Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số

Từ kết quả triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thử nghiệm giúp các hộ nông dân tại xã Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng, thuộc huyện Chi Lăng, thành công, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đề ra mục tiêu sẽ có 50% hộ sản xuất có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử.

Từ hiệu quả thử nghiệm

Ông Nguyễn Khắc Lịch - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Căn cứ Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030..., theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đã đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (ViettelPost) thử nghiệm phát triển kinh tế số (phát triển cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử) cho các hộ gia đình tại xã Chi Lăng và thị trấn Chi Lăng, thuộc huyện Chi Lăng. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Chi Lăng chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc và UBND xã Chi Lăng, UBND thị trấn Chi Lăng, phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai phát triển kinh tế số, phát triển cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử cho các hộ sản xuất.

Trong vòng 2 tuần (từ 18/6/2021 đến 02/7/2021), VNPost và ViettelPost đã huy động nhân lực đến tận các thôn, bản, khối phố của 2 xã nêu trên thuộc huyện Chi Lăng, để lựa chọn những hộ gia đình có sản lượng nông sản lớn, có sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn VietGap, có sử dụng điện thoại thông minh, để hướng dẫn tạo cửa hàng số, mở tài khoản thanh toán điện tử, cập nhật thông tin về sản phẩm, hàng hóa (hình ảnh, giá bán, chất lượng, nguồn gốc nông sản, quy trình đặt hàng, bán hàng, thanh toán…) lên cửa hàng số tại 2 sàn thương mại điện tử voso.vnpostmart.vn, để quảng bá, kết nối với khách hàng và thực hiện qui trình mua, bán sản phẩm.

Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số
Triển khai phát triển kinh tế số tại Lạng Sơn. Ảnh NQ

Tính đến ngày 20/7/2021, trên trang điện tử voso.vn, các hộ sản xuất tại xã Chi Lăng đã phát triển được 395 cửa hàng số (đạt 31,6%), 187 tài khoản thanh toán điện tử (đạt 15%). Một số hộ đã nhận được đơn hàng thông qua cửa hàng số và bán được sản phẩm. Trên sàn postmart.vn, các hộ gia đình ở thị trấn Chi Lăng cũng đã phát triển được 667 cửa hàng số (đạt 43%), 114 tài khoản thanh toán điện tử (đạt 7,3%). Một số hộ của thị trấn Chi Lăng cũng đã nhận được đơn hàng và bán được sản phẩm.

Anh Nông Văn Hưng, ở xã Chi Lăng, cho biết, quả Na Chi Lăng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. Mỗi ngày gia đình anh thu hái được khoảng 30-40 kg. Trước đây, gia đình phải mang Na đi chợ từ rất sớm để bán, nếu đi chợ muộn có thể bán ế, thậm chí bị thương lái ép giá... Nhờ được hỗ trợ tham gia vào sàn thương mại điện tử voso.vn, việc bán Na thông qua không gian mạng trên cửa hàng số cũng thấy thuận lợi hơn, đỡ vất vả hơn, đơn hàng cũng khá nhiều. Chỉ tính riêng trong 2 ngày đầu tham gia cửa hàng số trên voso.vn, gia đình anh Hưng đã nhận được 9 đơn hàng, bán được 70 kg Na với đơn giá 70.000 đồng/kg.

Ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn:

Người dân, doanh nghiệp là nhân tố tiên phong, là trung tâm trong phát triển kinh tế số. Tỉnh Lạng Sơn sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình phát triển kinh tế số năm 2021, từ đó tạo động lực cho quá trình chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên địa bàn.

Đánh giá sau 2 tuần triển khai thử nghiệm kinh tế số cho các hộ gia đình ở Chi Lăng, ông Nguyễn Khắc Lịch, cho rằng: Việc phát triển cửa hàng số trên không gian mạng, định vị địa chỉ số, xác định nguồn gốc sản phẩm, kết nối người bán với người mua, phát triển tài khoản thanh toán điện tử…, các hộ nông dân ở Chi Lăng đã nâng cao được nhận thức, thấy được lợi ích của chuyển đổi số, thay đổi tư duy, đồng thời đi tiên phong ứng dụng công nghệ số để tiêu thụ nông sản. Một số sản phẩm nông sản như Na, Hồng, Thạch Đen, Hoa Hồi, Quýt... đã được đưa lên cửa hàng số trưng bày, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ. Người dân cũng đã nhận thức tốt hơn cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa trong qui trình sản xuất và tiêu thụ.

Hướng tới lan tỏa toàn diện

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đã khẳng định, một trong ba đột phá chiến lược là “xây dựng hạ tầng kết cấu đồng bộ”, trong đó nhấn mạnh một yếu tố rất mới, đó là “chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Lạng Sơn: Hộ sản xuất tiên phong phát triển kinh tế số
Na và một số sản phẩm nông sản, đã được nông dân Chi Lăng bán thông quan cửa hàng số

Tại Lễ ra quân Triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn năm 2021, diễn ra ngày 20/7/2021, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết: Trong xu thế quan hệ đối ngoại kinh tế chịu nhiều tác động về công nghệ, chậm phát triển kinh tế số sẽ là một trở ngại lớn. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã xác định, kinh tế số là cơ hội để tỉnh phát triển, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm, giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Tỉnh Lạng Sơn đã lựa chọn phương án phát triển kinh tế số là đi từ việc nhỏ nhất, nhưng có tính bao trùm, đại diện, phổ quát nhất, để từ đó có những kinh nghiệm quý, bài học hay, để chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên địa bàn.

Ông Hồ Tiến Thiệu, cho biết, trong tháng 8/2021 tới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu phấn đấu kinh tế số sẽ chiếm khoảng 20% GRDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực kinh tế đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động tăng tối thiểu 7%/năm; tỷ lệ hộ gia đình, người dân có cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%.

Lộ trình phát triển kinh tế số của Lạng Sơn trong năm 2021, đặt ra là, từ ngày 20/7/2021 đến ngày 20/9/2021, triển khai thực hiện tại 5 huyện, gồm Chi Lăng, Hữu Lũng, Tràng Định, Bắc Sơn, Văn Quan, sau đó sẽ triển khai trên địa bàn các huyện còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

Ông Hồ Tiến Thiệu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nâng cao nhận thức, quyết tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của từng ngành, từng lĩnh vực, từng cán bộ, đảng viên. Bố trí các nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Trước mắt, tạo mọi điều kiện để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 5 huyện nêu trên phát triển kinh tế số thuận lợi nhất. Khẩn trương nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ công nghệ số để áp dụng vào thực tiễn, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, phục vụ hiệu quả cho tái cơ cấu nông nghiệp, nông thôn. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế số của người dân, doanh nghiệp. Động viên, khen thưởng kịp thời các nhân tố mới, tích cực, nhất là những người dân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn. Các đơn vị liên quan, tiếp tục bố trí tối đa lực lượng có chuyên môn đến các địa bàn để triển khai phát triển kinh tế số, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình tạo cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn mua và bán sản phẩm thông qua cửa hàng số.

Ngoài ra, ông Hồ Tiến Thiệu cũng kiến nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Lạng Sơn trong quá trình triển khai phát triển kinh tế số. Kịp thời tham mưu cho Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế số ở các địa phương miền núi, biên giới, nhất là các tỉnh có cửa khẩu như của Lạng Sơn. Bố trí các đầu mối hỗ trợ kịp thời cho địa phương trong quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc về kinh tế số.

Ngọc Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Quảng Bình: Sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội

Quảng Bình: Sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Bình và Xúc tiến đầu tư năm 2023 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào 25/6.
Bàn giao 2 công trình hệ thống máy lọc nước RO cho Lữ đoàn 175

Bàn giao 2 công trình hệ thống máy lọc nước RO cho Lữ đoàn 175

Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ bàn giao 2 công trình hệ thống máy lọc nước RO cho Lữ đoàn 175.
Đoàn báo chí Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh giao lưu, trao đổi với tỉnh Ninh Thuận

Đoàn báo chí Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh giao lưu, trao đổi với tỉnh Ninh Thuận

Chiều ngày 9/6, Đoàn báo chí Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan báo chí tại TP.HCM đã có buổi giao lưu, trao đổi với tỉnh Ninh Thuận.
Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện

Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện

Trước nguy cơ thiếu điện do hiện tượng nắng nóng cực đoan, Tây Ninh thực hiện các giải pháp cấp bách tiết kiệm điện, đảm bảo cung ứng điện mùa khô và năm 2023.
Loạt dự án “khủng” nào sắp được triển khai ở Khánh Hòa?

Loạt dự án “khủng” nào sắp được triển khai ở Khánh Hòa?

Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai công tác xúc tiến đầu tư sau Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Hải Phòng: Đình chỉ 40 phòng trà sau vụ cháy làm 3 người tử vong

Hải Phòng: Đình chỉ 40 phòng trà sau vụ cháy làm 3 người tử vong

TP Hải Phòng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, đình chỉ 40 phòng trà sau vụ cháy phòng trà trên địa bàn thành phố làm 3 người tử vong.
Thu hút đầu tư FDI: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Bắc Ninh

Thu hút đầu tư FDI: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Bắc Ninh

Với 107 dự án FDI đăng ký cấp mới, tăng 65 dự án so cùng kỳ; vốn đăng ký mới đạt 533 triệu USD, tăng 419 triệu USD, Bắc Ninh vẫn là điểm sáng trong thu hút FDI.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người dân, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đồng lòng tiết kiệm điện

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu người dân, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp đồng lòng tiết kiệm điện

Để đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn, chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tiết kiệm điện.
Cận cảnh hồ thủy điện Bản Vẽ lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, tiệm cận mực nước chết

Cận cảnh hồ thủy điện Bản Vẽ lớn nhất Bắc Trung Bộ cạn kỷ lục, tiệm cận mực nước chết

Do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng kéo dài khiến lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Yên Na, H.Tương Dương (tỉnh Nghệ An) giảm mạnh, tiệm cận mực nước chết.
Thanh Hóa: Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Thanh Hóa: Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh sẽ khởi công trong tháng 6/2023

Đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh sẽ khởi công trong tháng 6/2023

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh vừa cho biết, dự án đường vành đai 3 sẽ được khởi công ngày 18/6, tại TP. Thủ Đức.
Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 9/6, cập nhật lịch cắt điện 10/6 và 11/6

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 9/6, cập nhật lịch cắt điện 10/6 và 11/6

Lịch cắt điện Đà Nẵng hôm nay 9/6, lịch cắt điện 10/6, 11/6 tại các quận Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.
TP. Hồ Chí Minh: Sở Nội vụ lên tiếng việc không tuyển được sinh viên xuất sắc nào trong 5 năm

TP. Hồ Chí Minh: Sở Nội vụ lên tiếng việc không tuyển được sinh viên xuất sắc nào trong 5 năm

Từ năm 2018 đến nay, TP. Hồ Chí Minh không thu hút được sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nào về làm việc do cơ chế, chính sách lương chưa đủ sức hấp dẫn.
TP. Hải Phòng lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

TP. Hải Phòng lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư

UBND TP. Hải Phòng vừa có Quyết định về việc thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Quảng Trị: Đề xuất xây dựng băng tải than đá từ Lào về Việt Nam

Quảng Trị: Đề xuất xây dựng băng tải than đá từ Lào về Việt Nam

Tỉnh Quảng Trị vừa gửi văn bản trình Chính phủ về việc xây dựng băng tải than đá từ Lào về đến cảng biển Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, công suất 1.500-6.000 tấn/giờ.
TP. Hải Phòng: Giải thể Trung tâm Vì người lao động nghèo

TP. Hải Phòng: Giải thể Trung tâm Vì người lao động nghèo

Ngày 8/6, Liên đoàn Lao động TP. Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định giải thể Trung tâm Vì người lao động nghèo.
Những "cỗ máy" thủy lợi khổng lồ ở vùng núi Nghệ An

Những "cỗ máy" thủy lợi khổng lồ ở vùng núi Nghệ An

Đồng bào dân tộc Thái sống ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An vẫn lưu giữ những chiếc guồng nước ngày đêm lấy nước từ dòng sông tưới cho những cánh đồng lúa.
Hà Nội: Lấy ý kiến về dự thảo chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong lĩnh vực giáo dục, y tế

Hà Nội: Lấy ý kiến về dự thảo chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong lĩnh vực giáo dục, y tế

Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định của UBND TP về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực y tế, giáo dục diễn ra sáng 8/6.
Gia Lai: Chuẩn bị nguồn điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Gia Lai: Chuẩn bị nguồn điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, PC Gia Lai không cắt điện tại các đường dây, trạm biến áp tại 41 điểm thi trên toàn tỉnh Gia Lai.
Thái Bình: Điểm sáng trong thu hút đầu tư

Thái Bình: Điểm sáng trong thu hút đầu tư

Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tỉnh Thái Bình đã vươn lên trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài (FDI).
Thừa Thiên Huế: Chưa có tàu vi phạm đánh cá trái phép ở vùng biển nước ngoài

Thừa Thiên Huế: Chưa có tàu vi phạm đánh cá trái phép ở vùng biển nước ngoài

Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đến nay, địa phương chưa có tàu vi phạm đánh cá trái phép ở vùng biển nước ngoài.
“Ông lớn” Xuân Thiện xin xây nhà cao tầng để nuôi heo ở Thanh Hóa

“Ông lớn” Xuân Thiện xin xây nhà cao tầng để nuôi heo ở Thanh Hóa

Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa xin xây dựng nhà cao tầng để chăn nuôi heo công nghệ cao. Đây là ý tưởng đầu tiên ở Thanh Hóa của “ông lớn” Xuân Thiện.
Doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh linh hoạt vượt khó

Doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh linh hoạt vượt khó

Mặc dù chịu nhiều khó khăn, song trong 3 năm qua, doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh đã chủ động, linh hoạt vượt khó.
Bình Dương: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ, châu Âu giảm mạnh

Bình Dương: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ, châu Âu giảm mạnh

Tình hình xuất khẩu hàng hóa tại Bình Dương từ đầu năm đến nay có xu hướng giảm dần, trong đó các thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, châu Âu giảm mạnh.
Quảng Ninh: Thí điểm dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Thí điểm dùng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại sân bay Vân Đồn

Hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân để làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh)
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động