Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 05/12/2020 03:56

Ngành Giao thông vận tải: Phát huy truyền thống đi trước mở đường

17:27 | 19/10/2020
Với chủ đề “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả”, phòng trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025 được ngành Giao thông vận tải đặt quyết tâm thực hiện, phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngày 19/10/2020, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT lần thứ X (giai đoạn 2020 – 2025). Đây là dịp để các cán bộ, công nhân viên ngành GTVT trên toàn quốc ôn lại, thêm tự hào truyền thống đi trước mở đường, tiếp tục ra sức thi đua lao động giỏi, công tác tốt, phát huy nhiều sáng kiến, lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực của ngành, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Ngành Giao thông vận tại: Phát huy truyền thống đi trước mở đường
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông - cho biết, trong giai đoạn 2016 – 2020, các đơn vị trong toàn ngành GTVT đã hưởng ứng, triển khai tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như: Phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Thông qua các phong trào thi đua, ngành GTVT đã xây dựng 186 cầu dân sinh trên phạm vi các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên; huy động nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ, doanh nghiệp để thực hiện chương trình nhịp cầu yêu thương; thực hiện Dự án LRAMP trên địa bàn 50 tỉnh, thành phố có vùng đồng bào dân tộc thiểu số...; Bộ GTVT cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cắt giảm các thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT còn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu chung trong toàn ngành phù hợp với từng năm: Năm 2016 chủ đề “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng”; năm 2017 chủ đề “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”; năm 2018 chủ đề “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả”; năm 2019 chủ đề “Đề cao trách nhiệm; đoàn kết, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm” và năm 2020 với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông - đánh giá, các phong trào thi đua trên đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong toàn ngành tham gia, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể nhằm thúc đẩy làm việc, sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ từng năm và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 về phát triển GTVT mà Nghị quyết Đại hội Đảng XII đã đề ra.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ GTVT đã đổi mới công tác khen thưởng, theo đó, khen thưởng được dựa trên kết quả đánh giá thực chất các phong trào thi đua hàng năm và thi đua chuyên đề. Kết quả cụ thể: Đã khen thưởng cấp nhà nước cho 275 trường hợp; khen thưởng cấp bộ cho 7.920 trường hợp.

Ngành Giao thông vận tại: Phát huy truyền thống đi trước mở đường
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ

Ghi nhận kết quả của phong trào thi đua của ngành GTVT, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - cho hay, toàn ngành GTVT đã thi đua thực hiện các đột phá chiến lược mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhất là thực hiện đột phá chiến lược hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Trong kết quả chung của cả nước, có sự đóng góp quan trọng của ngành GTVT với truyền thống “Đi trước mở đường”. Với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao, ngành GTVT đã khắc phục khó khăn, thách thức để hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, ngành GTVT còn những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như còn công trình chưa đạt chất lượng như mong muốn, còn thiếu sự kết nối đồng bộ các phương thức vận tải; tiến độ thi công tại một số dự án còn chậm. "Phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về những tiềm năng, lợi thế cuộc cách mạng công nghiệp này mang lại và có sự chuẩn bị tốt các nguồn lực để đón nhận, sẽ tạo đột phá trong phát triển đất nước. Đây là con đường tất yếu hội nhập toàn cầu và cạnh tranh toàn cầu, cũng chính là cơ hội đề nước ta vươn lên cạnh tranh với các quốc gia khác và đưa nước ta trở thành quốc gia hùng cường"- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Nhằm phát huy truyền thống “Dũng cảm, thông minh, sáng tạo” của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT, ngành GTVT tiếp tục thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 – 2025 với chủ đề “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả”.

Để cụ thể hóa phong trào thi đua chung, trong giai đoạn 2021 – 2025, cùng với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ GTVT đã phát động các phong trào thi đua của ngành như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Ngành GTVT chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào xây dựng lẽ sống nhân văn giầu lòng nhân ái với truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”.

Bộ GTVT cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần thực hiện các giải pháp cải cách hành chính; cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0; cải cách tổ chức bộ máy, giảm các khâu trung gian, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, buông lỏng quản lý trong các hoạt động. Đồng thời, phải chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng; xây dựng tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, với tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu có nhiều công trình về đích trước thời hạn quy định, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia.

Hoa Quỳnh