Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 18/09/2021 11:51

Lạng Sơn: Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ trong các nhà máy nhiệt điện, hóa chất

21:32 | 26/07/2021
UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp tăng cường thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.
Lạng Sơn: Đảm bảo cung cầu, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa ở cấp độ dịch cao nhất

Công bố công khai cơ sở phát thải không thực hiện cam kết

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao, đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng có sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm phụ gia hoặc nguyên liệu; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CTTTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao
Sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng, trình UBND tỉnh công bố định mức xây dựng đặc thù đối với các công nghệ thi công có sử dụng vật liệu tro, xỉ, thạch cao; thường xuyên đôn đốc các đơn vị thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải quyết các nội dung liên quan đối với diện tích bãi chứa chất thải vượt quá 2 năm sản xuất phù hợp với quy mô, công suất của dự án, quy định của pháp luật; thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12 /2022.

Đồng thời, chỉ cấp diện tích bãi thải cho các dự án nhà máy sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất với dung lượng chứa tối đa cho 2 năm sản xuất theo công suất thiết kế; không cấp phép mở rộng các bãi thải tro, xỉ, thạch cao đã được phê duyệt trước đây; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện các quy định của pháp luật về môi trường tại các cơ sở phát thải tro, xỉ, thạch cao. Công bố công khai cơ sở phát thải không thực hiện cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Đối với Sở Công Thương cần chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà máy nhiệt điện Na Dương thực hiện các nội dung trong Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ đã được phê duyệt. Công bố công khai khi không thực hiện đúng các nội dung trong đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao đã được phê duyệt.

Ngoài ra, yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhiệt điện đốt than trong quá trình lập dự án đầu tư phải lựa chọn thiết bị công nghệ và nhiên liệu theo hướng tiết kiệm nhiên liệu; tro, xỉ thải ra đảm bảo tiêu chuẩn làm vật liệu xây dựng...

Ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn vào các công trình

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng.

Mặt khác, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong công trình xây dựng. Tham gia thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ liên quan đến sử dụng nguồn tro xỉ thải.

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phẩm vật liệu xây dựng có thành phần là tro, xỉ, thạch cao để thay thế cho các loại vật liệu truyền thống. Tiếp tục phát triển các đề tài nghiên cứu sử dụng tro bay, tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương để làm vật liệu phối trộn, gia cố, cứng hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu, các chủ đầu tư công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao đạt chuẩn và các sản phẩm vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao trong thành phần vào trong các công trình xây dựng.

Trong công văn cũng nêu, Công ty Nhiệt điện Na Dương cần thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổ chức xử lý, tiêu thụ, tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất. Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành và Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong tăng cường nghiên cứu và sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu, phụ gia trong quá trình sản xuất…

Quỳnh Nga