Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 07/03/2021 15:45

Lợi nhuận năm 2019 của doanh nghiệp niêm yết HNX tăng 4,8%

16:15 | 11/05/2020
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết tại sàn chứng khoán của HNX năm 2019 đạt 21.438,4 tỷ đồng, tăng 993,6 tỷ đồng (4,8%) so với năm 2018.

Theo thống kê, số doanh nghiệp niêm yết tại HNX phải công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 là 359 công ty (không bao gồm 9 công ty thay đổi niên độ kế). Tính đến hết tháng 4/2020, đã có 346 công ty công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019. Kết quả cho thấy, có 311 doanh nghiệp kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 23.683 tỷ đồng, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 5/11 ngành có tổng lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2018, ngành có tỷ trọng tăng lợi nhuận mạnh nhất là ngành khai khoáng và dầu khí (tăng 45,2%), từ 808 tỷ đồng năm 2018 tăng lên 1.173 tỷ đồng năm 2019.

loi nhuan nam 2019 cua doanh nghiep niem yet hnx tang 48
Khai trương giao dịch chứng khoán tại HNX đầu năm 2020

Ngành tài chính dù chỉ có 22 doanh nghiệp niêm yết, nhưng có tổng lợi nhuận sau thuế là 10.443 tỷ đồng, chiếm 48,7% tổng lợi nhuận và là ngành có mức tăng lợi nhuận cao thứ hai trong số 11 ngành niêm yết tại HNX. Nguyên nhân do các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh phát triển khách hàng. Trong đó, nhóm doanh nghiệp ngân hàng, bảo hiểm tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

Ngược lại, số doanh nghiệp niêm yết tại HNX năm 2019 kinh doanh thua lỗ cũng có 36 công ty, tăng 12,5% so với năm 2018 với tổng lỗ là 2.244,6 tỷ đồng, tăng 109% so với năm 2018. Có 6/11 ngành kinh doanh lỗ, ngành công nghiệp có mức tăng lỗ mạnh nhất từ 427 tỷ đồng năm 2018 lên 1.270 tỷ đồng năm 2019.

So sánh số liệu tại báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trước và sau khi được kiểm toán, có 64 doanh nghiệp có lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính năm 2019 do doanh nghiệp tự lập chênh lệch trên 10% so với lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính 2019 có kiểm toán; 27 doanh nghiệp niêm yết có tỷ lệ chênh lệch trên 50%. Đặc biệt, 3 doanh nghiệp ghi nhận có lãi năm 2019 tại báo cáo tài chính tự lập nhưng tại báo cáo tài chính kiểm toán lại ghi nhận lỗ và 1 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi sau kiểm toán.

Theo giải trình của các doanh nghiệp này, nguyên nhân chênh lệch là do điều chỉnh giảm, ghi nhận doanh thu sang năm 2020, trích lập dự phòng làm tăng chi phí, xác định lại chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại...

Ngọc Quỳnh