Lộ trình phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2045

Bộ Công Thương vừa có Tờ trình số 6068/TTr- BCT về xây dựng Đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến 2045.
Tổng kết dự án Lưới điện thông minh cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng Đại học đầu tiên tại Việt Nam có phòng thí nghiệm lưới điện thông minh

Kết quả tích cực

Trước đó, ngày 8/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1670/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam (Quyết định 1670). Tại Quyết định số 1670/QD-TTg đã xác định lộ trình phát triển lưới điện thông minh gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2012-2016): Triển khai các chương trình lưới điện thông minh nhằm tăng cường hiệu quả vận hành hệ thống diện, trong đó tập trung vào lưới diện truyền tải.

Giai đoạn 2 (2017-2022): Triển khai các chương trình lưới điện thông minh, phát triển mở rộng ứng dụng tập trung vào lưới điện phân phối.

Đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam giai đoạn 2023–2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu phát triển hạ tầng lưới điện thông minh, hiện đại, đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia
Đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam giai đoạn 2023–2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu phát triển hạ tầng lưới điện thông minh, hiện đại, đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia

Giai đoạn 3 (từ sau 2022): Định hướng một số chương trình lưới điện thông minh tiên tiến, trong đó mở rộng tới việc triển khai các ứng dụng ở cấp độ người dùng và các nền tảng tạo điều kiện cho khách hàng tham gia thị trường bán lẻ diện cạnh tranh, quản lý nguồn diện năng lượng tái tạo và nguồn điện phân tán với số lượng lớn, tích hợp các xu hướng mới của công nghệ như quản lý các hệ thống trạm sạc xe điện, lưu trữ năng lượng, lưới điện siêu nhỏ.

Trong 10 năm triển khai Quyết định 1670 về phát triển lưới điện thông minh, các đơn vị đã đạt một số thành tích như nâng cấp, xây dựng mới hệ thống SCADA/EMS/DMS', kết nối tín hiệu SCADA của các nhà máy điện, trạm biến áp.

Trong năm 2016, hệ thống SCADA/EMS mới trang bị cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và các Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền (A1, A2, A3) đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức.

100% các Tổng công ty Điện lực, Công ty điện lực tỉnh đều đã trang bị hệ thống SCADA/DMS, miniSCADA để giám sát và điều khiển lưới diện.

Đáng chú ý, các đơn vị đã tích cực hoàn thiện việc kết nối tín hiệu SCADA của các nhà máy diện, trạm biến áp. Tính đến hết năm 2022, tình hình kết nối tín hiệu SCADA như sau: i) 100% các nhà máy điện (NMD) có công suất trên 30MW, trạm biến áp (TBA) 500kV, 220kV đã hoàn thành kết nối hệ thống SCADA; ii) 97% TBA 110kV đã hoàn thành kết nối hệ thống SCADA.

Hoàn thiện thu thập số liệu đo đếm từ xa: 100% công tơ do dếm tại các TBA 500kV, 220kV, 110kV đã được do đếm từ xa; 99% các nhà máy điện đã được đo đếm từ xa; Xây dựng và đưa vào vận hành các trung tâm điều khiển và trạm biến áp không người trực; 100% các TBA 110kV đã vận hành không người trực; 79% các TBA 220kV đã vận hành không người trực.

Bên cạnh đó, các chỉ số độ tin cậy cung cấp diện đã có các tiến bộ vượt bậc, năm 2022 số lần mất điện trung bình (SAIFI) của khách hàng là 2,95 lần và thời gian mất điện trung bình (SAIDI) là 283 phút, đã đóng góp chung vào chỉ số tiếp cận điện năng giai đoạn 2013 - 2022 với kết quả tăng 129 bậc từ vị trí 156 lên vị trí 27 và dứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á.

Theo Bộ Công Thương, trong 10 năm qua, việc triển khai chương trình lưới diện thông minh đã đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn, thách thức trong triển khai lưới diện thông minh như: Các đơn vị còn chưa nhận thức đầy đủ lợi ích của các chương trình phát triển lưới diện thông minh, việc nghiên cứu, triển khai các chương trình truyền thông, phổ biến biến kiến thức về lưới diện thông minh còn hạn chế.

Các công nghệ lưới điện thông minh là các công nghệ mới, hiện đại do đó việc triển khai cần chứng minh hiệu quả, sự an toàn và sửa dổi các quy định pháp luật nhằm đảm bảo sự đồng bộ cần nhiều thời gian để hoàn thiện.

Lưới điện thông minh đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng

Để có định hướng cho gai đoạn tiếp theo của lộ trình lưới điện thông minh, Bộ Công Thương đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam giai đoạn 2023–2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu phát triển hạ tầng lưới điện thông minh, hiện đại, đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Tờ trình nêu cụ thể, cần nghiên cứu nắm bắt, làm chủ các công nghệ về lưới điện thông minh, bảo đảm đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với đó nâng cấp, xây dựng lưới điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến, phát triển lưới điện thông minh với công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng diện năng, độ tin cậy cung cấp diện; góp phần trong công tác quản lý nhu cầu diện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, giảm nhu cầu đầu tư vào phát triển nguồn và lưới điện, tăng cường khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống điện về mức dưới 6%. Điều khiển từ xa, không người trực vận hành đối với 100% các trạm biến áp 110 kV, 220 kV.

Phấn đấu 10% đơn vị quản lý lưới điện (đơn vị truyền tải điện và Đơn vị phân phối điện) phát triển hệ thống thông tin địa lý (GIS) để thực hiện quản lý lưới điện trên nền tảng bản đồ địa lý.

Xây dựng hoàn thiện hệ thống SCADAEMS giai đoạn 4 của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, đáp ứng việc điều độ, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, có khả năng tích hợp lượng lớn nguồn năng lượng tái tạo.

Hoàn thiện các hệ thống trung tâm điều khiển, trung tâm vận hành, giám sát lưới điện truyền tải và phân phối; Triển khai đánh giá bộ chỉ số lưới diện thông minh theo chuẩn quốc tế.

Từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, internet vạn vật (loT) trong giám sát, dự báo năng lượng tiêu thụ, dự báo phụ tải, dự báo sự cố của thiết bị và hệ thống, đánh giá tình trạng thiết bị và vận hành hệ thống điện; quản lý tài sản, chăm sóc khách hàng và an ninh bảo mật.

Mục tiêu, định hướng đến năm 2045: Duy trì giảm tổn thất điện năng toàn hệ thống diện về mức dưới 6% và tiếp tục phấn đấu mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN.

Phấn đấu 50% các trạm biến áp trung áp được giám sát vận hành từ xa; Phấn đấu 50% đơn vị quản lý lưới điện (Đơn vị truyền tải điện và Đơn vị phân phối điện) phát triển hệ thống thông tin địa lý (GIS).

Hoàn thiện mô hình điều độ hệ thống diện Việt Nam đồng bộ với đầu tư nâng cấp hệ thống SCADA/DMS/EMS đảm bảo khả năng điều độ, vận hành an toàn hệ thống diện trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Tiếp tục triển khai các hình thức hỗ trợ khách hàng trên các nền tảng số, phấn dấu 98% các yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện thông qua các nền tảng sô.

Tiếp tục tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng phân tán; Nghiên cứu triển khai các mô hình nhà máy điện ảo, các mô hình quản lý, vận hành mới đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng, tiếp tục triển khai quản lý nhu cầu phụ tải và điều chỉnh phụ tải.

Phát triển mạnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, IoT trong giám sát, dự báo năng lượng tiêu thụ, dự báo phụ tải, dự báo sự cố của thiết bị và hệ thống, đánh giá tình trạng thiết bị và vận hành hệ thống điện; quản lý tài sản.

Việt Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Lưới điện thông minh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc trong phát triển các dự án điện khí

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc trong phát triển các dự án điện khí

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị trong đó yêu cầu EVN, PVN, TKV chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc trong phát triển dự án điện khí.
Tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ chậm lại; nhu cầu khí đốt châu Âu “chạm đáy”

Tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ chậm lại; nhu cầu khí đốt châu Âu “chạm đáy”

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô của nước này dự báo chỉ tăng ở mức 170.000 thùng/ngày trong năm 2024.
EVNNPT đẩy mạnh giải pháp đảm bảo điện mùa khô năm 2024

EVNNPT đẩy mạnh giải pháp đảm bảo điện mùa khô năm 2024

Nhằm đảm bảo hệ thống điện truyền tải vận hành an toàn cung điện mùa khô 2024 nhất là khu vực miền Bắc, EVNNPT đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể.
Đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại các tỉnh, thành phía Nam

Đảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2024 tại các tỉnh, thành phía Nam

Dự báo có khả năng xảy ra khô hạn kéo dài trong các tháng mùa khô tại Nam bộ, ngành điện miền Nam đang khẩn trương triển khai phương án đảm bảo cấp điện.
Triển khai Chiến lược Hydrogen: Doanh nghiệp, địa phương đề xuất gì?

Triển khai Chiến lược Hydrogen: Doanh nghiệp, địa phương đề xuất gì?

Tại Hội nghị triển khai Chiến lược Hydrogen, nhiều doanh nghiệp, địa phương, chuyên gia đã đưa ra các đề xuất, khuyến nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tập trung nguồn lực thi công Dự án cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

Tập trung nguồn lực thi công Dự án cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

Lãnh đạo EVN yêu cầu các đơn vị tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Mở rộng ngăn lộ và cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư các dự án lưới điện ở Gia Lai

Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư các dự án lưới điện ở Gia Lai

Gia Lai sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa các dự án điện đi vào hoạt động, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Chiến lược Hydrogen mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam

Sáng 22/2/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/2/2024: Xăng giảm từ 320-356 đồng/lít; giá dầu cũng giảm

Giá xăng dầu hôm nay ngày 22/2/2024: Xăng giảm từ 320-356 đồng/lít; giá dầu cũng giảm

Giá xăng dầu hôm nay, từ 15h ngày 22/2, theo đó mỗi lít xăng E5 RON 92 giảm 356 đồng, xăng RON 95 giảm 320 đồng; giá dầu cũng giảm mạnh.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen.
Những nguyên tắc nào của JETP nhà đầu tư cần quan tâm?

Những nguyên tắc nào của JETP nhà đầu tư cần quan tâm?

Kế hoạch huy động nguồn lực đặt ra những nguyên tắc chung để lựa chọn các dự án tham gia JETP, nhà đầu tư cần nắm rõ để đáp ứng các tiêu chí khi tham gia dự án.
Thái Bình phấn đấu bàn giao hành lang tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 trước ngày 15/3/2024

Thái Bình phấn đấu bàn giao hành lang tuyến Dự án đường dây 500kV mạch 3 trước ngày 15/3/2024

Ngày 21/2/2024, tại Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình đã làm việc với lãnh đạo EVN/EVNNPT về đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Phố Nối.
EVN thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công đường dây 500kV mạch 3

EVN thúc các nhà thầu đẩy nhanh thi công đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Lâm Đồng: Yêu cầu kiểm tra công trình xây dựng đường điện 22kV dọc tuyến đường tránh TP. Bảo Lộc

Lâm Đồng: Yêu cầu kiểm tra công trình xây dựng đường điện 22kV dọc tuyến đường tránh TP. Bảo Lộc

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra việc xây dựng đường điện 22kV dọc tuyến đường tránh TP. Bảo Lộc.
Tăng cường các giải pháp đảm bảo điện mùa khô 2024

Tăng cường các giải pháp đảm bảo điện mùa khô 2024

Tăng cường các giải pháp đảm bảo điện mùa khô 2024
Sản lượng điện trung bình ngày trong tuần 7 đạt 573 triệu kWh

Sản lượng điện trung bình ngày trong tuần 7 đạt 573 triệu kWh

Cục Điều tiết Điện lực cho biết, sản lượng điện trung bình ngày trong tuần thứ 7 năm 2024 từ 12-18/2 đạt 573 tr.kWh, cao hơn so với tuần trước khoảng 14,3 tr.kW
Giá khí đốt ở Mỹ giảm mạnh; “gã khổng lồ” năng lượng Nga gặp khó

Giá khí đốt ở Mỹ giảm mạnh; “gã khổng lồ” năng lượng Nga gặp khó

Giá khí đốt ở Mỹ giảm xuống mức thấp nhất gần 3 thập kỷ trong bối cảnh mùa đông được cho là ấm kỷ lục ở nước này khiến nhu cầu khí đốt cho sưởi ấm giảm sút.
EVNHANOI: Thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

EVNHANOI: Thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Từ ngày 29/02/2024, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng.
Cận cảnh trang trại điện mặt trời, lưu trữ điện bằng pin lớn nhất thế giới đi vào hoạt động

Cận cảnh trang trại điện mặt trời, lưu trữ điện bằng pin lớn nhất thế giới đi vào hoạt động

Điện mặt trời sẽ trở thành một nguồn năng lượng tái tạo quan trọng giúp thế giới cắt giảm nhiên liệu hóa thạch.
EU “chi đậm” mua năng lượng của Nga, dầu thô Nga vẫn bán trên giá trần

EU “chi đậm” mua năng lượng của Nga, dầu thô Nga vẫn bán trên giá trần

Liên minh châu Âu (EU) đã chi gần 30 tỷ euro để mua khí đốt, dầu mỏ và các sản phẩm dầu của Nga trong năm 2023.
Google “bất ngờ” ký thỏa thuận mua bán điện gió “khủng” nhất từ trước đến nay

Google “bất ngờ” ký thỏa thuận mua bán điện gió “khủng” nhất từ trước đến nay

Google vừa công bố hợp đồng mua điện gió ngoài khơi lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Lan, nhằm hướng tới các mục tiêu về khí hậu, năng lượng tái tạo của mình.
Cập nhật tiến độ đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Cập nhật tiến độ đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối

Cho đến thời điểm này, mặt bằng các vị trí cột đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đã được bàn giao 94%; công tác thi công đang triển khai đồng loạt.
Lộ trình chuyển đổi năng lượng đến năm 2040 của EU

Lộ trình chuyển đổi năng lượng đến năm 2040 của EU

Liên minh châu Âu (EU) đầu tháng 2/2024 đã công bố các mục tiêu khí hậu cho năm 2040 và lộ trình chuyển đổi năng lượng trong giai đoạn tiếp theo
Đường dây 500kV mạch 3: 5 tỉnh hoàn thành 100% bàn giao mặt bằng vị trí móng cột

Đường dây 500kV mạch 3: 5 tỉnh hoàn thành 100% bàn giao mặt bằng vị trí móng cột

Báo cáo của EVN cho biết, đến ngày 16/2/2024, có 5/9 địa phương đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng vị trí móng cột đường dây 500kV mạch 3.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện 5 nhiệm vụ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động