Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 16/01/2021 19:49

Luật An toàn vệ sinh lao động 2015: Mở rộng quyền lợi cho người lao động

17:55 | 28/02/2020
Đánh giá về Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 2015, nhiều chuyên gia cho hay, Luật đã khắc phục được hạn chế của chế độ bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và mở rộng quyền lợi đối với người lao động, cũng như đơn vị sử dụng lao động tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN.    

Cụ thể, về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Luật ATVSLĐ 2015 mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ATVSLĐ; mở rộng đối tượng áp dụng đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

luat an toan ve sinh lao dong 2015 mo rong quyen loi cho nguoi lao dong

An toàn lao động là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm đối với con người trong lao động

Đồng thời cũng mở rộng chế độ chính sách đối với người bị TNLĐ, BNN, đó là: Các chính sách về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc; hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rui ro về TNLĐ, BNN giữa những người tham gia bảo hiểm và các doanh nghiệp. Lần đầu tiên, Luật cũng quy định việc tham gia bảo hiểm TNLĐ theo hình thức tự nguyện của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Đối với trách nhiệm của người sử dụng lao động, tại Điều 38 cũng ghi rõ: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đối với người lao động bị TNLĐ, BNN như kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho người lao động bị TNLĐ và phải tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu, điều trị cho người lao động bị TNLĐ hoặc BNN; thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị TNLĐ hoặc BNN như sau: Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế; trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa; thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng có trách nhiệm trả đủ tiền lương cho người lao động bị TNLĐ, BNN phải nghỉ việc trong thời gian điều trị, phục hồi chức năng lao động.

Đồng thời, phải bồi thường cho người lao động bị TNLĐ mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị BNN với mức: Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% - 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%; ít nhất 30 tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do TNLĐ, BNN.

Ngoài ra, phải trợ cấp cho người lao động bị TNLĐ mà do lỗi của chính họ gây ra một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định tại khoản 4 Điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng; giới thiệu để người lao động TNLĐ, BNN được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật; thực hiện bồi thường, trợ cấp đối với người bị TNLĐ, BNN trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động hoặc kể từ ngày đoàn điều tra TNLĐ công bố biên bản điều tra TNLĐ đối với các vụ TNLĐ chết người; sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị TNLĐ, BNN sau khi điều trị, phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc; lập hồ sơ hưởng chế độ về TNLĐ, BNN từ Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định tại Mục 3 Chương này; tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường, trợ cấp, tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị TNLĐ, BNN được quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này là tiền lương bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo các chuyên gia, trong xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề phòng ngừa TNLĐ, BNN. Cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong nhiều thập kỷ tới của nước ta. Do đó, Luật ATVSLĐ 2015 là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết được những thách thức về công tác ATVSLĐ hiện nay cũng như trong thời gian tới.

Thanh Tâm