Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/09/2021 14:25

Lần đầu tiên có sổ tay hướng dẫn thương mại hóa

14:41 | 20/05/2021
Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa kết quả nghiên cứu vừa lần đầu tiên được công bố nhằm hướng dẫn các nhà nghiên cứu quá trình thương mại hóa, giải quyết các khó khăn trong thương mại hóa ở Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang triển khai Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Nghiên cứu khoa học và công nghiệp Australia (CSIRO), Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng với các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ đã xây dựng cuốn Sổ tay thương mại hóa.

Lần đầu tiên có sổ tay hướng dẫn thương mại hóa

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho biết: Sổ tay hướng dẫn thương mại hóa các kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho những người làm công tác trong thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam có những kiến thức và kỹ năng thực hiện tốt việc chuyển giao công nghệ và đưa các kết quả khoa học và công nghệ vào ứng dụng cho phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, giúp thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam. Cuốn sổ tay đã được hoàn thành và xuất bản bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt ở cả định dạng in và trực tuyến.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang tích cực xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong giai đoạn 10 năm tới. Khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thị trường khoa học và công nghệ sẽ giúp cho việc phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ tổ chức hội thảo, các buổi làm việc hướng dẫn cho các đối tác trong thị trường khoa học và công nghệ (bên cung, bên cầu và các chuyên gia) như các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trung gian… qua đó giúp nắm vững quy trình và cách thức chuyển giao công nghệ.

Quỳnh Nga