung tâm phân phối hàng hóa của khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Khuyến khích đầu tư mở rộng và hiện đại hóa mạng lưới thương mại, phân phối hàng tiêu dùng, cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp; phát triển thương mại điện tử, logistics…

Đẩy mạnh hình thành và xây dựng hạ tầng dịch vụ tại các khu du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ. Phát triển du lịch thông minh, bền vững gắn với phát huy giá trị văn hóa, tự nhiên đặc trưng của địa phương để đưa Thái Bình trở thành trung tâm kết nối về du lịch xanh, du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế khác.

Về phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch tỉnh Thái Bình sẽ theo định hướng:

- Tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng của các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; tiếp tục thành lập mới và phát triển các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép quy hoạch trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình và các khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về khu công nghiệp.

- Phát triển 67 cụm công nghiệp tại các huyện trên địa bàn tỉnh; hình thành một số cụm công nghiệp chuyên ngành và cụm công nghiệp sản xuất theo hướng liên kết ngành, liên kết vùng trong và ngoài tỉnh.

Đối với phương án phát triển giao thông

- Trên địa bàn tỉnh hình thành 03 tuyến cao tốc: Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08); Đường Vành đai 5 - Hà Nội (CT.39) và Tuyến CT.16 phục vụ kết nối Khu kinh tế với thành phố Thái Bình và vùng kinh tế phía Tây Bắc thủ đô.

- Các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh: QL10, QL37, QL37B, QL39, QL39B...

- Đầu tư bến cảng (kho nổi) hàng lỏng/ khí tại khu bến Trà Lý để tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn phía ngoài khơi cửa Trà Lý phục vụ Trung tâm Điện - Khí LNG Thái Bình.

- Sau năm 2030, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung 01 sân bay chuyên dụng ven biển vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia phục vụ du lịch, cứu hộ, cứu nạn, an ninh quốc phòng biên giới biển.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 20250 cũng xác định 06 nhóm giải pháp thực hiện:

Nhóm giải pháp về huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư; Nhóm giải pháp về phát triển và cung ứng nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động; Nhóm giải pháp về môi trường; khoa học và công nghệ; Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết phát triển; Nhóm giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển các khu vực chức năng, phát triển đô thị, nông thôn; Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch

Đối với các danh mục dự án ưu tiên: Trên cơ sở định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng, xác định các dự án lớn, có tính chất liên kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững để ưu tiên đầu tư và thu hút đầu tư, phù hợp với nhu cầu và khả năng cân đối, huy động vốn đầu tư của từng thời kỳ, tuân thủ các quy định của pháp luật; trong đó xác định các dự án trọng điểm đến năm 2030 có tính đột phá, đóng góp nhiều cho sự phát triển của tỉnh như: Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08); Tuyến đường bộ ven biển; Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình; Khu bến cảng Diêm Điền; Khu công nghiệp Dược - Sinh học; các sân gôn Cồn Vành, Trà Giang, Quỳnh Lâm; 06 trung tâm dịch vụ Logistics; 04 cảng cạn; các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ, khu du lịch và các dự án phát triển đô thị, nhà ở...

Thụy Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội trao danh hiệu 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Hà Nội trao danh hiệu 15 làng nghề và 104 sản phẩm OCOP đạt 4 sao

Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội trao bằng công nhận danh hiệu 15 làng nghề và 104 chứng nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2023.
Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết du lịch, quảng bá văn hoá địa phương tại huyện Thạch Thất

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết du lịch, quảng bá văn hoá địa phương tại huyện Thạch Thất

Hội chợ xúc tiến thương mại gắn kết quảng bá du lịch, văn hóa địa phương diễn ra từ ngày 11-15/4 tại khu vực chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Ninh Bình tổ chức cuộc thi bàn tay vàng thêu ren năm 2024

Ninh Bình tổ chức cuộc thi bàn tay vàng thêu ren năm 2024

Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình đã ban hành thể lệ cuộc thi bàn tay vàng thêu ren năm 2024, cơ cấu giải thưởng dự kiến có 16 giải.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Nhiều hoạt động kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh.
Điện Biên: Gấp rút hoàn thành các hạng mục công việc chuẩn bị cho ngày lễ lớn

Điện Biên: Gấp rút hoàn thành các hạng mục công việc chuẩn bị cho ngày lễ lớn

Điện Biên đã và đang triển khai hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm hướng đến chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tin cùng chuyên mục

Tuyên Quang có 2 đơn vị đạt danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024

Tuyên Quang có 2 đơn vị đạt danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024

Tại Lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải "Ngôi sao Hợp tác xã", Tuyên Quang có 2 đơn vị được tặng danh hiệu “Ngôi sao Hợp tác xã" năm 2024.
Hải Phòng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức

Hải Phòng: Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức

Huyện An Dương, TP. Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng-Máng Nước-Quốc lộ 5.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng xe điện, năng lượng xanh

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng xe điện, năng lượng xanh

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng xe điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải.
TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thực thi Luật Bảo hiểm xã hội

TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thực thi Luật Bảo hiểm xã hội

Gần 100 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến những vấn đề về Luật Bảo hiểm, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử... được giải đáp tại hội nghị.
Sau sáp nhập đơn vị hành chính Lâm Đồng còn 9 huyện, thành phố

Sau sáp nhập đơn vị hành chính Lâm Đồng còn 9 huyện, thành phố

Tỉnh Lâm Đồng có 03/12 đơn vị hành chính cấp huyện và 12/142 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp do không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
Thái Bình: Điều động Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

Thái Bình: Điều động Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Bí thư Huyện ủy Thái Thụy

Ngày 10/4, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Vụ đặt biển “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” trong di tích quốc gia, xã nhận trách nhiệm

Vụ đặt biển “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” trong di tích quốc gia, xã nhận trách nhiệm

Liên quan đến tấm bia đá khắc “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa” trong di tích quốc gia, UBND huyện Vĩnh Lộc đã có báo cáo, xã xin nhận trách nhiệm.
Hà Giang: Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế

Hà Giang: Thực hiện đồng bộ các giải pháp điều hành phát triển kinh tế

BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 21.
Bắc Ninh: Yêu cầu di dời toàn bộ hộ dân trong phạm vi sạt lở bờ sông đê hữu Cầu

Bắc Ninh: Yêu cầu di dời toàn bộ hộ dân trong phạm vi sạt lở bờ sông đê hữu Cầu

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu khẩn trương di dời toàn bộ hộ dân trong phạm vi sự cố sạt lở bờ sông đê hữu Cầu, phường Vạn An đến nơi tạm trú an toàn.
Hà Giang công bố các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Hà Giang công bố các Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 21.
Bình Thuận cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Bình Thuận cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Ngày 9/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Thuận đã phát đi thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV và cấp V trên địa bàn tỉnh.
Bắc Ninh chỉ đạo khẩn sau vụ nổ nhà máy giấy

Bắc Ninh chỉ đạo khẩn sau vụ nổ nhà máy giấy

UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ban, ngành vào cuộc và báo cáo sự việc nổ nhà máy giấy tại cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du.
Đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ có 8.800 căn nhà ở xã hội

Đến năm 2025, Thái Nguyên sẽ có 8.800 căn nhà ở xã hội

Đến năm 2025, Thái Nguyên dự kiến sẽ có khoảng 8.800 căn nhà ở xã hội, con số này đáp ứng 40% so với chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2021 - 2030.
Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thái Đào - Tân An

Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thái Đào - Tân An

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Thái Đào - Tân An, tỉnh Bắc Giang.
Bắc Ninh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Bắc Ninh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Dự kiến từ ngày 12 – 14/4/2024, tại hồ điều hòa Văn Miếu, TP. Bắc Ninh sẽ diễn ra Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Hà Giang: Nỗ lực rà phá bom mìn để trả lại mặt bằng sạch tuyến biên giới

Hà Giang: Nỗ lực rà phá bom mìn để trả lại mặt bằng sạch tuyến biên giới

Thời gian qua, Hà Giang tích cực thực hiện rà phá bom mìn trên tuyến biên giới để trả lại mặt bằng sạch cho người dân và tạo đà cho phát triển kinh tế.
Quảng Trị: Theo chân những người thợ điện trong nắng gắt miền Trung

Quảng Trị: Theo chân những người thợ điện trong nắng gắt miền Trung

Trong những ngày này, miền Trung nói chung và tỉnh Quảng Trị nói riêng bắt đầu bước vào mùa nắng nóng, gió Lào, cái nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ.
Ninh Thuận: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ninh Thuận: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Ninh Thuận phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch sẽ phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng “Bền vững - Chất lượng cao - Độc đáo”.
TP. Hồ Chí Minh gỡ khó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vươn lên

TP. Hồ Chí Minh gỡ khó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vươn lên

Bên cạnh việc tìm cách “tự cứu mình”, các doanh nghiệp, hiệp hội cũng đề xuất các ban, ngành có cách thức linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó.
Thừa Thiên Huế: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Thừa Thiên Huế: Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí cán bộ chủ chốt

Sáng ngày 8/4, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động