Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 27/01/2021 14:00
Quý I/2020

Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết HNX giảm 10,3%

19:37 | 13/05/2020
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX (trừ 9 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán), đã có 341/359 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đạt 4.199 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước.    

Trong đó, có 261 doanh nghiệp niêm yết tại HNX kết quả hoạt động kinh doanh có lãi trong quý I/2020, với tổng giá trị lãi đạt 4.679,5 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước, khoảng 80 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh thu lỗ, với tổng giá trị lỗ là 480,5 tỷ đồng, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm trước.

loi nhuan cua cac doanh nghiep niem yet hnx giam 103
Giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ảnh minh họa

Xét ở góc độ ngành, trong quý I/2020, có 4/11 ngành doanh nghiệp đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm 2019, đó là công nghiệp, y tế, khai khoáng và dầu khí, thông tin truyền thông và hoạt động khác. Có 7/11 ngành doanh nghiệp niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có tổng lợi nhuận sau thuế quý 1/2020 giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2019, đó là là ngành xây dựng (giảm 234,9 tỷ đồng, tương đương 59%), ngành tài chính (giảm 155,3 tỷ đồng, tương đương 6%), ngành bất động sản (giảm 143,6 tỷ đồng, tương đương 53,5%). Đặc biệt, ngành thông tin thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống, có tổng lợi nhuận sau thuế giảm từ 74,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019 xuống còn âm 4,8 tỷ đồng trong quý I/2020. Nguyên nhân chủ yếu là tác động của việc xử phạt nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP từ ngày 01/01/2020 và tuân thủ việc phòng tránh dịch Covid-19 của Chính phủ.

Mặc dù tổng lợi nhuận sau thuế quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết tại HNX đều giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng cũng có tới 149/341 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý I/2020 tăng so với cùng kỳ năm trước.

Ngọc Quỳnh