Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 20/04/2021 07:12

Ngành than: Đóng góp trên 40% ngân sách Quảng Ninh

00:00 | 06/10/2020
trong 5 năm 2015-2019, ngành than nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 69.000 tỷ đồng.

Theo TKV, trong 5 năm 2015-2019, ngành than nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 69.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% ngân sách thu nội địa của tỉnh Quảng Ninh, dự kiến năm 2020 nộp ngân sách cho tỉnh Quảng Ninh 18,3 ngàn tỷ đồng.

Cùng với đó, TKV đã tích cực tham gia, thực hiện các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Tú Minh