Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 30/09/2020 23:38

Năm 2020: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp giảm

16:00 | 26/08/2020
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, tính đến hết tháng 8 năm 2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp chỉ còn 21 doanh nghiệp, giảm 30% so cuối năm 2018.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng vừa đưa con số thống kê về hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp tại Việt Nam sau một thời gian dài siết chặt quản lý, với nhiều chương trình thanh kiểm tra và phạt các doanh nghiệp vi phạm. Tính đến hết tháng 8 năm 2020, số lượng doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp chỉ còn 21 doanh nghiệp, giảm 30% so cuối năm 2018.

Từ số lượng 30 doanh nghiệp hoạt động đầu năm 2019 đến nay số lượng doanh nghiệp hoạt động chính thức chỉ còn 21 doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh thu của ngành bán hàng đa cấp được ghi nhận vẫn tăng 1.793 tỷ đồng tăng hơn 16% so với năm 2018, tổng số thuế nộp ngân sách năm 2019 đạt 1.661 tỷ đồng tăng 21,7% so với năm 2018. Tổng số lượng người tham gia bán hàng đa cấp năm 2019 là 1.105.003 người, giảm 159.401 người (khoảng 12%) so với cuối năm 2018. Trong đó, số lượng người có phát sinh doanh thu, hoa hồng chiếm khoảng 50%.

Năm 2020: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp giảm

Một khóa tập huấn bán hành kinh doanh đa cấp

2 năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật bán hàng đa cấp được tiến hành chăt chẽ. Ở cấp Trung ương, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã phối hợp với Bộ Công an hoàn thành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về bán hàng đa cấp và xử phạt 4 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt là 1.810 triệu đồng và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của 01 doanh nghiệp. Ở cấp địa phương, tổng số tiền phạt của các cơ quan quản lý tại địa phương là 1.139 triệu đồng.

Thu Hường