Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 11:16

Làm rõ vấn đề thực tiễn, kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng đất đai tại Hà Nam

14:58 | 02/11/2021
Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với tỉnh ủy Hà Nam về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Báo cáo của Thường trực tỉnh ủy Hà Nam cho thấy, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Làm rõ vấn đề thực tiễn, kinh nghiệm trong quản lý, sử dụng đất đai tại Hà Nam
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành xong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các đối tượng sử dụng đất theo quy định; đã thực hiện việc giao đất, cho thuê đất trả tiền một lần, trả tiền hằng năm; thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo sẵn quỹ đất sạch, đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức góp đất của nông dân để sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Việc phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước về đất đai được thực hiện tốt.

Tỉnh đã ủy quyền việc thu hồi đất cho cấp huyện thu hồi đối với trường hợp khu đất thu hồi thuộc hai cấp tỉnh và huyện. Hà Nam cũng đã ủy quyền cho cấp huyện phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho cấp huyện đối với các trường hợp, kể cả trường hợp thu hồi đất thuộc cấp tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW - đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Nam đã đạt được trong quá trình triển khai Nghị quyết. Hà Nam đã quản lý sử dụng đất đai linh hoạt, sáng tạo, song vẫn bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Nổi bật là kinh nghiệm giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thu hồi đất và đền bù tái định cư hay sáng tạo linh hoạt trong việc tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng trong việc sử dụng đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng hiệu quả….

Để giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW có thêm những đánh giá từ thực tiễn, ông Nguyễn Hồng Sơn cũng đề nghị tỉnh Hà Nam làm rõ thêm một số nội dung trong kinh nghiệm quản lý đất đai ở địa phương như: Việc giao đất và cho thuê đất; thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường và tái định cư; phân cấp quản lý đất đai giữa Trung ương và địa phương… Xây dựng báo cáo bổ sung gửi Ban Chỉ đạo để tiếp tục bổ sung vào báo cáo tổng kết chung.

Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng giao Tổ Biên tập tiếp thu những ý kiến thực tiễn rất giá trị của các đại biểu tại Hội nghị cũng như phối hợp với địa phương trong việc xây dựng các báo cáo bổ sung để tổng hợp bổ sung vào Báo cáo Tổng kết trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới.

Thu Phương