Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 28/01/2020 21:35

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - Nâng cao nhận thức về tính nhân văn của chính sách

10:27 | 01/07/2019
Hàng năm, vào ngày 1/7 - Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của chính sách BHYT.

Ngày 14/11/2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009. Để ghi dấu mốc quan trọng này trong quá trình phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam để tuyên truyền Luật BHYT; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế.

ngay bao hiem y te viet nam nang cao nhan thuc ve tinh nhan van cua chinh sach
Việt Nam đang nỗ lực truyền thông để người dân nâng cao nhận thức về chính sách BHYT

Ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam - cho biết, trải qua 9 năm tổ chức, Ngày BHYT Việt Nam là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân; giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của chính sách BHYT; từ đó, chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe bản thân và gia đình; góp phần chia sẻ cùng cộng đồng, vì an sinh đất nước.

Theo ông Đào Việt Ánh, ngày 1/7 đã trở thành một trong những dịp để truyền thông sâu rộng và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT - trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính và y tế quốc gia; là phương thức huy động đóng góp của mọi người dân, các tổ chức, toàn xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Để chính sách BHYT đi vào cuộc sống, hàng năm ngành BHXH, BHYT đều có các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, theo từng chủ đề phù hợp với thực tế. Qua chủ đề của từng năm, tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình phát triển chính sách BHYT đều đã được lựa chọn, trong đó người tham gia BHYT luôn được đặt ở vị trí trung tâm và quan trọng nhất. “Việc đẩy mạnh truyền thông theo chủ đề đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức tỷ lệ bao phủ BHYT được giao, 89% dân số đã có BHYT tính đến hết tháng 5/2019” - ông Ánh cho biết.

Năm 2019, BHXH Việt Nam chọn chủ đề Ngày BHYT Việt Nam là: “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”. Chủ đề năm nay không chỉ hàm nghĩa phát triển đối tượng, mở rộng bao phủ BHYT, mà còn bao gồm cả công tác xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT. Đặc biệt, việc lựa chọn chủ đề này nhân kỷ niệm 10 năm Ngày BHYT Việt Nam cũng đúng vào thời điểm Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT.

Nhân Ngày BHYT Việt Nam năm nay, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân; truyền thông những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT. Trong đó, ngành BHXH đặc biệt truyền thông các nội dung hướng đến những kết quả, nỗ lực của ngành BHXH, ngành Y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; nỗ lực của ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT ngày càng tốt hơn.

Điểm nhấn của Ngày BHYT năm nay của ngành BHXH Việt Nam theo ông Đào Việt Ánh đó là tổ chức chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” với dự kiến hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho khoảng 2.400 đối tượng khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. “Qua chương trình, BHXH Việt Nam mong muốn toàn xã hội tăng cường nhận thức về tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, cùng nhau quyết tâm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân” - ông Ánh nhấn mạnh.

Hoa Quỳnh