Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 25/09/2021 04:00

Lồng ghép công tác thi đua với thực hiện nhiệm vụ thanh tra

14:06 | 01/10/2020
Với những kết quả và thành tích đạt được trong giai đoạn 2016-2020, cơ quan Thanh tra Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo và đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra, trình Thanh tra Chính phủ xem xét, đề nghị Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể Thanh tra Bộ Công Thương.

Nâng cao nhận thức

Báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng 5 năm qua (2016-2020) trong lĩnh vực thanh tra thuộc ngành Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương - Lê Việt Long - cho biết: Về mặt nhận thức, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công Thương luôn quan tâm, thực hiện các phong trào thi đua, phổ biến tới đội ngũ cán bộ, công chức các văn bản pháp luật thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 1671/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về phát động phong trào thi đua, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra Bộ Công Thương, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể đối với công tác thi đua, khen thưởng trong công tác chuyên môn.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, của Thanh tra Chính phủ, của lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác thi đua, khen thưởng, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ đạo cán bộ, công chức hưởng ứng các phong trào thi đua. Thi đua yêu nước đã được cơ quan Thanh tra Bộ Công Thương đưa vào thực hiện có nề nếp.

1645-ynh-chyn-1
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thanh tra

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Thanh tra Bộ Công Thương đã trình Bộ trưởng ban hành kế hoạch thanh tra hàng năm, bám sát định hướng và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, chủ động xác định đối tượng và nội dung thanh tra có trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, hoặc gây bức xúc dư luận. Từ đó, lồng ghép công tác thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng công chức, viên chức, người lao động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần phấn đấu của mỗi cá nhân, phát huy sức mạnh đoàn kết cùng cơ quan Thanh tra Bộ Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2020, theo kế hoạch số 51/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về tổ chức triển khai phong trào thi đua, Thanh tra Bộ Công Thương đã phát động cán bộ, công chức, người lao động thi đua phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tập trung vào việc phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thi đua, khen thưởng; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nỗ lực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác.

Kết quả tích cực

Nhờ triển khai, lồng ghép hiệu quả công tác thi đua gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chức trách được giao, giai đoạn 2016 - 2020, Thanh tra Bộ Công Thương đã triển khai được 325 cuộc thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm, vi phạm, thiếu sót trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý, ngân sách, sự nghiệp có thu, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị… và kiến nghị các giải pháp xử lý thích hợp thu hồi về tài chính, chấn chính hoạt động, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật... Đặc biệt, Thanh tra Bộ Công Thương được giao thanh tra một số dự án trong 12 dự án yếu kém thuộc lĩnh vực Công Thương theo chỉ đạo của Chính phủ, qua đó kiến nghị xử lý, thu hồi 28.199 triệu đồng; yêu cầu rà soát lại 5.698 ha đất bị tranh chấp xâm lấn; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; xử lý trách nhiệm một số cá nhân, tập thể và chuyển 7 vụ việc sang cơ quan điều tra của Bộ Công an làm rõ và xử lý trách nhiệm các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý kinh tế. Ngoài ra, Thanh tra Bộ Công Thương còn làm tốt các nhiệm vụ chống tham nhũng, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và pháp luật.

Có thể khẳng định, giai đoạn 2016 - 2020, công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra Bộ Công Thương chuyển biến tích cực cả về nhận thức, nội dung, hình thức, hiệu quả. Giúp phát huy hiệu quả các mặt công tác, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, tu dưỡng đạo đức, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, qua đó cùng toàn thể cơ quan Thanh tra Bộ Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Bộ Công Thương giao phó.

Lan Ngọc