Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 07/12/2019 06:25

Năm 2020 TP. Hồ Chí Minh xử lý triệt để trên 95% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

18:28 | 01/03/2019
Đây là mục tiêu mà UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố trong Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 gắn với Kế hoạch triển khai Đề án bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2020.
nam 2020 tp ho chi minh xu ly triet de tren 95 cac co so gay o nhiem moi truong
Năm 2020, 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của TP. Hồ Chí Minh có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành xử lý triệt để trên 95% các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ngăn chặn có hiệu quả mức độ gia tăng ô nhiễm trên địa bàn thành phố; tăng cường nguồn nước, đảm bảo 100% hộ dân sử dụng nước sạch; 100% các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường; 80% tổng lượng nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý tập trung đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; thu gom 100% chất thải rắn sinh hoạt và xử lý 100% chất thải nguy hại; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán trên 40%.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phấn đấu 80% người dân áp dụng những biện pháp bảo vệ môi trường đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày.

Để hoàn thành những mục tiêu trên, TP. Hồ Chí Minh đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT); Nâng cao nhận thức về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và giải quyết điểm nóng về môi trường; tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc môi trường; Thu gom, xử lý nước thải đô thị đạt quy chuẩn môi trường; Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, xây dựng và hoàn thiện Khu xử lý chất thải rắn; Tăng cường phối hợp giải quyết các vấn đề môi trường liên tỉnh.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch trên, có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo các quyết định đã được phê duyệt…

Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, tránh trường hợp đổ bỏ không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường. Triển khai Chương trình phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của UBND TP. Hồ Chí Minh, hoàn thành Quy hoạch xử lý chất thải rắn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/2000 các Khu liên hợp xử lý chất thải của thành phố.

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, hyện rà soát, đề xuất địa điểm các cụm công nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để phục vụ cho chương trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở không phù hợp quy hoạch và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Đồng thời, đôn đốc việc xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp và hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm di dời vào cụm công nghiệp…

Bên cạnh đó, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác BVMT của các doanh nghiệp, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, đảm bảo chất thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ mời gọi, tạo cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội của các tổ chức tài chính, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, xây dựng đúng tiến độ các nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung theo quy hoạch của thành phố… Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xử lý nước thải đô thị theo công nghệ hiện đại (kể cả cải tạo các khu xử lý nước thải đang thực hiện) với phương châm công khai, minh bạch...

Minh Khuê