Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 13/9/2023: 7 ngân hàng giảm lãi suất, chỉ còn HDBank có lãi suất 7%/năm

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 13/9/2023, lãi suất tiết kiệm 13/9, giảm lãi suất huy động, lãi suất ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV 13/9.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 8/9/2023: 11 ngân hàng đưa lãi suất tất cả các kỳ hạn về dưới 6%/năm Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 11/9/2023: Còn 2 ngân hàng có lãi suất 7%/năm Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 5/9/2023: Sau nghỉ lễ, những ngân hàng nào giảm lãi suất?

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 13/9/2023, theo khảo sát của phóng viên Báo Công Thương tại website của 34 ngân hàng thì có 7 ngân hàng công bố giảm lãi suất tiết kiệm gồm: CBBank, Viet A Bank, MSB, GPBank, ACB, TPBank, Techcombank.

Cụ thể, CBBank vừa chính thức công bố giảm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, mức giảm là 0,3 điểm phần trăm tại mỗi kỳ hạn. Lãi suất mới sẽ được áp dụng từ 15/9. Qua đó, không còn kỳ hạn nào được trả lãi suất 7%/năm khi gửi tiền vào ngân hàng này.

Lãi suất huy động online được CBBank công bố như sau: Kỳ hạn 6 tháng giảm còn 6,3%/năm, kỳ hạn 7 - 11 tháng giảm còn 6,4%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm còn 6,6%/năm. Đáng chú ý, tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên vốn được CBBank niêm yết lãi suất cao nhất thị trường là 7%/năm, nay giảm xuống chỉ còn 6,7%/năm. Với việc CBBank giảm lãi suất huy động, trên thị trường còn duy nhất HDBank vẫn duy trì lãi suất 7%/năm đối với tiền gửi online kỳ hạn 13 tháng.

Hôm nay, Viet A Bank cũng công bố biểu lãi suất huy động mới. Theo đó, Viet A Bank điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm so với ngày hôm qua tại các kỳ hạn gửi tiền từ 6 - 36 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 tháng còn 6,3%/năm, kỳ hạn 7 - 11 tháng còn 6,4%/năm, kỳ hạn 12 - 13 tháng còn 6,5%/năm và kỳ hạn 15 - 36 tháng còn 6,6%/năm.

Tuy nhiên, Viet A Bank cho biết, ngân hàng vẫn có thể áp dụng mức “lãi suất khác” so với biểu lãi suất niêm yết đối với một số khách hàng và không vượt quá mức lãi suất tối đa do Ngân hàng Nhà nước quy định theo từng thời hạn (hiện Ngân hàng Nhà nước chỉ quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng).

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 13/9/2023: 7 ngân hàng giảm lãi suất, chỉ còn HDBank có lãi suất 7%/năm
Hôm nay có 7 ngân hàng công bố giảm lãi suất huy động

Tương tự, ngân hàng MSB cũng chính thức giảm lãi suất huy động với mức giảm chung 0,3 điểm phần trăm, tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi từ 1 - 36 tháng.

Theo biểu lãi suất huy động online mới nhất của MSB, lãi suất huy động kỳ hạn 1 - 5 tháng giảm còn 4,2%/năm; kỳ hạn từ 6 - 11 tháng chỉ còn 5,4%/năm và kỳ hạn từ 12 - 36 tháng cũng chỉ còn 5,5%/năm. Tuy nhiên, MSB vẫn duy trì chính sách “lãi suất đặc biệt” 5,9%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, và 6%/năm đối với tiền gửi thuộc các kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng và 24 tháng.

Ngân hàng GPBank cũng lần thứ hai trong tháng giảm lãi suất huy động khi điều chỉnh giảm một loạt các kỳ hạn tiền gửi từ 1 - 36 tháng.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 - 5 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm, xuống còn 4,25%/năm. Lãi suất huy động online các kỳ hạn còn lại cũng đồng loạt giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 tháng chỉ còn 5,15%/năm, kỳ hạn 7 - 8 tháng còn 5,2%/năm, kỳ hạn 9 tháng còn 5,25%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,35%/năm, các kỳ hạn 13 - 36 tháng có lãi suất cao nhất nhưng cũng chỉ còn 5,45%/năm.

Ngân hàng ACB vừa có lần thứ hai giảm lãi suất huy động kể từ đầu tháng 9, việc điều chỉnh diễn ra trên tất cả các kỳ hạn tiền gửi. Biểu lãi suất huy động online, tiền gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm mạnh 0,6 điểm phần trăm còn 3,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng giảm 0,55 điểm phần trăm còn 3,7%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,45 điểm phần trăm còn 3,8%/năm.

Cũng với tài khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng được ACB điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm xuống 5,3%/năm. Các kỳ hạn tiền gửi từ 9 - 12 tháng giảm cũng giảm tương tự xuống còn 5,5%/năm. Đối với tài khoản tiền gửi lớn hơn 200 triệu đồng nhưng dưới 1 tỷ đồng, ACB cộng thêm 0,1%/năm tại tất cả các kỳ hạn tiền gửi. Lãi suất cũng sẽ được cộng tiếp 0,5 điểm phần trăm khi số tiền gửi trị giá từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, và từ 5 tỷ đồng trở lên.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 13 THÁNG 9 (%/năm)

NGÂN HÀNG

1 THÁNG

3 THÁNG

6 THÁNG

9 THÁNG

12 THÁNG

18 THÁNG

NCB

4,75

4,75

6,8

6,85

6,9

6,8

PVCOMBANK

4,25

4,25

6,7

6,7

6,8

6,9

VIETBANK

4,75

4,75

6,6

6,7

6,7

6,6

HDBANK

4,75

4,75

6,6

6,7

6,8

6,8

DONG A BANK

4,5

4,5

6,35

6,45

6,7

6,9

CBBANK

4,2

4,3

6,3

6,4

6,6

6,7

VIETA BANK

4,6

4,6

6,3

6,4

6,5

6,6

SCB

4,75

4,75

6,3

6,3

6,4

6,3

BAOVIETBANK

4,4

4,75

6,3

6,5

6,8

6,7

LPBANK

4,35

4,35

6,3

6,3

6,4

6,8

BVBANK

4,4

4,7

6,25

6,35

6,55

6,55

BACA BANK

4,75

4,75

6,2

6,25

6,3

6,4

OCB

4,6

4,75

6,1

6,2

6,3

6,4

SHB

4,5

4,75

6,1

6,2

6,4

6,4

OCEANBANK

4,75

4,75

6,1

6,2

6,4

6,8

PG BANK

4,45

4,45

6

6

6,1

6,6

NAMA BANK

4,65

4,65

6

6,4

6,5

6,9

ABBANK

4,5

4,5

6

5,7

5,7

5,4

SAIGONBANK

3,6

4

6

5,7

5,9

5,9

VIB

4,75

4,75

5,6

5,6

6,2

SACOMBANK

3,7

3,9

5,5

5,8

6,2

6,4

VPBANK

4,4

4,45

5,5

5,5

5,8

5,1

TECHCOMBANK

3,85

4

5,35

5,4

5,55

5,55

MSB

4,2

4,2

5,4

5,4

5,5

5,5

MB

3,7

4

5,4

5,5

5,9

6,3

KIENLONGBANK

4,75

4,75

5,4

5,6

5,7

6,4

SEABANK

4,75

4,75

5,4

5,55

5,7

5,8

ACB

3,6

3,8

5,3

5,3

5,5

EXIMBANK

4

4

5,2

5,5

5,6

5,8

GPBANK

4,25

4,25

5,15

5,25

5,35

5,45

TPBANK

3,8

4

5

5

5,55

6,3

BIDV

3,3

4,1

4,9

4,9

5,8

5,8

AGRIBANK

3,6

4,1

4,9

4,9

5,8

5,5

VIETCOMBANK

3

3,8

4,7

4,7

5,8

5,8

VIETINBANK

3,2

4

4,7

4,7

5,8

5,8

Ngân hàng TPBank cũng giảm mạnh lãi suất huy động trên diện rộng. Cụ thể, lãi suất huy động online kỳ hạn 1 tháng tại TPBank giảm 0,45 điểm phần trăm, chỉ còn 3,8%/năm; lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm 0,55 điểm phần trăm và chỉ còn 4%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm xuống chỉ còn 5%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng giảm 0,25 điểm phần trăm còn 5,55%/năm. Lãi suất kỳ hạn 18 tháng được TPBank giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 6%/năm, các kỳ hạn 24 - 36 tháng được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất 6,3%/năm.

Ngước lại làn sóng giảm lãi suất, ngân hàng Techcombank tăng nhẹ lãi suất huy động kỳ hạn ngắn từ 1 - 5 tháng, nhưng giảm lãi suất các kỳ hạn từ 6 - 11 tháng. Đây cũng là lần thứ hai kể từ đầu tháng nhà băng này điều chỉnh lãi suất huy động.

Theo biểu lãi suất huy động online hôm nay của Techcombank, lãi suất kỳ hạn 1 - 2 tháng tăng từ 3,7% lên 3,85%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng tăng từ 3,85% lên 4%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6 - 11 tháng đều giảm 0,1 điểm phần trăm kể từ hôm nay. Lãi suất huy động online áp dụng đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng như sau: Kỳ hạn 6 - 8 tháng 5,35%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng 5,4%/năm. Kỳ hạn 12-36 tháng giữ nguyên mức lãi suất cũ 5,55%/năm.

Từ đầu tháng 9 đến nay đã có 17 ngân hàng giảm lãi suất gồm: Eximbank, BacA Bank, PG Bank, Saigonbank, MB, OCB, Sacombank, SHB, GPBank, Techcombank, ACB, Nam A Bank, KienLongBank, TPBank, CBBank, MSB, VietA Bank.

Trong đó, ACB, Techconbank, Eximbank và GPBank đã hai lần giảm lãi suất kể từ đầu tháng 9.

Báo cáo phân tích thị trường tiền tệ của Công ty chứng khoán VNDirect cho thấy, trong tháng 8, lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đã giảm 0,5 điểm % so với cuối tháng 7 về mức 5,9%/năm (giảm gần 2 điểm % so với đầu năm 2023). Đà giảm của lãi suất huy động được thúc đẩy bởi tình trạng dư thừa thanh khoản hệ thống trong bối cảnh cầu tín dụng yếu cũng như Chính phủ mở rộng chính sách tài khóa.

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất hạ thấp, nhà đầu tư có xu hướng đa dạng danh mục đầu tư để gia tăng tài sản, nâng cao hiệu quả sinh lời. Nhưng đây cũng là thời điểm cần cẩn trọng và thông thái khi đưa ra quyết định đầu tư, không nên "bỏ trứng vào một giỏ".

Cách tính tiền lãi gửi tiết kiệm ngân hàng

Bạn có thể sử dụng công thức tính tiền lãi gửi ngân hàng qua công thức sau:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ: Bạn có 1 tỷ đồng, muốn gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng ở ngân hàng A với lãi suất cao nhất 6,95%/năm. Tiền lãi được tính như sau:

Tiền lãi = 1 tỷ đồng x 6,95%/12 x 6 tháng = 34.750.000 đồng

Như vậy, nếu bạn gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng có kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng A thì cuối kỳ bạn sẽ nhận số tiền lãi là 34.750.000 đồng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Lãi suất ngân hàng hôm nay

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

JBIC mong muốn tham gia các dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

JBIC mong muốn tham gia các dự án chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam

Chiều 3/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân đã tiếp xã giao Giám đốc khu vực châu Á- Thái Bình Dương Ngân hàng JBIC.
Bắc Kạn: Đối thoại tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bắc Kạn: Đối thoại tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại và tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Bắc Kạn.
Áp lực bán tháo ồ ạt, VN-Index đánh rơi hơn 37 điểm

Áp lực bán tháo ồ ạt, VN-Index đánh rơi hơn 37 điểm

Trong phiên ngày 3/10, áp lực bán lan rộng, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN-Index giảm tới 37,15 điểm, tương đương 3,22%, xuống 1.118,1 điểm.
SHB tiếp tục giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp chỉ từ 6,97%/năm

SHB tiếp tục giảm lãi suất cho vay doanh nghiệp chỉ từ 6,97%/năm

Từ nay đến ngày 30/5/2024, khách hàng doanh nghiệp vay vốn sản xuất kinh doanh tại SHB được hưởng lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 6,97%/năm.
WB cảnh báo: "Tiếp tục cắt giảm lãi suất sẽ gây áp lực đến tỷ giá"

WB cảnh báo: "Tiếp tục cắt giảm lãi suất sẽ gây áp lực đến tỷ giá"

Chính sách tiền tệ tiếp tục nới lỏng được cho là phù hợp, nhưng tiếp tục cắt giảm lãi suất sẽ làm gia tăng chênh lệch lãi suất với các thị trường trên toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục

World Bank dự báo Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế Đông Nam Á

World Bank dự báo Việt Nam là một trong những điểm sáng kinh tế Đông Nam Á

Cải cách dịch vụ và số hóa có thể tạo ra một chu kỳ tích cực nhằm gia tăng cơ hội kinh tế và nâng cao năng lực con người, thúc đẩy sự phát triển trong khu vực
Thời điểm vàng tập đoàn Mỹ tung tiền vào ông lớn Việt

Thời điểm vàng tập đoàn Mỹ tung tiền vào ông lớn Việt

Các tập đoàn lớn nước ngoài và các quỹ đầu tư tranh thủ rót tiền vào các doanh nghiệp lớn Việt, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu dùng, bán lẻ, dược phẩm và tài chính.
Ông Phạm Thái Sơn giữ chức Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Ông Phạm Thái Sơn giữ chức Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang

Ông Phạm Thái Sơn được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Tuyên Quang từ ngày 1/10/2023 theo Quyết định số 1359/QĐ-BHXH.
UOB giữ nguyên dự báo lạm phát của Việt Nam ở mức 3,9%

UOB giữ nguyên dự báo lạm phát của Việt Nam ở mức 3,9%

Trong báo cáo vừa phát hành, Ngân hàng UOB giữ nguyên dự báo lạm phát CPI của Việt Nam ở mức 3,9% cho năm 2023.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo lừa đảo mạo danh quỹ đầu tư chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo lừa đảo mạo danh quỹ đầu tư chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra cảnh báo tình trạng mạo danh quỹ đầu tư chứng khoán để lừa đảo nhà đầu tư.
Nâng cao hiểu biết về bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền

Nâng cao hiểu biết về bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền

Phổ biến kiến thức tài chính được coi là một trong những phương thức bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả, là công cụ trợ lực hữu hiệu cho các chính sách điều hành..
Tận dụng ưu đãi khi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank, lợi ích nhiều chiều

Tận dụng ưu đãi khi chi tiêu thẻ tín dụng VPBank, lợi ích nhiều chiều

Chủ thẻ tín dụng VPBank có thể chi tiêu tại 400 thương hiệu ở các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, du lịch… để được hưởng chương trình ưu đãi lên tới 40%.
Agribank cho vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp đầu tư dự án 5 ngành trọng điểm năm 2023

Agribank cho vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp đầu tư dự án 5 ngành trọng điểm năm 2023

Agribank dành 10.000 tỷ đồng tài trợ các dự án đầu tư 5 ngành trọng điểm với lãi suất ưu đãi đối với các khoản vay trung và dài hạn.
Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, VN-Index tăng nhẹ 1,1 điểm

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, VN-Index tăng nhẹ 1,1 điểm

Phiên giao dịch ngày 2/10, sắc xanh đã quay lại thị trường nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh, VN-Index tăng 1,1 điểm (0,10%) lên 1.155,2 điểm.
Hàng trăm héc-ta tại KCN Hiệp Phước bỏ hoang nhiều năm: Gập ghềnh thủ tục hành chính

Hàng trăm héc-ta tại KCN Hiệp Phước bỏ hoang nhiều năm: Gập ghềnh thủ tục hành chính

Cơ quan chức năng tại TP.HCM chậm thẩm định giá thuê đất dẫn đến hàng trăm héc-ta đất ở khu công nghiệp (KCN) Hiệp Phước bỏ không nhiều năm.
Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/10/2023: Kỳ hạn 6 tháng cao nhất 6,4%

Lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/10/2023: Kỳ hạn 6 tháng cao nhất 6,4%

Tổng hợp lãi suất ngân hàng hôm nay ngày 2/10/2023, lãi suất tiết kiệm 2/10, giảm lãi suất huy động, Kỳ hạn 6 tháng, lãi suất ngân hàng Vietcombank, VietinBank.
Sau thập kỷ dòng vốn Nhật, Hàn, Việt Nam sắp đón vốn FDI khủng từ Mỹ và EU

Sau thập kỷ dòng vốn Nhật, Hàn, Việt Nam sắp đón vốn FDI khủng từ Mỹ và EU

Những thay đổi trong quan hệ quốc tế và địa chính trị có thể dẫn đến sự dịch chuyển dòng vốn FDI lớn. Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi lớn từ xuất khẩu.
Để ứng phó hiệu quả với biến động tỷ giá

Để ứng phó hiệu quả với biến động tỷ giá

Những tháng gần đây, tỷ giá biến động không ngừng. Vậy để ứng phó hiệu quả với biến động tỷ giá các nhà điều hành có chính sách gì?
Ngân hàng “đau đầu” với áp lực tăng trưởng tín dụng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Ngân hàng “đau đầu” với áp lực tăng trưởng tín dụng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì?

Tính đến 21/9, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 5,91%. Hiện nhiều ngân hàng đang rất “đau đầu” với áp lực tăng trưởng tín dụng.
Phát hiện nhiều doanh nghiệp khai báo thuế nhưng trốn đóng bảo hiểm xã hội qua chia sẻ dữ liệu

Phát hiện nhiều doanh nghiệp khai báo thuế nhưng trốn đóng bảo hiểm xã hội qua chia sẻ dữ liệu

Qua công tác chia sẻ dữ liệu sau thanh tra, kiểm tra đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có khai báo thuế nhưng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
Thu hút vốn FDI tăng trưởng cao, Tổng Cục Thống kê nhận định gì?

Thu hút vốn FDI tăng trưởng cao, Tổng Cục Thống kê nhận định gì?

Trong bối cảnh thị trường khó khăn, riêng trong quý 3/2023, thu hút vốn FDI của cả nước tăng 12% cho thấy môi trường đầu tư tại Việt Nam hấp dẫn.
9 tháng, thực hiện đầu tư công đạt gần 415,5 nghìn tỷ đồng

9 tháng, thực hiện đầu tư công đạt gần 415,5 nghìn tỷ đồng

9 tháng năm 2023 thực hiện đầu tư công của cả nước đạt gần 415,5 nghìn tỷ đồng là con số rất lớn, đóng góp quan trọng vào sức tăng trưởng của nền kinh tế.
Sau nhiều lùm xùm, doanh thu bảo hiểm tiếp tục lao dốc

Sau nhiều lùm xùm, doanh thu bảo hiểm tiếp tục lao dốc

Nhiều năm liên tục tăng trưởng dương ở mức 2 con số, tuy nhiên sau nhiều lùm xùm, doanh thu lĩnh vực bảo hiểm giảm mạnh, tăng trưởng âm 2 quý liên tiếp.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công

Từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh các địa phương có tốc độ giải ngân vốn đầu tư cao, còn nhiều địa phương tỷ lệ giải ngân rất thấp.
Thanh khoản phục hồi, VN-Index tăng nhẹ 1,72 điểm

Thanh khoản phục hồi, VN-Index tăng nhẹ 1,72 điểm

Kết phiên giao dịch hôm nay (29/9), VN-Index tăng nhẹ 1,72 điểm lên 1.154,15 điểm. Toàn sàn HoSE có 277 mã tăng, 61 mã đứng giá và 212 mã giảm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động