Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 22:21

Ngành thuế phấn đấu đưa Việt Nam đứng thứ 30 thế giới về môi trường kinh doanh

16:23 | 14/04/2021
Tổng cục Thuế đã hoàn thành thực hiện Chiến lược cải cách thuế trong giai đoạn 2011-2020, với những thành tích nổi bật. Ngành thuế đang nỗ lực hoàn thiện dự thảo Chiến lược Cải cách thuế giai đoạn 2021-2030, để cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện, hướng tới một nền hành chính thuế chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và thuận lợi hơn.

Đánh giá sau 10 năm thực hiện Chiến lược Cải cách thuế giai đoạn 2011-2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế - Cao Anh Tuấn, cho biết: Ngành thuế đã xây dựng được một hệ thống chính sách thuế đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp với thể chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; mức động viên các nguồn thu từ thuế, phí… vào ngân sách nhà nước hợp lý, những vẫn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh ở trong nước. Hệ thống chính sách, pháp luât thuế cũng đã phát huy tốt vai trò là một trong những công cụ phục vụ cho công tác quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả, hiệu lực của Đảng và Nhà nước.

Đến nay, ngành Thuế đã đạt được trình độ quản lý ở mức hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện dựa trên ba nền tảng cơ bản, bao gồm: “thể chế chính sách thuế minh bạch, quy trình thủ tục hành chính đơn giản, khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế; nguồn nhân lực ngành thuế có chất lượng, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp, tự động hóa cao”.

Ngành thuế phấn đấu đưa Việt Nam đứng thứ 30 thế giới về môi trường kinh doanh
Ảnh minh họa

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Tổng cục Thuế đang nỗ lực hoàn thiện dự thảo Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2021-2030, để trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện, nhắm tới 2 nhóm mục tiêu lớn, bao gồm:

Thứ nhất, đổi mới đồng bộ hệ thống chính sách thuế để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đảm bảo tính ổn định, bền vững của quy mô nguồn lực; có mức động viên các nguồn lực tài chính cho ngân sách nhà nước hợp lý, góp phần thiết lập môi trường kinh tế cạnh tranh, phù hợp với quá trình hội nhập và phát triển của nền kinh tế.

Thứ hai, xây dựng ngành thuế Việt Nam hiện đại, tập trung, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đồng thời dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản, gồm: “thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập; nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới; công nghệ thông tin hiện đại, tích hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh thực hiện chính phủ điện tử và phát triển nền kinh tế số”.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, sau khi Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt, ngành thuế sẽ tiếp tục tập trung tăng cường cải cách hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh để đến năm 2030 môi trường kinh doanh Việt Nam được xếp vào nhóm 30 quốc gia hàng đầu theo đánh giá của WB. Đồng thời, xây dựng nhanh nền hành chính thuế Việt Nam hiện đại; đội ngũ nhân lực có tính chuyên nghiệp cao, có năng lực sáng tạo, phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp; thực hiện phương thức quản lý thuế chủ yếu bằng điều tiết gián tiếp, tăng cường hậu kiểm; giảm tối đa rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ chính sách, pháp luật thuế cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ngành thuế cũng sẽ đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử tiến tới chính phủ số, góp phần đưa Việt Nam đến năm 2030 đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu trên thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử, kinh tế số.

Ngọc Quỳnh