Liên kết tiểu vùng Bắc Trung bộ: Chưa thực chất và kém hiệu quả

Tiểu vùng Bắc Trung bộ có nhiều tiềm năng to lớn, quan trọng trong phát triển kinh tế biển và đất liền ven biển. Tuy nhiên vai trò liên kết còn kém hiệu quả.
Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới

Vị trí quan trọng gắn liền phát triển kinh tế biển

Tiểu vùng Bắc Trung bộ gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, là địa bàn đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, chính trị, quốc phòng - an ninh, nằm trọn vẹn trong phạm vi quản lý của Quân khu 4 (diện tích 5,2 triệu ha, chiếm 10% diện tích cả nước; dân số gần 10 triệu người). Các tỉnh trong vùng đều có đặc điểm chung là phía Tây giáp dãy Trường Sơn và nước bạn Lào, phía Đông giáp Biển Đông; địa hình kéo dài, phân định phức tạp, đa dạng (vùng núi, trung du, đồng bằng, vùng cát ven biển); thời tiết khắc nghiệt, nhiều biến động. Từ thực tiễn cấu trúc địa hình, phân bổ dân cư các tỉnh, Nghị quyết số 39-NQ/TW đã định hướng hình thành một số khu vực kinh tế quan trọng trong tiểu vùng.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cụ thể là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã định hướng đối với vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ là: Tập trung phát triển mạnh kinh tế biển kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên biển, nhất là đánh bắt và nuôi trồng hải sản xa bờ; cơ cấu lại nông, lâm nghiệp, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản gắn với công nghiệp chế biến, bảo đảm bền vững và hiệu quả cao; phát triển nhanh, đồng bộ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; tăng cường liên kết vùng, tiếp tục hình thành, phát triển hệ thống đô thị ven biển, các trung tâm du lịch biển, du lịch sinh thái mang tầm khu vực và quốc tế. Phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá; nâng cao năng lực phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, bão lũ, hạn hán; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, sạt lở bờ sông, bờ biển.

20 năm thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW và vai trò quan trọng của tiểu vùng

"Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới” là toạ đàm thứ 3 được tổ chức trong vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ. Mục tiêu của toạ đàm là tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa lãnh đạo các địa phương, các bộ, ngành, các chuyên gia và nhà khoa học về liên kết phát triển trong tiểu vùng, trên cơ sở đó cung cấp thêm ý tưởng và luận cứ cho việc đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy liên kết tiểu vùng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng nói riêng và cả vùng nói chung trong bối cảnh mới. Những đề xuất này sẽ được đưa vào Báo cáo Tổng kết của Đề án và dự thảo Nghị quyết mới về vùng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 9/2022.

Liên kết tiểu vùng Bắc Trung bộ: Chưa thực chất và kém hiệu quả
Kinh tế ven biển và kinh tế biển là thế mạnh của các tỉnh tiểu vùng Bắc Trung bộ

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho hay, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã chỉ đạo tổng kết các Nghị quyết 6 vùng kinh tế đã được ban hành cách đây gần 20 năm và chủ trương sẽ ban hành các nghị quyết mới nhằm định hướng cho phát triển các vùng để phát huy được được các tiềm năng, lợi thế, tối ưu hóa nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của từng vùng trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước.

Nghị quyết mới về các vùng cũng là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng để các bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách mới và bổ sung nguồn lực nhằm phát triển nhanh và bền vững vùng và các địa phương trong vùng thời gian tới. Ban Kinh tế Trung ương được giao chủ trì Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39.

Liên kết tiểu vùng Bắc Trung bộ: Chưa thực chất và kém hiệu quả
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đặt ra nhiều câu hỏi cho việc phát triển kinh tế và tính liên kết tại tiểu vùng Bắc Trung bộ

Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng, tiểu vùng Bắc Trung bộ có nhiều tiềm năng to lớn, vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển và các hoạt động kinh tế trên dải đất liền ven biển như: Kinh tế hàng hải; nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy, hải sản; du lịch biển; xây dựng các khu kinh tế, các khu công nghiệp gắn với các khu đô thị ven biển; tiềm năng phát triển các ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, năng lượng tái tạo...; cùng với địa danh cách mạng, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu sẽ là tiền đề quan trọng để các tỉnh trong vùng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự bứt phá trong giai đoạn tới.

Liên kết tiểu vùng Bắc Trung bộ: Chưa thực chất và kém hiệu quả
Ông Vũ Đại Thắng - Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình cho rằng, tiểu vùng Bắc Trung bộ có nhiều tiềm năng to lớn, vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế biển và các hoạt động kinh tế trên dải đất liền ven biển

Vì sao tiểu vùng Bắc Trung bộ vẫn là tiểu vùng kém phát triển?

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, tiểu vùng Bắc Trung bộ vẫn là tiểu vùng kém phát triển trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. Đặc biệt, các hoạt động liên kết vùng vẫn chưa hiệu quả và chưa được như mong muốn. Cụ thể, tiểu vùng Bắc Trung bộ vẫn là tiểu vùng kém phát triển trong vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ. Năm 2020, GRDP/người (49 triệu đồng/người), năng suất lao động (87 triệu đồng/lao động); năm 2021 thu nhập bình quân đầu người đều thấp nhất vùng (3.218 triệu đồng/tháng/người so với 3.493 triệu đồng/người/tháng).

Mặc dù khoảng cách về thu nhập so với trung bình vùng và trung bình cả nước đang được thu hẹp lại nhanh hơn các tiểu vùng khác. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia 2016-2020 cũng cao hơn trung bình vùng. Tỷ lệ đô thị hóa của tiểu vùng năm 2020 cũng thấp hơn trung bình vùng và thấp hơn trung bình cả nước (hơn 20% thấp hơn mức 31,47% của cả vùng Duyên hải miền Trung, thấp hơn mức trung bình của cả nước 36,82%). Các hoạt động liên kết vùng vẫn chưa hiệu quả và chưa được như mong muốn.

Liên kết tiểu vùng Bắc Trung bộ: Chưa thực chất và kém hiệu quả
Các đại biểu tham luận tại buổi toạ đàm

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn đã đặt ra nhiều câu hỏi cho các đại biểu tham dự Tọa đàm "Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh mới”. Cụ thể, tại sao liên kết phát triển tiểu vùng và vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung lại khó khăn như vậy? đâu là nguyên nhân và rào cản (nhận thức, cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện hay nguồn lực)?...

Tọa đàm đã thu hút 4 tham luận trực tiếp và nhiều ý kiến trao đổi, phát biểu của các bộ, ngành, địa phương, các viện, đại học.

Trong tham luận Các nguồn lực tăng trưởng kinh tế vùng Bắc Trung bộ và vai trò của vốn con người: Một tiếp nhận thực nghiệm của TS Hoàng Hồng Hiệp - Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ cho rằng, quy mô nền kinh tế vùng Bắc Trung bộ vẫn còn tương đối nhỏ, chỉ chiếm khoảng 6% GDP của cả nước vào năm 2018, trong khi vùng lại chiếm đến 11,4% tổng dân số Việt Nam. Ngoại trừ Hà Tĩnh, các địa phương nội vùng còn lại có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân còn thấp, thấp hơn nhiều địa phương vùng duyên hải Nam Trung bộ. Do vậy, cần thiết thực hiện nghiên cứu định lượng nhằm lượng hóa đóng góp của các nguồn lực trong tăng trưởng kinh tế vùng, nhất là cần nhận diện được mô hình tăng trưởng của vùng và đánh giá vai trò của nguồn vốn con người trong tăng trưởng kinh tế vùng.

Tham luận với chủ đề "Phát triển hệ thống đô thị ven biển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Việt Nam” - đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng cho hay, sự phát triển của hệ thống đô thị ven biển tiểu vùng Bắc Trung bộ trong thời gian qua cũng cho thấy một số hạn chế, bất cập. Do đó cần, Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững; Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị bền vững và đồng bộ về mạng lưới. Các tỉnh cần xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và kỹ thuật diện rộng theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là các dự án trọng, điểm nhất là giao thông tạo động lực phát triển các cực tăng trưởng, vùng đô thị, đô thị lớn, kết nối nông thôn – đô thị.

Đặc biệt, phiên trao đổi, đối thoại chính sách với sự tham gia của các đồng chí Thường trực tỉnh ủy các tỉnh thành làm rõ vấn đề vì sao cho đến nay liên kết tiểu vùng Bắc Trung bộ nhìn chung được đánh giá là còn chưa thực chất, thiếu hiệu lực và kém hiệu quả? nguyên nhân chủ yếu; tổ chức quản lý vùng kinh tế - xã hội, tiểu vùng Bắc Trung bộ chưa phải là một cấp hành chính nhưng vẫn có đầy đủ quyền điều phối liên kết vùng.

Cũng tại phiên trao đổi, đối thoại chính sách, hầu hết đại diện lãnh đạo 5 tỉnh đều thừa nhận: Các hoạt động liên kết vùng vẫn chưa hiệu quả và chưa được như mong muốn. Thậm chí có những vấn đề được xem như “lực cản” và khó chạm đến đó là tư tưởng cục bộ địa phương, mạnh ai người nấy làm, không ai chịu liên kết với ai cũng đã được đại diện các địa phương thẳng thắn đưa ra, phân tích, mong muốn tìm ra hướng liên kết mới.

Ông Nguyễn Hồng Sơn cho rằng, thời gian tới, tiểu vùng Bắc Trung bộ cần tạo thống nhất cao hơn nữa trong nhận thức về sự cần thiết và tầm quan trọng của liên kết vùng, tiểu vùng. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng liên kết vùng, tiểu vùng như kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển chuỗi đô thị ven biển. Xây dựng thể chế điều phối liên kết phát triển vùng, tiểu vùng đủ mạnh, có đủ thẩm quyền và nguồn lực. Đồng thời, các lĩnh vực liên kết bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; du lịch; đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu và chia sẻ thông tin trong tiểu vùng và vùng…

Thành Long
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phát triển bền vững - Trách nhiệm của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng

Phát triển bền vững - Trách nhiệm của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng

Dù người tiêu dùng Việt Nam đã hiểu về phát triển bền vững nhưng cộng đồng đang nghĩ đó là trách nhiệm của doanh nghiệp chứ không phải của chính người tiêu dùng
Vì sao ASEAN trở thành mảnh đất màu mỡ của đầu tư thương mại?

Vì sao ASEAN trở thành mảnh đất màu mỡ của đầu tư thương mại?

Dù hiện tại đang là mảnh đất màu mỡ của đầu tư tương mại song nếu không kiểm soát biến đổi khí hậu, ASEAN sẽ thiệt hại 28 nghìn tỷ USD trong 50 năm tới.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh

Ngày 5/9/2022, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh. Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.
Xây dựng thương hiệu cho nông sản: Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm

Xây dựng thương hiệu cho nông sản: Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm

Xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp là một trong những giải pháp để phát triển nông nghiệp.
Thúc đẩy tín dụng xanh

Thúc đẩy tín dụng xanh

Việt Nam chưa có quy định chung về tiêu chí, danh mục cho các ngành/lĩnh vực theo hệ thống để các tổ chức tín dụng xác định cấp tín dụng xanh cho giai đoạn tới.

Tin cùng chuyên mục

Dự kiến từ năm 2027 sẽ đưa vào khai thác đường vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Dự kiến từ năm 2027 sẽ đưa vào khai thác đường vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký nghị quyết triển khai chủ trương đầu tư của Quốc hội về Dự án đầu tư xây đường vành đai 4 Vùng thủ đô Hà Nội.
Đưa sản phẩm khoa học đến gần hơn với người nông dân

Đưa sản phẩm khoa học đến gần hơn với người nông dân

Đổi mới sáng tạo nông nghiệp, thí điểm các doanh nghiệp khởi nguồn khoa học công nghệ ‘Spin-off’... sẽ đưa sản phẩm khoa học đến gần hơn với người nông dân.
Hợp tác kinh tế nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Hợp tác kinh tế nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn đạt 28,72 triệu USD. Hợp tác Kinh tế đã nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Việt Nam đưa ra 6 quan điểm để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050

Việt Nam đưa ra 6 quan điểm để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050

Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2020, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu đã đưa 6 quan điểm.
Làm gì để phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới?

Làm gì để phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới?

Tại hội thảo Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới tổ chức tại Quảng Nam, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp để quy hoạch đô thị biển.
Tạo không gian phát triển mới từ kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông

Tạo không gian phát triển mới từ kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông

Ngày 28/7, tại Quảng Ninh đã diễn ra Diễn đàn kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông.
SCG chung tay cùng giải quyết khủng hoảng toàn cầu thông qua hội nghị ESG 2022

SCG chung tay cùng giải quyết khủng hoảng toàn cầu thông qua hội nghị ESG 2022

SCG đã liên kết với các liên minh bao gồm khối công – tư tổ chức hội nghị chuyên đề ESG 2022, để chung tay cùng giải quyết các khủng hoảng toàn cầu.
Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hội thảo ALP 2021 - 2022: Tìm giải pháp cho không gian sống Việt Nam

Hội thảo ALP 2021 - 2022: Tìm giải pháp cho không gian sống Việt Nam

Mới đây tại TP. Hà Nội, LIXIL Việt Nam đã tổ chức Hội thảo ALP 2021 - 2022: “Tương lai không gian sống Việt Nam - Những tiếp cận kiến trúc đầu tiên”.
Thanh Hóa: Clip quay cảnh xả thải bẩn ra bãi biển Sầm Sơn là không đúng sự thật

Thanh Hóa: Clip quay cảnh xả thải bẩn ra bãi biển Sầm Sơn là không đúng sự thật

Trên mạng xã hội Facebook của chủ tài khoản có tên Vương Hồng Hạnh quay cảnh tại bãi D biển Sầm Sơn xả thải bẩn ra bãi biển là không đúng sự thật, bịa đặt.
Doanh nghiệp có nhiều lợi thế khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Doanh nghiệp có nhiều lợi thế khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Không chỉ tận dụng được cơ hội từ các FTA, việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều lợi thế từ cơ chế hỗ trợ, gia tăng lợi nhuận...
Ngành điện TP. Hồ Chí Minh tiên phong xây dựng tòa nhà xanh

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh tiên phong xây dựng tòa nhà xanh

Một trong tiêu chí quan trọng để đạt được chứng chỉ tòa nhà xanh là việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, trong đó có sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.
SCG chia sẻ mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển xanh

SCG chia sẻ mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng đến mục tiêu phát triển xanh

SCG luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 bằng cách áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất và kinh doanh.
Khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn

Khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn

“Hội nghị khởi động xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn của Việt Nam” đã diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Hà Nội
5 giải pháp cho mục tiêu 45.000 hợp tác xã vào năm 2030

5 giải pháp cho mục tiêu 45.000 hợp tác xã vào năm 2030

Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương đặt mục tiêu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140.000 tổ hợp tác và 45.000 hợp tác xã.
Triển lãm "Sống mới với cũ"- Một hành động thiết thực cho kinh tế tuần hoàn

Triển lãm "Sống mới với cũ"- Một hành động thiết thực cho kinh tế tuần hoàn

Thay vì "có mới nới cũ", chúng ta có thể thay đổi lối sống bằng cách “sống mới với cũ”, tái sử dụng đồ cũ là hành động thiết thực cho kinh tế tuần hoàn.
Chính phủ ký ban hành Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn

Chính phủ ký ban hành Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Quyết định 687/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
HEINEKEN Việt Nam công bố Báo cáo phát triển bền vững 2021

HEINEKEN Việt Nam công bố Báo cáo phát triển bền vững 2021

HEINEKEN Việt Nam đã giới thiệu Báo cáo phát triển bền vững 2021, thể hiện cam kết lâu dài của công ty trong một năm nhiều biến động, thách thức.
Việt Nam - Thụy Điển:  Hợp tác giảm phát thải carbon, phát triển bền vững

Việt Nam - Thụy Điển: Hợp tác giảm phát thải carbon, phát triển bền vững

Việt Nam- Thụy Điển có thể đồng hành với nhau trong quán trình thực hiện các cam kết giảm phát thải carbon và hướng tới nền kinh tế xanh trong tương lai.
Saint-Gobain Việt Nam cam kết phát triển bền vững qua loạt vật liệu hiện đại

Saint-Gobain Việt Nam cam kết phát triển bền vững qua loạt vật liệu hiện đại

Saint-Gobain Việt Nam khẳng định cam kết phát triển bền vững thông qua các giải pháp vật liệu hiện đại tại sự kiện BCI Equinox 2022.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động