Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/07/2021 22:32

Ngành tài nguyên và môi trường: Đồng bộ cơ chế, chính sách để phát triển

21:41 | 28/04/2021
Ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính từ trung ương đến địa phương; tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược; rà soát, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về TN&MT…, trên cơ sở đó sửa đổi những quy định còn chồng chéo, vướng mắc đang là điểm nghẽn làm ảnh hưởng đến phát huy nguồn lực cho phát triển.

Ngày 28/4, Bộ TN&MT đã tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2021. Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, năm 2021 là năm đầu thực kế hoạch phát triển giai đoạn 2021 - 2025, do đó, ngành TN&MT đã đặt ra các mục tiêu, chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Ngành tài nguyên và môi trường: Đồng bộ cơ chế, chính sách để phát triển

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu

Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của ngành TN&MT bám sát 4 mục tiêu: Xây dựng hoàn thiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược về quản lý TN&MT ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng hợp lý nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Từng bước chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm chất lượng môi trường sống và cân bằng sinh thái, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về môi trường tương đương với mức hiện nay của các nước công nghiệp phát triển trong khu vực; điều tra đánh giá tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng, hoàn thành cơ bản các hạ tầng phục vụ quản lý thông minh, từng bước hiện đại hóa ngành, thực hiện thành công việc chuyển đổi số, xây dựng dựng chính phủ điện tử.

Để thực hiện tốt, ngành TN&MT sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính từ trung ương đến địa phương, tăng cường nguồn lực từ tài nguyên cho phát triển đất nước. Bên cạnh đó, thiết lập hàng rào kỹ thuật quy chuẩn, tiêu chuẩn tiệm cận các nước tiên tiến trong khu vực, chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm trong tiến trình hội nhập; xây dựng giải pháp chiến lược để chủ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của từng vùng. Ngoài ra, Bộ cũng tập trung thanh tra, kiểm tra theo diện và theo chuyên đề để xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng TN&MT, đặc biệt đối với đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã quyết liệt chỉ đạo tập trung hoàn thiện thể chế, đổi mới cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời những kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp về những lĩnh vực liên quan... Nhờ đó, một số nội dung trọng tâm trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 ngành TN&MT đã đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể: Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn như tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. Toàn ngành đã tiến hành hơn 7.000 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó kiến nghị thu hồi gần 21,5 nghìn ha đất, truy thu hơn 444 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 344 tỷ đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực TN&MT; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, qua đó, số lượng đơn thư giảm trung bình 9,0%/năm, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai giảm 38% so với giai đoạn trước. Đồng thời, bãi bỏ, sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh; cắt giảm bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 100% thủ tục hành chính của Bộ, cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; chuyển từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa...

Trong quý II/2021, Bộ TN&MT tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; bám sát tình hình thực tiễn và tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể, như: Triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số về TN&MT; đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu lớn như quan trắc, dự báo, dữ liệu viễn thám. Chủ động mặt bằng đất đai cho triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện liên thông thủ tục, cung cấp dịch vụ công về cấp giấy đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Tại cuộc họp báo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đã trả lời nhiều câu hỏi được báo chí và dư luận quan tâm, như: Tình hình sốt đất; vi phạm khai thác cát sỏi ở một số địa phương; vấn đề quy hoạch lưu vực sông…

Liên quan đến vấn đề sốt đất được dư luận đặc biệt quan tâm, ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai - cho biết, sau khi có dư luận về tình trạng này, Tổng cục đã tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố nhằm chấn chỉnh tình trạng sốt đất, trong đó, yêu cầu các địa phương phải công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất.

Thanh Tâm