Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 26/11/2020 02:17

Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa gia công tại khu phi thuế quan sử dụng nguyên liệu trong nước

14:42 | 06/09/2020
Đây là một dung đã được Tổng cục Hải quan khẳng định trong việc xử lý vướng mắc của Công ty TNHH Quốc tế Chutex và Công ty TNHH PungKook Sài Gòn II (gọi tắt là Chutex và PungKook) tại tỉnh Bình Dương, liên quan đến việc cơ quan hải quan đã truy thu thuế nhập khẩu vào nội địa các sản phẩm Chutex và PungKook nhận gia công cho thương nhân nước ngoài nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công lại và xuất khẩu.

Thông tin sự việc này cho thấy, Chutex và PungKook ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công sản phẩm (thuê gia công lại). Trong đó, Chutex và PungKook cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan để gia công, sau đó nhận lại sản phẩm gia công để xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan hải quan đã truy thu thuế đối với các sản phẩm do Chutex và PungKook thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại khi những sản phẩm này được nhập khẩu trở lại thị trường nội địa, Chutex và PungKook đã kiến nghị xem xét lại.

Liên quan đến vướng mắc của Chutex và PungKook với cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan, cho biết: Chính sách thuế hiện hành đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan tuân thủ theo Luật Thuế xuất nhập khẩu. Trong đó qui định, khu vực kinh tế phi thuế quan nằm trong lãnh thổ Việt Nam, thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất nhập cảnh. Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất nhập khẩu. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu.

1954-khu-phi-thue-quan-tai-hai-phong-1
Hình ảnh khu phi thuế quan tại Hải Phòng. Ảnh minh họa

Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất nhập khẩu của Chính phủ, cũng đã thể hiện rõ, hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, khi nhập khẩu vào thị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu. Trường hợp sản phẩm được sản xuất, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phải nộp thuế nhập khẩu theo mức thuế suất, trị giá tính thuế của mặt hàng nhập khẩu vào nội địa Việt Nam”.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ các qui định pháp luật hiện hành, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra hồ sơ hàng hóa xuất nhập khẩu, sổ sách, chứng từ kế toán, chứng từ thanh toán và các tài liệu có liên quan của Chutex và PungKook trong việc ký kết hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài, nhưng thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại. Nếu doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại sản phẩm cho Chutex và PungKook mà không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài (doanh nghiệp nội địa cung cấp toàn bộ nguyên liệu, linh kiện cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan), thì sản phẩm gia công khi nhập khẩu vào thị trường nội địa sẽ được miễn thuế nhập khẩu; nếu có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, thì sản phẩm khi nhập khẩu vào thị trường nội địa phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu.

Như vậy, vấn đề vướng mắc liên quan đến việc cơ quan hải quan truy thu thuế sản phẩm Chutex và PungKook thuê doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại để xuất khẩu nhập vào nội địa là đã rất rõ ràng. Chutex và PungKook cần liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xử lý miễn thuế (nếu sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước 100%). Ngược lại, nếu doanh nghiệp trong khu phi thuế quan gia công lại sản phẩm cho Chutex và PungKook có sử dụng nguyên liệu, linh kiện từ nguồn nhập khẩu, thì khi Chutex và PungKook nhận lại sản phẩm (nhập vào nội địa) phải nộp thuế nhập khẩu là đương nhiên.

Ngọc Quỳnh