Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 25/10/2021 22:00

Ngành Công Thương Bình Dương: Chung sức xây dựng nông thôn mới

11:34 | 28/08/2020
Bình Dương đã cán đích mục tiêu 46/46 xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2019. Trên nền tảng thành tựu đạt được, năm 2020 và giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030, Bình Dương xác định xây dựng nông thôn toàn diện, đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững ở tất cả các cấp.

Phủ kín lưới điện 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sau hơn 10 năm (2010-2020) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nông thôn Bình Dương đã có sự thay đổi toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân Bình Dương được nâng cao, cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị được rút ngắn.

Hưởng ứng phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” của UBND tỉnh Bình Dương, thời gia qua, ngành Công Thương đã xây dựng kế hoạch, tích cực đẩy mạnh thực hiện 2 tiêu chí trên lĩnh vực ngành phụ trách như: xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại chợ (Tiêu chí số 7) ngày càng hoàn thiện đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng; xây dựng hệ thống điện (Tiêu chí số 4) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành. Hai tiêu chí này gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thương mại - dịch vụ ở địa bàn nông thôn.

Ngành Công Thương Bình Dương: Chung sức xây dựng nông thôn mới
Đến nay Bình Dương đã có 46/46 xã đạt tiêu chí số 4 về điện nông thôn, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện

Ông Hồ Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Dương - cho biết, thực hiện tiêu chí số 4 về điện nông thôn Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Bình Dương tiếp tục kiểm tra ra soát hệ thống lưới điện nông thôn, xây dựng kế hoạch cải tạo, đầu tư phát triển lưới điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực được phê duyệt, bộ tiêu chí xã NTM của Bình Dương giai đoạn 2017 -2020.

Nhìn chung, phong trào xây dựng NTM thuộc lĩnh vực ngành phụ trách trong năm qua đạt được một số kết quả khả quan. Trong đó, hệ thống lưới điện được đầu tư đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triên điện lực; hoàn thành chương trình xóa điện kế tống - cụm trên địa bàn tỉnh, đồng thời nâng thêm tỷ lệ hộ dân sử dụng điện từ nguồn lưới điện quốc gia thường xuyên và an toàn. Từ đó, đáp ứng được sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và an sinh xã hội ngày càng nâng cao, đời sống vật chất, tinh thần của tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện.… Đến nay đã thực hiện được 46/46 xã đạt Tiêu chí số 4 về điện nông thôn.

Tiếp tục triển khai xây dựng mạng lưới chợ

Riêng với xây dựng kết cấu hạ tầng thương mại chợ (Tiêu chí số 7), Sở Công Thương Bình Dương đã và đang thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BCT năm 2016. Đến nay có 32/46 xã có chợ, trong đó vốn ngân sách địa phương16 chợ, vốn đầu tư của doanh nghiệp bằng hình thức xã hội hóa 26 chợ.

Nêu lý do một số xã chưa có chợ đạt tiêu chí NTM, Sở Công Thương cho biết: Ở các xã chưa xây dựng chợ, hoạt động thương mại của người dân địa phương tại các xã này được đảm bảo thông qua hệ thống cửa hàng bán lẻ trên địa bàn và các chợ xã giáp ranh. Do đó, việc đầu tư xây dựng chợ ở các xã trên vào thời điểm này là không hiệu quả. Vì vậy điều chỉnh thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng chợ sang giai đoạn khác cho phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Chưa kể trong quá trình triển khai thực hiện, xây dựng chợ đạt tiêu chuẩn NTM thì việc giao mặt bằng đất sạch không có các công trình phụ trợ để công tác triên khai xây dựng chợ theo đúng thời gian còn chậm; đầu tư chợ nông thôn chưa đem lại hiệu quả cao nên khó thu hút đầu tư; nhu cầu mua bán ở nông thôn chưa nhiều nên khó vận động doanh nghiệp xây dựng chợ đạt tiêu chí chợ NTM…

Chính vì thế, Sở Công Thương để xuất: Để thúc đẩy phát triển thêm mạng lưới chợ, hiện các ngành chức năng trong tỉnh cần quan tâm kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa ở những nơi trọng tâm, trọng điểm để phục vụ nhân dân ở cụm liên xã, đảm bảo tiêu chí chợ nông thôn theo Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời cần có thêm cơ chế, chính sách để kêu gọi thu hút các tổ chức, cá nhân trong đầu tư xây dụng chợ NTM đế đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Từ những kết quả đạt được, Sở Công Thương Bình Dương tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của kế hoạch, đồng thời kiến nghị với Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đề xuất với UBND tỉnh bố trí thêm vốn hàng năm để các huyện, thị xã đầu tư các dự án chợ đã được phê duyệt. Dự kiến năm 2020, sẽ phát triển thêm 1 chợ tại xã Tân Vĩnh Hiệp do Công ty Vạn Phúc Thịnh làm chủ đầu tư với diện tích hơn 6.000m2.

Minh Khuê