Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 13/7, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027.
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Xung kích, sáng tạo trong kỷ nguyên số

Hội nghị “Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027” có sự tham gia của đồng chí Trần Minh Tuân - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ Công Thương - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương; các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và cán bộ Đoàn chủ chốt 36 cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ.

Góp ý chi tiết văn kiện Đại hội

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cho biết, hội nghị lần này để lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến, xây dựng, kiện toàn báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương hoàn thiện hơn, từ đó, có những định hướng cụ thể hơn cho các hoạt động đoàn trong giai đoạn 2022-2027.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Hoàng Minh Chiến – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Minh Chiến đề nghị, trên cơ sở đặc điểm tình hình của các cơ sở đoàn, đại diện các cơ sở Đoàn đưa ra góp ý lấy ý kiến về khẩu hiệu của Đại hội, góp ý kỹ hơn về chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới, phương hướng và giải pháp triển khai công tác đoàn cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, hòa chung với xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đoàn viên thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin như thế nào trong quản lý đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Tuân - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao 2 dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III trình tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 đã tái hiện chi tiết lại những hoạt động, kết quả, chỉ tiêu, đường hướng của Đoàn Thanh niên Bộ trong cả quá trình vừa qua.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Minh Tuân lưu ý, cần đánh giá sâu hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn; đánh giá về những tồn tại để từ đó có giải pháp khắc phục.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Trần Minh Tuân - Phó trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương

Báo cáo chính trị bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Bộ Công Thương để đánh giá, tổng kết nội dung cho phù hợp. Đối với Đoàn Bộ Công Thương với đặc thù là cơ quan quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, do đó, bên cạnh các nội dung, nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng phải tập trung vào nhiệm vụ, chuyên môn của Bộ.

Nhấn mạnh Đoàn là “cánh tay phải” của Đảng, đồng chí Trần Minh Tuân cho rằng cần chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời, lưu ý việc các quy trình tiến hành Đại hội đại biểu sắp tới cần bám sát chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Đảng ủy khối, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về Ban thường vụ Đảng ủy Bộ chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Hoàng Trần Phương - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; phát huy trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bộ Công Thương để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dự thảo Báo cáo gồm có 2 phần, gồm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ 3; và mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Phạm Khắc Huy - Phó Bí thư Bộ Công Thương đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022, nêu ra những kết quả, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tại hội nghị, đa số các ý kiến đều đánh giá cao bố cục và nội dung của dự thảo báo cáo. Dự thảo báo cáo đã đánh giá khái quát kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chia sẻ kinh nghiệm từ cơ sở đoàn

Đi vào từng vấn đề cụ thể, một số ý kiến cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 cần trình bày rõ hơn kết quả các phong trào, hoạt động, số liệu cụ thể trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý sôi nổi về khẩu hiệu của Đại hội, đề nghị chỉnh sửa các phần có nội dung chưa hợp lý, cần có sự điều chỉnh các chỉ tiêu đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra các giải pháp cụ thể với từng hoạt động, chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh niên; cụ thể hóa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên cho từng đối tượng …

Tham luận về việc nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, đồng chí Lương Quang Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ cho biết, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương gồm 36 cơ sở đoàn trực thuộc với hơn 1.000 đoàn viên luôn nỗ lực, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đoàn và các phong trào đoàn thanh niên. Giai đoạn vừa qua, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đã được đoàn Bộ triển khai tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Lương Quang Hiếu, Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ Công Thương chia sẻ về việc nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên

Theo đồng chí Lương Quang Hiếu, trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cần tiếp tục không ngừng tìm tòi, sáng tạo phương pháp, cách thức mới, hiệu quả, nâng cao trình độ nhận thức đó là chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, thu hút đoàn viên tham gia. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương cần gắn chương trình hành động của Đoàn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, các đoàn cơ sở cần chủ động tham mưu cấp Ủy trong việc chỉ đạo đạo công tác Đoàn, gắn công tác Đoàn với định hướng Nghị quyết của Đảng ủy Bộ, Nghị quyết của Chi bộ; gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng của viên thanh niên với các hoạt động của Chi bộ, dẫn dắt và xây dựng lực lượng dự bị của Đảng để từ đó phát hiện, kết nạp các đoàn viên thanh niên có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Là một trong những cơ sở đoàn có phong trào thanh niên tình nguyện sôi nổi, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương và các cấp lãnh đạo đã thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa hình ảnh đẹp tới cộng đồng và xã hội, điển hình như: Chương trình “Hướng về vùng cao - Cùng em đến trường", Chương trình “Hướng về miền Trung ruột thịt”; Chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2021"; 3 năm liên tiếp tổ chức phát động Chương trình hiến máu tình nguyện trong toàn lực lượng Quản lý thị trường...

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường chia sẻ kinh nghiệm công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị

Xuất phát từ thực tiễn các hoạt động, phong trào thanh niên tình nguyện đã triển khai trong những năm vừa qua, Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường rút ra một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, Đoàn thanh niên cần tranh thủ sự ủng hộ của Đảng ủy, lãnh đạo Cơ quan, lồng ghép các hoạt động của đoàn thanh niên với hoạt động của Đảng, của Công đoàn và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tăng cường vai trò của Ban chấp hành đoàn thanh niên trong quá trình lãnh đạo, tổ chức các hoạt động đoàn thể nói chung của đoàn viên thanh niên nói riêng. Tăng cường vai trò, ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên trong các hoạt động của Đoàn; thường xuyên tham vấn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, tạo dựng niềm tin của đoàn viên đối với Đoàn; coi trọng công tác chỉ đạo, kịp thời sơ kết đánh giá biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, các hoạt động thanh niên tình nguyện cần được xây dựng thiết thực, ý nghĩa, mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng, gắn kết được đoàn viên, tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên được trải nghiệm, trưởng thành từ phong trào thanh niên tình nguyện.

Chia sẻ về công tác đoàn và phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đồng chí Trần Thủy Tiên, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho biết: Là một trong những cơ sở Đoàn trong hàng ngũ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương, Đoàn Thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số ngoài nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội được quy định trong điều lệ, còn có nhiệm vụ quan trọng là góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Cục cũng như của Đoàn thanh niên Bộ Công Thương giao phó.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Trần Thủy Tiên, Bí thư Đoàn thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số chia sẻ kinh nghiệm

Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cục luôn xác định phải phát huy tốt sức trẻ, vận dụng sự nhanh nhẹn, nhiệt huyết cũng như sự năng động và nắm bắt nhanh về công nghệ của tuổi trẻ, trên cơ sở bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà các cấp lãnh đạo Cục giao cho.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ này, bên cạnh việc chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có đủ năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, nhiệt tình và năng động trong công tác, Đoàn thanh niên Cục tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả quản lý đội ngũ Đoàn viên thanh niên trong Bộ. Cụ thể, là tăng cường việc quán triệt và triển khai đồng bộ Hệ thống Quản lý Đoàn viên trên hệ thống website và ứng dụng Thanh niên Việt Nam mà Trung ương Đoàn xây dựng. Đồng thời, có kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện trong môi trường thực tế, rèn luyện và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết cho bản thân.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027
Đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Công Thương trình bày tham luận

Tại hội nghị, chia sẻ về công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn thanh niên Báo Công Thương cho biết, Đoàn Thanh niên Báo Công Thương là cơ sở đoàn có những đặc thù riêng, do vậy, đơn vị luôn thực hiện song song cả 2 nhiệm vụ chuyên môn là công tác thông tin, tuyên truyền và các hoạt động, phong trào của đoàn thanh niên.

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tác động đến mọi mặt của đời sống, các lĩnh vực, công tác báo chí, truyền thông cũng không nằm ngoài sự tác động đó, đặc biệt sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội với ưu điểm thông tin được lan tỏa nhanh và độ bao phủ cao. Với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, mỗi cá nhân đoàn viên, các cơ sở đoàn cũng có thể là một kênh lan tỏa thông tin tốt. Đoàn Thanh niên Báo Công Thương xin là đầu mối giúp Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương để tập hợp thông tin và cùng các đơn vị chia sẻ lại thông tin qua các kênh.

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2022-2027

Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ tiếp tục, thường xuyên có những chỉ đạo sát sao về công tác thông tin, tuyên truyền toàn diện các hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương. Song song với đó, tăng cường tổ chức các buổi tập huấn về công tác đoàn, các công tác chuyên môn nghiệp vụ khác cho đoàn viên có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến mục đích tăng sự gắn kết, chia sẻ giữa các đoàn cơ sở. Qua đó, để nắm bắt được những tâm tư, chia sẻ của các cơ sở đoàn phục vụ tốt hơn nữa công tác tuyên truyền.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Chiến - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công Thương đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ tổng hợp để tiếp tục điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương hoàn thiện hơn.

Trang Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công tác chuẩn bị Đại hội của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã cơ bản hoàn thành

Công tác chuẩn bị Đại hội của Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương đã cơ bản hoàn thành

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã cơ bản hoàn thành.
Ra mắt chương trình giáo dục tài chính “Tay hòm chìa khóa” mùa 2

Ra mắt chương trình giáo dục tài chính “Tay hòm chìa khóa” mùa 2

Chương trình giáo dục tài chính “Tay hòm chìa khóa” mùa 2” sẽ phát sóng số đầu tiên vào 20h55 ngày 12/8/2022 trên kênh VTV1.
Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh xảy ra cháy lớn

Hà Nội: Khu công nghiệp Quang Minh xảy ra cháy lớn

Một đám cháy lớn vừa xảy ra tại xưởng sản xuất linh kiện điện tử của Công ty Đài Loan ở Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, bước đầu chưa rõ nguyên nhân.
Đà Nẵng: Cháy lớn tại siêu thị đồ mẹ và bé

Đà Nẵng: Cháy lớn tại siêu thị đồ mẹ và bé

Tối 7/8 tại thành phố Đà Nẵng, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cửa hàng chuyên bán đồ mẹ và bé trên đường Lê Văn Hiến (Q. Ngũ Hành Sơn).
Quảng Bình: Tàu cá của ngư dân trúng đậm 250 tấn cá nục thu về 2,4 tỷ đồng

Quảng Bình: Tàu cá của ngư dân trúng đậm 250 tấn cá nục thu về 2,4 tỷ đồng

Tàu cá của ngư dân ở xã Bảo Ninh, Tp Đồng Hới, Quảng Bình vừa trúng luồng cá nục hơn 250 tấn, thu về 2,4 tỷ đồng sau 20 ngày ra khơi khiến ai cũng phấn khởi.

Tin cùng chuyên mục

Vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong: Lời cảnh tỉnh về rượu không rõ nguồn gốc

Vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong: Lời cảnh tỉnh về rượu không rõ nguồn gốc

Vụ 8 sinh viên ngộ độc rượu, 2 người tử vong ngày 5/8 vừa qua lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ngộ độc khi sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.
Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) tiếp tục thứ hạng cao trên Webometrics

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) tiếp tục thứ hạng cao trên Webometrics

Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (IUH) tiếp tục đạt thứ hạng cao trên Webometrics kỳ xếp hạng các trường đại học toàn cầu July 2022
Vùng Áp thấp có khả năng phát triển thành Áp thấp nhiệt đới

Vùng Áp thấp có khả năng phát triển thành Áp thấp nhiệt đới

Cảnh báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp có nhiều khả năng phát triển thành áp thấp nhiệt đới.
Quảng Nam: Giải cứu thành công 23 du khách mắc kẹt ở suối

Quảng Nam: Giải cứu thành công 23 du khách mắc kẹt ở suối

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa giải cứu 23 du khách mắc kẹt khi đi du lịch tại suối Tiên.
Khu vực Bắc Bộ cần chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất

Khu vực Bắc Bộ cần chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất

Từ 06-07/8, thượng lưu các sông suối nhỏ khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ từ 1 - 3m,... khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Việt Nam đưa ra 6 quan điểm để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050

Việt Nam đưa ra 6 quan điểm để thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050

Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2020, Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu đã đưa 6 quan điểm.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không để trục lợi, gây thất thoát tài sản khi chuyển nhượng đất đai

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không để trục lợi, gây thất thoát tài sản khi chuyển nhượng đất đai

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có đánh giá tác động, rà soát tạo hành lang pháp lý chặt chẽ về đất đai, không để bị trục lợi
Những đảng viên xả thân trong giặc lửa vì Hà Nội máu và hoa -Bài cuối: Sự hi sinh khiến chúng ta thay đổi

Những đảng viên xả thân trong giặc lửa vì Hà Nội máu và hoa -Bài cuối: Sự hi sinh khiến chúng ta thay đổi

Đó là ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc khi nghĩ về sự hi sinh của các chiến sĩ PCCC Thủ đô. Đã đến lúc mọi người cần thay đổi cả nhận thức và hành động…
Cần sớm chấn chỉnh tình trạng hàng nghìn chuyến bay bị chậm, huỷ chuyến

Cần sớm chấn chỉnh tình trạng hàng nghìn chuyến bay bị chậm, huỷ chuyến

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, số chuyến bay bị chậm, huỷ trong tháng 7/2022 lên tới con số hàng nghìn.
Đồng diễn flashmob “Vũ điệu yêu thương Lofkun” của 3.000 em nhỏ lập kỷ lục Việt Nam

Đồng diễn flashmob “Vũ điệu yêu thương Lofkun” của 3.000 em nhỏ lập kỷ lục Việt Nam

Màn đồng diễn flashmob “Vũ điệu yêu thương Lofkun” của 3.000 thiếu nhi, được tổ chức sáng 6/8 tại TP. Hồ Chí Minh đã xác lập lỷ lục Việt Nam.
Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định

Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định

Công tác chuẩn bị nhân sự là nội dung rất quan trọng, quyết định vào thành công chung của Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương.
Những đảng viên xả thân trong giặc lửa vì Hà Nội máu và hoa. Bài 3: Máu đào rơi, mầm tốt đẹp sẽ nảy nở

Những đảng viên xả thân trong giặc lửa vì Hà Nội máu và hoa. Bài 3: Máu đào rơi, mầm tốt đẹp sẽ nảy nở

Vượt lên nỗi đau để lại trong lòng nhân dân, sự dấn thân, hy sinh của các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đang gieo lên niềm hy vọng cho điều tốt đẹp được nảy nở.
Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh

Chính phủ vừa có chỉ đạo tháo gỡ nhanh các vướng mắc nhằm bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
39 nhà thầu trúng gói thầu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia

39 nhà thầu trúng gói thầu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia

Ngày 5/8, Bộ Y tế công bố kết quả 3 gói thầu thuốc thuộc danh mục đấu thầu tập trung quốc gia giai đoạn 2022-2023.
Phát huy thế mạnh vùng miền trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy thế mạnh vùng miền trong xây dựng nông thôn mới

Sáng 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025
Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Tổ chức trọng thể Lễ tang 3 liệt sĩ cảnh sát hy sinh khi chữa cháy

Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ tang theo nghi thức của lực lượng CAND đối với 3 liệt sĩ cảnh sát PCCC&CNCH hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn: Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà?

Tiếp cận mô hình kinh tế tuần hoàn: Vì sao doanh nghiệp chưa mặn mà?

Mô hình kinh tế tuần hoàn giúp giảm thiểu tối đa chất thải ra môi trường, tuy nhiên, tỷ lệ nhận thức của doanh nghiệp về mô hình kinh tế này chưa vượt quá 50%.
Thành phố Hà Nội: Trình 3 phương án xây dựng nhà ga ngầm C9 tuyến Metro số 2

Thành phố Hà Nội: Trình 3 phương án xây dựng nhà ga ngầm C9 tuyến Metro số 2

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa báo cáo Thủ tướng phương án đặt nhà ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.
Biến chủng Covid-19 mới mang tên BA.4.6 đang được theo dõi đặc biệt

Biến chủng Covid-19 mới mang tên BA.4.6 đang được theo dõi đặc biệt

Biến chủng Covid-19 mới mang tên BA.4.6 đang được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ theo dõi. Biến chủng này hiện phổ biến ở cả 4 khu vực.
Tăng gần 1,2 triệu phương tiện dán thẻ thu phí không dừng

Tăng gần 1,2 triệu phương tiện dán thẻ thu phí không dừng

Tính đến ngày 2/8, đã có hơn 3,5 triệu xe trên toàn quốc dán thẻ thu phí không dừng, tăng gần 1,2 triệu phương tiện so với thời điểm cuối năm 2021.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động