Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp tại 5 thành phố trung ương

5 thành phố trung ương đang tăng cường nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp trong quá trình tận dụng các FTA, phát triển thị trường.
Bộ Công Thương: Phổ biến chính sách, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp Nhóm hàng xuất khẩu nào đối diện nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại?

Chủ động hỗ trợ xử lý, ứng phó các vụ điều tra

Việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương đã mang lại những lợi ích thiết thực, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội cho 5 thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nhờ các FTA, tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa của các địa phương đạt những con số rất ấn tượng thời gian qua.

Theo đó, tổng kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều của 5 thành phố giai đoạn 2021- 2022 ước đạt 449.015 triệu USD. Trong đó xuất khẩu ước đạt 189.539 triệu USD; nhập khẩu ước đạt 259.476 triệu USD. Tính riêng 8 tháng năm 2023 kim ngạch xuất khẩu của 5 thành phố chiếm tỷ trọng gần 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, ước giảm là 7,8% (mức giảm chung của cả nước là 10%); kim ngạch nhập khẩu chiếm tỷ trọng 50% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước, ước giảm 12,9% (mức giảm chung của cả nước là 16,2%).

Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp 5 thành phố trung ương

5 thành phố tập trung nâng cao cao năng lực ứng phó các biện pháp phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp.

Ảnh TTXVN

Trong quá trình thực hiện hội nhập kinh tế, bên cạnh những cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp của 5 thành phố trung ương đồng thời đang phải đối diện với thách thức rất lớn từ xu hướng gia tăng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại từ các quốc gia. Trong khi đó, quy mô năng lực ứng phó của các doanh nghiệp vẫn còn rất hạn chế. Vì vậy, thời gian qua, 5 thành phố trung ương đã tăng cường nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp thông quy việc triển khai các hoạt động, chương trình đa dạng.

Đơn cử, Sở Công Thương 5 thành phố đã chủ động tham mưu để UBND ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 2/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đặc biệt, thường xuyên và kịp thời thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp do Bộ Công Thương cung cấp đến các sở, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội trên địa bàn; phối hợp với Bộ Công Thương xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại có liên quan đến hàng hóa, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương 5 thành phố còn tăng cường tuyên truyền, tổ chức các hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn về phòng vệ thương mại. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Các biện pháp phòng vệ thương mại trong các hiệp định thương mại tự do - kinh nghiệm đối với ngành dệt may - da giày; Hội nghị “Mở rộng thị trường xuất nhập khẩu và thích ứng các rào cản thương mại trong tình hình mới; Hội thảo “Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; TP. Hà Nội tổ chức “Hội nghị nâng cao hiệu quả công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh sau đại dịch cho các doanh nghiệp xuất khẩu; phát hành cẩm nang tuyên truyền về phòng vệ thương mại trong các FTA thế hệ mới. Còn tại TP. Hải Phòng đã tổ chức “Phòng vệ thương mại trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do”, “Phòng vệ thương mại và chống gian lận xuất xứ đối với thị trường Hoa Kỳ”.

Đáng chú ý, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” trên địa bàn, TP. Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành nhằm triển khai có hiệu quả công tác phòng vệ thương mại; thường xuyên và kịp thời thông báo danh sách cảnh báo các sản phẩm có nguy cơ bị điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp do Bộ Công Thương cung cấp đến các sở, ngành, doanh nghiệp, Hiệp hội trên địa bàn thành phố; phối hợp với Bộ Công Thương xử lý các vụ việc phòng vệ thương mại có liên quan đến sản phẩm, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, hàng năm TP. Hà Nội phối hợp với Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn để nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều FTA thế hệ mới. Qua đó, giúp doanh nghiệp nắm bắt và chủ động trong việc xử lý, ứng phó với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng, cách thức sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại được pháp luật cho phép để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Đánh giá từ 5 thành phố, việc tổ chức các hoạt động về phòng vệ thương mại đã giúp doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng của các địa phương nắm bắt và chủ động trong việc xử lý, ứng phó với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do nước ngoài khởi xướng, cũng như cách thức sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại được pháp luật cho phép để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp.

Tăng cường cảnh báo sớm

Hiện, khó khăn đối với các địa phương trong quá trình thực thi FTA cũng như ứng phó với các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đó lá số lượng cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thực thi các FTA còn rất hạn chế, chủ yếu là kiêm nhiệm. Kinh nghiệm và chuyên môn về việc thực thi các FTA còn hạn chế do chưa được đào tạo chuyên sâu, chủ yếu phải tự nghiên cứu và tìm hiểu. Trong khi nội dung các cam kết quốc tế, những quy định có liên quan trong đó có phòng vệ thương mại được ban hành trong nước và tại các nước thành viên FTA... khá phức tạp.

Về phía doanh nghiệp, nhân lực có chuyên môn về thương mại quốc tế, nắm rõ các kiến thức về quy tắc xuất xứ, hải quan, cam kết tại các FTA, tìm kiếm thông tin thị trường xuất nhập khẩu, phòng vệ thương mại… chưa được quan tâm và có bộ phận chuyên trách. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của 5 thành phố khó nắm bắt, tận dụng được cơ hội từ các FTA cũng như ứng phó hiệu quả với các vụ kiện về phòng vệ thương mại của nước ngoài.

Vì vậy, thời gian tới, để có thể tận dụng được những cơ hội và hạn chế những thách thức phòng vệ thương mại trong quá trình thực thi các cam kết từ FTA thế hệ mới, Sở Công Thương 5 thành phố đã có kế hoạch triển khai các giải pháp quan trọng, quan tâm hơn đến những quy định về quy tắc xuất xứ, tìm hiểu xem làm thế nào để đáp ứng được quy tắc xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế quan, trên cơ sở đó để xây dựng những cái chiến lược cũng như là kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo sớm để hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với các vụ điều tra phòng vệ thương mại.

Đơn cử, theo Sở Công Thương TP. Đà Nẵng, đơn vị sẽ tư vấn hỗ trợ chuyên sâu, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp cam kết về đầu tư, sở hữu trí tuệ, môi trường, thương mại điện tử, tiêu chuẩn lao động, quy tắc xuất xứ, các biện pháp phi thuế quan và phòng vệ thương mại. Qua đó, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung toàn thành phố; góp phần đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2022 - 2030 khoảng 9-10%/năm, trong đó, giai đoạn 2022-2025 tăng trưởng bình quân 8-9%/năm; giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng bình quân 10-11% theo kế hoạch đề ra.

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phòng vệ thương mại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Triển vọng xuất khẩu điều trong năm 2024

Triển vọng xuất khẩu điều trong năm 2024

Dù đối diện sức ép lớn nhưng xuất khẩu điều năm 2023 dự kiến tăng 25% về lượng, đồng thời ngành này cũng được dự báo có “cửa sáng” hơn trong năm 2024.
Năm 2023, xuất khẩu viên nén gỗ dự kiến sụt giảm 17% so với năm ngoái

Năm 2023, xuất khẩu viên nén gỗ dự kiến sụt giảm 17% so với năm ngoái

Thị trường giảm nhập khẩu, xuất khẩu viên nén gỗ của Việt Nam dự kiến sẽ sụt giảm khoảng 15 - 17% so với năm 2022.
Tháng 11/2023, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ chạm mức cao nhất trong 1 năm qua

Tháng 11/2023, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ chạm mức cao nhất trong 1 năm qua

Tháng 11/2023, xuất khẩu gốm sứ mỹ nghệ chạm mức cao nhất trong 1 năm qua, đạt 18,0 triệu USD, tăng 30,9% so với tháng 10/2023.
Thị trường ASEAN: Từ các sáng kiến đến hành động hỗ trợ doanh nghiệp Việt

Thị trường ASEAN: Từ các sáng kiến đến hành động hỗ trợ doanh nghiệp Việt

"Thị trường ASEAN: Từ các sáng kiến đến hành động" là chủ đề hội thảo do tổ chức GIZ ( Đức) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam tăng trưởng trở lại

Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam tăng trưởng trở lại

10 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam đạt hơn 205 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tin cùng chuyên mục

Tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng: Cần đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng: Cần đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Việc tiêu hủy hàng giả,kém chất lượng trong quá trình phát hiện, thu giữ đang được quan tâm của các đơn vị chức năng nhằm đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường.
Indonesia mở thầu 543.000 tấn gạo, giá gạo xuất khẩu dự báo sẽ tăng

Indonesia mở thầu 543.000 tấn gạo, giá gạo xuất khẩu dự báo sẽ tăng

Giá gạo xuất khẩu thế giới trong tuần này tiếp đà giảm, tuy nhiên được dự báo có thể tăng trong tuần tới do Indonesia vừa thông báo mở thầu 543.000 tấn gạo.
Giá tăng cao, xuất khẩu cà phê có thể đạt 4,5 - 5 tỷ USD trong năm 2024

Giá tăng cao, xuất khẩu cà phê có thể đạt 4,5 - 5 tỷ USD trong năm 2024

Từ nay đến tháng 4/2024, châu Âu gần như chỉ có thể trông vào Việt Nam để mua cà phê Rubosta. Dự báo giá cà phê ở Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Belarus

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Belarus

Bên lề Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam, Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Belarus đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7/12/2023.
Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc tăng kỷ lục

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc tăng kỷ lục

Việt Nam hiện là nguồn cung sầu riêng lớn thứ 2 vào Trung Quốc với giá trị đạt 1,94 tỉ USD, tăng 3.101% so với cùng kỳ năm trước.
Hải Phòng tham khảo mô hình khu thương mại tự do và khu phi thuế quan

Hải Phòng tham khảo mô hình khu thương mại tự do và khu phi thuế quan

Các chuyên gia Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm, phương thức quản lý khu thương mại tự do, khu phi thuế quan với TP. Hải Phòng.
Nâng cao hiệu quả quảng bá nông sản Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi

Nâng cao hiệu quả quảng bá nông sản Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi

Ngoài những thị trường truyền thống, thị trường các nước Trung Đông - Bắc Phi nổi lên là điểm sáng trong bức tranh giao thương của Việt Nam với thế giới.
11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt hơn 4,5 tỷ USD

11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt hơn 4,5 tỷ USD

Theo UBND Lạng Sơn, 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh ước đạt 4.595 triệu USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,28% so với cùng kỳ.
Vietnam Medipharm Expo 2023: Điểm hẹn giao thương của các doanh nghiệp ngành y dược

Vietnam Medipharm Expo 2023: Điểm hẹn giao thương của các doanh nghiệp ngành y dược

Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược (Vietnam Medipharm Expo 2023) với sự tham gia của 150 doanh nghiệp đã khai mạc ngày 7/12, tại Hà Nội.
Xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ vượt mốc 100 tỷ USD

Xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ vượt mốc 100 tỷ USD

11 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Hoa Kỳ ước đạt 100,62 tỷ USD. Hoa Kỳ duy trì vị trí là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Giá xuất khẩu cà phê được dự báo sẽ tăng đến tháng 4/2024

Giá xuất khẩu cà phê được dự báo sẽ tăng đến tháng 4/2024

Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng ít nhất đến tháng 4/2024 cho đến khi Indonesia, Brazil bước vào vụ thu hoạch mới.
Đà Nẵng: Hơn 4.000 đơn vị tham gia khuyến mại kích cầu mua sắm

Đà Nẵng: Hơn 4.000 đơn vị tham gia khuyến mại kích cầu mua sắm

Hơn 4.000 đơn vị tham gia khuyến mại kích cầu mua sắm với hàng chục nghìn mặt hàng giảm giá kỳ vọng tạo sôi động cho thị trường bán lẻ Đà Nẵng cuối năm 2023.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung Quốc vượt mốc 150 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung Quốc vượt mốc 150 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Trung Quốc đạt 155,58 tỷ USD sau 11 tháng đầu năm. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trọng điểm duy nhất duy trì đà tăng.
Infographics | 11 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%

Infographics | 11 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6%

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng ước đạt 5.667.000 tỷ đồng, tăng 9,6% (cùng kỳ năm ngoái tăng 20,2%).
“Vết sẹo” của ngành lúa gạo Việt

“Vết sẹo” của ngành lúa gạo Việt

Giải thưởng gạo quốc tế năm 2023 được trao cho Việt Nam nhẽ ra là tin vui cho ngành lúa gạo Việt Nam, tuy nhiên đã để lại “vết sẹo” không đáng có.
Thị trường Trung Đông chỉ chiếm 1,3% kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam

Thị trường Trung Đông chỉ chiếm 1,3% kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam

Thị trường Trung Đông chiếm 1,3% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường.
Hướng dẫn xuất khẩu thành công cho doanh nghiệp nữ

Hướng dẫn xuất khẩu thành công cho doanh nghiệp nữ

Mới đây, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại đã phối hợp tổ chức Hội thảo Hướng dẫn xuất khẩu thành công cho doanh nghiệp nữ.
Sản lượng giảm, giá cà phê dự báo sẽ tiếp tục tăng cao

Sản lượng giảm, giá cà phê dự báo sẽ tiếp tục tăng cao

Dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ giảm nhẹ xuống mức khoảng 1,6-1,7 triệu tấn, so với mức 1,78 triệu tấn của niên vụ 2022-2023.
Điểm tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong 11 tháng

Điểm tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong 11 tháng

Rau quả, gạo, hạt điều, cà phê, máy tính và điện thoại… là những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao của cả nước trong 11 tháng qua.
Mục tiêu năm 2025 có 50% cơ sở đại học triển khai đào tạo thương mại điện tử

Mục tiêu năm 2025 có 50% cơ sở đại học triển khai đào tạo thương mại điện tử

Tại hội thảo Đào tạo thương mại điện tử 2023, VECOM cho biết, mục tiêu tới hết năm 2025 có 50% cơ sở giáo dục đại học triển khai đào tạo thương mại điện tử.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động