Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 23/02/2020 19:54

Ngành thuế: Thu ngân sách 8 tháng đầu năm tăng 12,3%

17:46 | 05/09/2019
Thông tin từ Tổng cục Thuế cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 8 tháng năm 2019 ước đạt 814.186 tỷ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018.    

Trong tổng thu ngân sách ngành thuế thực hiện 8 tháng đầu năm, thu từ dầu thô ước đạt 87% dự toán (chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9 USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán); thu nội địa ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018; có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%); hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%

nganh thue thu ngan sach 8 thang dau nam tang 123
Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế cho biết, 8 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai đầy đủ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, triển khai thực hiện tốt dự toán thu NSNN mà Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao.

Trong đó, đã triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác quản lý thu như: Thường xuyên kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng... Toàn ngành thuế đã thực hiện 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT); kiểm tra 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700 tỷ đồng (số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỷ đồng), giảm khấu trừ hơn 1.380 tỷ đồng, giảm lỗ gần 22.400 tỷ đồng. Trong đó, đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, kiến nghị xử lý hơn 7.900 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/8/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 22.117 tỷ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018; trong đó, nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm 52,7%, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2018; nợ không còn khả năng thu hồi (NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) chiếm 47,3%, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngọc Quỳnh