Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 14/12/2019 10:16

Ngành CôngThương Bắc Ninh: Hưởng lợi nhờ cải cách hành chính

13:06 | 01/08/2019
Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh đã chú trọng đến công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng toàn diện, đồng bộ nhằm mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp (DN). 

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Tạ Đăng Đoan - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh - cho biết, xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

nganh congthuong bac ninh huong loi nho cai cach hanh chinh
CCHC góp phần thúc đẩy công nghiệp trên địa bàn phát triển

Sở Công Thương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC. Đến nay, 100% văn bản đi và đến được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, góp phần tiết kiệm văn phòng phẩm và các thiết bị phụ trợ khác; 100% công chức, viên chức sử dụng thư điện tử theo quy định; thường xuyên thực hiện trao đổi văn bản trên môi trường mạng. Đáng chú ý, Sở Công Thương thực hiện 97 TTHC và 100% thủ tục được áp dụng thực hiện cơ chế "một cửa" tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, đồng thời, cũng công khai đầy đủ 100% các TTHC kèm mẫu biểu trên Trang thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở cơ quan. Bên cạnh đó, cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo, điều hành của Sở và đưa tin, bài liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Công Thương của tỉnh trên Trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin phục vụ người dân và DN.

"Để công tác CCHC trong ngành đạt hiệu quả cao, điều quan trọng nhất, đóng vai trò quyết định là yếu tố con người. Do đó, Sở đã lựa chọn cán bộ, công chức giải quyết TTHC là những người không chỉ có năng lực, kinh nghiệm mà còn có kỹ năng giao tiếp, ứng xử" - ông Tạ Đăng Đoan nhấn mạnh.

Ước tính, 6 tháng đầu năm 2019, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 797 hồ sơ, trong đó giải quyết 782 bộ hồ sơ (374 hồ sơ trả trước hẹn, 408 trả đúng hẹn, không có hồ sơ trễ hẹn). "Qua khảo sát ý kiến các đơn vị, cá nhân thụ hưởng dịch vụ do Sở cung cấp cho thấy, 100% hài lòng với thái độ của cán bộ, nhân viên cũng như chất lượng xử lý các hồ sơ chính xác, khách quan, đúng thời gian cam kết" - ông Tạ Đăng Đoan khẳng định.

Những nỗ lực trong CCHC của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho DN thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa Bắc Ninh đã trở thành một trong những tỉnh phát triển năng động nhất cả nước. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 478.051 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 14.238 triệu USD; nhập khẩu ước đạt 11.669 triệu USD…

Ông Tạ Đăng Đoan - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh:
6 tháng cuối năm 2019, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2019 với 6 nội dung trọng tâm: Cải cách thể chế; cải cách TTHC; cải cách bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Quỳnh Nga - Thanh Huyền