Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 29/01/2020 04:11

Ngành Công Thương Phú Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

10:19 | 19/03/2019
Sở Công Thương Phú Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các hoạt động phát triển hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7) và duy trì chất lượng hệ thống điện nông thôn (tiêu chí số 4) nhằm chung sức cùng các sở, ngành khác của tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM).  

Nỗ lực thực hiện

Giai đoạn 2016-2018, nguồn lực cho thực hiện tiêu chí số 4 của Phú Yên tăng theo từng năm: Năm 2016 là 70 tỷ đồng, năm 2017 là 72,43 tỷ đồng, năm 2018 là 73 tỷ đồng. Cùng đó, từ 239 tỷ đồng vốn vay JICA Nhật Bản ngành Công Thương Phú Yên cũng đã tiến hành cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối.

nganh cong thuong phu yen chung suc xay dung nong thon moi
Ngành Công Thương Phú Yên duy trì ổn định chất lượng lưới điện nông thôn

Với nguồn lực đầu tư đó, đến nay 88/88 xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 4; toàn bộ hệ thống điện nông thôn cũng đã được bàn giao cho ngành điện trực tiếp đầu tư, quản lý và bán lẻ đến hộ sử dụng điện với giá bán lẻ theo quy định của nhà nước.

Song song với đó, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trên cơ sở quy hoạch, các địa phương đã tiến hành đầu tư phát triển hệ thống chợ trên địa bàn. Cụ thể, năm 2016 thông qua các nguồn vốn của địa phương, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp, Phú Yên đã tiến hành đầu tư cải tạo, nâng cấp 18 chợ nông thôn, tổng số vốn 21,7 tỷ đồng; năm 2017 nâng cấp 13 chợ, tổng số vốn 16 tỷ đồng; năm 2018 nâng cấp 6 chợ, tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng. Kết quả, tính đến cuối năm 2018 toàn tỉnh có 74/88 xã đạt tiêu chí số 7.

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên đại diện Sở Công Thương Phú Yên cũng cho hay, do địa bàn nông thôn rộng, địa hình phức tạp nên việc phát triển hệ thống điện đến một số cụm dân cư ở xa trung tâm xã còn hạn chế. Mặt khác, hệ thống điện ở một số xã được đầu tư từ lâu nên đã xuống cấp cần phải được tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo để duy trì mức đạt chuẩn của tiêu chí điện.

Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các địa phương đầu tư xây dựng chợ rất hạn chế; việc huy động các nguồn vốn khác tại địa phương cũng chỉ đạt mức thấp. Do đó, việc đầu tư cải tạo, xây dựng mới chợ nông thôn đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí số 7 cũng gặp nhiều khó khăn.

Kế hoạch cụ thể cho giai đoạn mới

Nhằm giữ ổn định chất lượng hệ thống lưới điện nông thôn cũng như hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, ngành Công Thương Phú Yên đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho năm 2019- 2020.

Theo đó, với tiêu chí số 4, ngành phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống điện trên địa bàn nông thôn. Tiến hành cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối từ nguồn vốn vay JICA Nhật Bản. Tiếp tục giữ vững 88/88 xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Về tiêu chí số 7, từ nguồn vốn đầu tư được phân bổ từ các cấp và vốn xã hội hóa, ngành tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng chợ nông thôn tại các xã chưa đạt chuẩn. Phấn đấu đến năm 2020 có 80/88 xã hoàn thành tiêu chí số 7, chiếm 91% tổng số xã trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu cũng như kế hoạch đã đặt ra, Sở Công Thương Phú Yên sẽ đôn đốc các địa phương và Công ty Điện lực Phú Yên tập trung nguồn lực đầu tư các hạng mục công trình nhằm phấn đấu và duy trì mức độ đạt chuẩn của tiêu số 4 và tiêu chí số 7. Thực hiện tốt quy hoạch điện và quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở cho các địa phương kêu gọi đầu tư. Phối hợp với các địa phương tăng cường huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh, quản lý để cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại hiện có.

Sở Công Thương Phú Yên cũng đề nghị, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục có kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn các xã nông thôn, miền núi của tỉnh để bảo đảm yêu cầu tiêu chí số 4; bố trí vốn hỗ trợ đầu tư chợ, cửa hàng tiện lợi theo Đề án phát triển thị trường trong nước để hỗ trợ các địa phương đầu tư phát triển hạ tầng thương mại nông thôn.

Việt Nga