Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 13/06/2021 12:32

Năm 2019: PC Khánh Hòa nộp ngân sách đạt 153% kế hoạch

07:00 | 28/02/2020
Công ty CP Điện lực Khánh Hòa (PC Khánh Hòa) cho biết, năm 2019, đơn vị đã hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước với số tiền 78,36 tỷ đồng, đạt 153,65% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 71,61 tỷ đồng, đạt 143,22% kế hoạch.

Năm 2019, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Khánh Hòa đạt 2.502 triệu kWh, bằng 100,5% kế hoạch; tỷ lệ tổn thất điện năng còn 4,07%, giảm 0,31% so với cùng kỳ năm trước; giá bán điện bình quân hơn 2.072 đồng/kWh. Tính đến hết tháng 12/2019, PC Khánh Hòa có 41.037 hợp đồng mua bán điện, tổng doanh thu toàn công ty đạt hơn 5.415 tỷ đồng, đạt 104,32% kế hoạch.

nam 2019 pc khanh hoa nop ngan sach dat 153 ke hoach

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với nỗ lực và cố gắng của toàn thể CBCNV, trong năm 2019, PC Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong công ty; đồng thời đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định.

Năm 2020, PC Khánh Hòa đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Điện thương phẩm tăng 0,8% so với năm 2019; tỷ lệ tổn thất điện năng bằng hoặc thấp hơn 4,02%; dư nợ tiền điện dưới 5 tỷ đồng hàng tháng và cả năm; lợi nhuận sản xuất điện đạt 1% trên vốn điều lệ; lợi nhuận ngoài sản xuất điện trên 50 tỷ đồng…

Với những thành tích đạt được trong năm 2019, 2 tập thể, 9 cá nhân thuộc PC Khánh Hoà đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng và 4 tập thể, 48 cá nhân được Tổng công ty Điện lực miền Trung khen thưởng.

Tôn Huy