Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 25/01/2020 16:20

Ngành hải quan: Quyết liệt thu hồi nợ thuế

14:00 | 11/12/2019
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, trong năm 2019, ngành Hải quan phải đảm bảo nợ thuế ở mức dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp quyết liệt trong thu hồi và xử lý ngay từ đầu năm, ngành quyết tâm phấn đấu đưa mức nợ thuế xuống dưới 2%.

Cụ thể, theo Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan), năm 2019, trong tổng số nợ chuyên thu quá hạn trên 5.674 tỷ đồng thì nhóm nợ khó thu là trên 3.885 tỷ đồng, chiếm 86,5% tổng số nợ và tăng 29,35% so với cùng kỳ. Trong khi đó nhóm nợ chờ xử lý là trên 92 tỷ đồng, giảm 0,22 tỷ đồng so với năm 2018 và nhóm nợ có khả năng thu là hơn 1.695 tỷ đồng, tăng gần 418 tỷ đồng so với năm 2018.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm, cùng với các giải pháp quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, nuôi dưỡng nguồn thu, ngành Hải quan đã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế tại các đơn vị, phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu, mỗi nhóm nợ có đánh giá chi tiết từng khoản nợ theo từng tờ khai.

nganh hai quan quyet liet thu hoi no thue

Hải quan cũng rà soát số nợ tại từng doanh nghiệp trên cơ sở tình trạng thực tế của doanh nghiệp và chỉ rõ nguyên nhân chưa thu hồi được nợ… để đưa ra biện pháp xử lý nợ phù hợp, nhất là với các khoản nợ đọng thuế dưới 90 ngày, kiên quyết ngăn chặn và không để nợ thuế tăng.

Nhờ đó, đến thời điểm hiện nay, đã có 9/24 đơn vị Hải quan địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu giao thu hồi nợ thuế, gồm: Hải quan Lào Cai, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Đăk Lăk, Bình Dương, Long An, Bình Phước. Ngoài ra, có 2/24 đơn vị đạt tỷ lệ thu hồi trên 50% và 13/24 đơn vị đạt tỷ lệ thu hồi dưới 50%.

Để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chính phủ giao trong khi thời gian chỉ còn hơn một tháng, Cục Thuế xuất nhập khẩu đang quyết liệt chỉ đạo Hải quan các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và khẩn trương tổng hợp, báo cáo chi tiết số liệu nợ thuế và có ngay giải pháp đôn đốc thu hồi toàn bộ các khoản nợ thuế có khả năng thu, thu đủ các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019 và không để phát sinh nợ mới; tiếp tục rà soát, phân loại nợ chính xác để thu hồi hết các khoản nợ có khả năng thu hồi; phấn đấu đến thời điểm 31/12/2019, phải đảm bảo nợ thuế ở mức dưới 2% tổng thu ngân sách nhà nước của toàn ngành.

Hoàng Châu