Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 07:02

Một số hồ thuỷ điện ở Nghệ An phải xả lũ

20:25 | 13/06/2021
Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng và hồ chứa thủy điện Nậm Mô, do mưa lớn.

Một số hồ thuỷ điện ở Nghệ An phải xả lũ

Mưa lớn, Nghệ An phải xả lũ một số hồ chứa thủy điện

Theo đó, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An có thông báo số 69/TB-PCTT về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, được thực hiện vào lúc 17h, ngày 13/6.

Theo Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An tại thông báo số: 53/TB-EDCNA ngày 13/6, lúc 11h30 cùng ngày, tổng lưu lượng nước về hồ thủy điện Nậm Mô đạt mức 90 m°/s và đang có xu hướng tăng lên, với mỗi giờ tăng bình quân khoảng 50-70 m/s. Để đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Nậm Mô được an toàn theo đúng quy trình vận hành hồ chứa và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An thông báo về việc vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô, dự kiến tổng lưu lượng xả khoảng 140m/s đến 300m/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). Thời gian kết thúc xả lũ, cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 120 m3/s.

Công ty Công ty cổ phần PRIME Quế Phong đã có thông báo về việc điều tiết hồ chứa thủy điện. Để đảm bảo công tác vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Châu Thắng được an toàn theo đúng quy trình đã được Bộ Công Thương phê duyệt và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, Công ty cổ phần PRIME Quế Phong đã có thông báo xả lũ lúc 15h00 ngày 13/6.

Lưu lượng xả lũ từ 76m3/s đến 400m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van và lưu lượng phát điện qua các tổ máy). Thời gian kết thúc xả lũ đến khi hết ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An đã có thông báo cho UBND các huyện Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Cục Quản lý đường bộ 2 và Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Nậm Mô, nhà máy Thủy điện Châu Thắng biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Căn cứ vào dự báo diễn biến lượng mưa, các đơn vị vận hành hồ thủy lợi, thủy điện sẽ có sự điều chỉnh mức xả.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 19 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó có 8 hồ thực hiện vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và các hồ còn lại vận hành theo quy trình đơn hồ.

Hoàng Trinh