Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 18/01/2021 23:59
Chi bộ Vụ Pháp chế

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

21:20 | 25/03/2020
Với sự đoàn kết của tập thể cán bộ, đảng viên, phát huy thành tích và khắc phục tồn tại, Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022 đặt quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ Bộ Công Thương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.    

Quán triệt đường lối, chủ trương

Ngày 25/3, Chi bộ Vụ Pháp chế, thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành trọng thể Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Tham dự có 15/15 đảng viên được triệu tập. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương; các đồng chí đại diện cho Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương.

nang cao nang luc lanh dao suc chien dau cua cap uy dang xay dung chi bo trong sach vung manh
Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế - Vụ trưởng Nguyễn Anh Sơn báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế - Vụ trưởng Nguyễn Anh Sơn cho biết, nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ có 16 đảng viên, Chi ủy gồm 2 đồng chí: đồng chí Nguyễn Anh Sơn - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng và đồng chí Ngô Đức Minh - Chi ủy viên, Phó Vụ trưởng. “Do biến động về nhân sự cấp ủy nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chung và công tác phát triển đảng của Chi bộ. Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Công Thương, tập thể Chi bộ luôn đoàn kết, nội bộ có sức trẻ, luôn phấn đấu vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ giao”- đồng chí Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh.

Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Nguyễn Anh Sơn đã báo cáo tới đại hội những kết quả tích cực của Chi bộ trong công tác giáo dục, chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận.

Là 1 trong 70 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Anh Sơn cho biết, Chi bộ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đảng viên, công chức vận dụng vào thực tế công tác. Nhờ đó đã góp phần ổn định tư tưởng, đảng viên yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể Vụ Pháp chế vững mạnh.

Đặc biệt, theo đồng chí Nguyễn Anh Sơn, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã quán triển, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó đã góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đảng viên Chi bộ đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động và luân chuyển của Đảng, của tổ chức; không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm quy định về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cứ trú, quy định của đảng ủy cấp trên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp và chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên theo đúng quy định.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao, Vụ Pháp chế đã kiện toàn công tác tổ chức, các phòng trong đơn vị. Theo đó, Vụ Pháp chế đã phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, từng phòng và tới từng công chức. Hàng năm, Lãnh đạo Vụ đã động viên, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi để các công chức tham gia các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh, Chi ủy, Chi bộ đã tích cực phối hợp với lãnh đạo Vụ chỉ đạo, định hướng để tập thể thực hiện, hoàn thành tốt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Như: xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật ở các địa phương. “Đặc biệt, là đơn vị thường xuyên tham gia chủ trì đàm phán các nội dung liên quan đến pháp lý và thể chế và rà soát pháp lý trong đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA), các cơ chế giải quyết tranh chấp về kinh tế, thương mại…”- đồng chí Nguyễn Anh Sơn thông tin.

Đối với công tác công tác kiểm tra, giám sát, Chi bộ đã xây dựng, tổ chức thực hiện hàng năm, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định. Đối với công tác lãnh đạo đoàn thể quần chúng, Chi ủy, Chi bộ, tập thể lãnh đạo và công đoàn Vụ luôn quan tâm, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức trong đơn vị…

nang cao nang luc lanh dao suc chien dau cua cap uy dang xay dung chi bo trong sach vung manh
Đại diện Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương tại Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế

Đánh giá những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Anh Sơn cho rằng, trước hết do Chi ủy, Chi bộ đã bám sát, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, của lãnh đạo Bộ. Trong đó, Chi ủy đã xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, phân công công việc cụ thể trong cấp ủy, phối hợp tốt với tập thể lãnh đạo đơn vị; cán bộ đảng viên đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; duy trì và phát huy sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, trong đơn vị…

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Pháp chế đã thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương; bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 với 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Anh Sơn tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Đức Minh làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Vân Nga làm chi ủy viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương cho hay, năm 2020 là năm diễn ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng ta, với việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong không khí chính trị sôi động đó, đồng chí Lê Hoàng Oanh đánh giá, Chi bộ Vụ Pháp chế đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ về việc tổ chức đại hội. “Chi ủy Vụ Pháp chế đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội; vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tập trung tốt việc chuẩn bị và làm tốt các công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc”- đồng chí Lê Hoàng Oanh nhấn mạnh.

Qua Dự thảo báo cáo chính trị của Chi ủy Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2017-2020, đồng chí Lê Hoàng Oanh đánh giá cao tập thể Chi ủy luôn giữ vững sự đoàn kết, phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ trong Đảng; các đồng chí đảng viên trong chi bộ đa số đều trẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong từng lĩnh vực được phân công theo dõi, do đó vừa phát huy được tính chủ động, độc lập, sáng tạo trong công việc, vừa thể hiện được tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Vụ, trong bối cảnh công tác nhân sự cấp ủy của Chi bộ Vụ có sự biến động đáng kể.

nang cao nang luc lanh dao suc chien dau cua cap uy dang xay dung chi bo trong sach vung manh
Các đảng viên dự Đại hội bỏ phiếu bầu Chi ủy Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022

Phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ trong nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Pháp chế đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, với mục tiêu chung đó là: Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ, công tác đột xuất của Bộ Công Thương giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời, Chi bộ đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể, gồm: 100% đảng viên Chi bộ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và có bản thu hoạch quán triệt và tổ chức triển khai thành công các Nghị quyết của cấp trên; 100% đảng viên Chi bộ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1-2 quần chúng ưu tú, tích cực vào Đảng; 100% các nhiệm vụ trọng yếu của Bộ giao cho Vụ làm đầu mối thực hiện bao gồm: tổ chức thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong ngành Công Thương được hoàn thành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí trong việc góp ý kiến thảo luận cho xây dựng văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Hoàng Oanh ghi nhận, Chi bộ đã thể hiện trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo; dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cống hiến và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả, thành tích của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua: “Vụ Pháp chế là một đơn vị phụ trách mảng công việc hết sức quan trọng của Bộ. Hàng năm, các đồng chí đã tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong việc rà soát pháp lý, ban hành hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Các văn bản này có sự ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí đã làm rất tốt công tác này, đóng vai trò là người gác cổng về pháp lý của Bộ, không để ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp”- đồng chí Lê Hoàng Oanh nhận định.

nang cao nang luc lanh dao suc chien dau cua cap uy dang xay dung chi bo trong sach vung manh
Đồng chí Lê Hoàng Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương chúc mừng Chi ủy Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022

Bên cạnh đó, đồng chí Lê Hoàng Oanh cũng đề nghị, Chi bộ Vụ Pháp chế cần tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, khắc phục khó khăn; đoàn kết nhất trí, phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ. Đặc biệt, sau đại hội Chi ủy cần sớm xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; hoàn thiện văn kiện của chi bộ, các góp ý văn kiện cấp trên; ban hành các chương trình công tác, quy chế, phân công Ban Chấp hành, ổn định để đi vào hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ mới..

Để hoàn thành những mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ mới, thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Pháp chế nêu rõ: Sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công chức Vụ thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong ngành Công Thương, gồm: Tổ chức thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong ngành Công Thương theo quy định.

Bên cạnh đó, Chi bộ sẽ đẩy mạnh quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tương; chủ động nắm tình hình diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, có định hướng, biện pháp kịp thời nhằm ổn định tư tưởng, đoàn kết nhất trí trong nội bộ. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường ý thức phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đại hội Chi bộ Vụ Pháp chế nhiệm kỳ 2020-2022 cũng đã bầu 2 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoa Quỳnh