Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 29/05/2020 19:27

Lào Cai: Ưu tiên việc làm cho đồng bào dân tộc

17:12 | 16/12/2019
Ðể giải quyết việc làm hiệu quả cho đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp, ngành tỉnh Lào Cai đã làm tốt công tác đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp; thực hiện các chính sách tín dụng, hỗ trợ việc làm, phát triển kinh tế cho đồng bào.        

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lào Cai, giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 8/2019, toàn tỉnh đã đào tạo nghề cho hơn 56.600 lao động, trong đó có gần 33.400 lao động dân tộc thiểu số, chiếm 59%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh từ 43,1% năm 2015 lên 51,68% năm 2019. Cũng trong giai đoạn này, Lào Cai đã tạo việc làm cho 51.260 lao động, trong đó 30.000 lao động là người dân tộc thiểu số. Lao động có việc làm thường xuyên chiếm hơn 90%, trong đó người dân tộc thiểu số gần 70%.

lao cai uu tien viec lam cho dong bao dan toc

Nhiều lao động dân tộc thiểu số đã chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp

Công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được coi là giải pháp đáp ứng nhu cầu việc làm và thu nhập cho người lao động, đặc biệt với lao động ở các huyện khó khăn, vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh có 300 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… trong đó có 110 lao động người dân tộc thiểu số, với mức thu nhập bình quân từ 10 - 30 triệu đồng/người/tháng.

Đặc biệt, tại Lào Cai, công tác quản lý lao động qua biên giới đã góp phần tạo việc làm cho lao động của địa phương, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ năm 2016, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã phối hợp với các ngành tổ chức 5 cuộc hội đàm, ký biên bản hội đàm với chính quyền huyện Hà Khẩu và Ban quản lý Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Hà Khẩu (Trung Quốc) về quản lý lao động. Trong đó, nội dung đưa lao động sang làm việc tại doanh nghiệp Trung Quốc, từ năm 2017 đến nay đã tuyển chọn được 947 lao động địa phương sang làm việc tại Công ty Hữu hạn khoa học kỹ thuật Huệ Hồng (Vân Nam - Trung Quốc), trong đó 820 lao động người dân tộc thiểu số, chiếm 86,6%, với tiền lương bình quân từ 7 - 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, chính sách vay vốn hỗ trợ việc làm được triển khai đồng bộ ở các cấp trên địa bàn đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ. Việc tiếp cận vốn vay thuận lợi đã giúp người lao động có việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp và tăng thu nhập. Từ đó, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã mạnh dạn khởi nghiệp và đạt được kết quả tích cực.

Nhờ thực hiện tốt chính sách về lao đông việc làm, kết nối cung, cầu lao động đã tạo ra nhiều việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đặc biệt là lao động dân tộc thiểu số làm nông nghiệp sang các lĩnh vực phi nông nghiệp. Tính từ năm 2015 đến nay, tỉnh có 28.770 lao động từ lĩnh vực nông nghiệp chuyển sang lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, trong đó 50% lao động người dân tộc thiểu số.

Ông Đinh Văn Thơ - Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lào Cai - cho biết, thời gian tới, tỉnh ưu tiên đào tạo cho lao động người dân tộc thiểu số, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo; bổ sung nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh hoạt động dịch vụ việc làm, mở rộng thị trường lao động, đặc biệt quan tâm đến những việc làm có thu nhập cao cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chú trọng công tác xuất khẩu lao động.

Lào Cai phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 65%; số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm 493.320 người, trong đó 66% lao động là người dân tộc thiểu số.

Hoàng Lan