Lai Châu: Thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Tỉnh Lai Châu luôn xác định phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp là mũi nhọn trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Diễn đàn kết nối đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh Diễn đàn Phát triển Nông nghiệp Việt Nam 2023: Tạo sự đột phá cho kinh tế nông nghiệp

Lai Châu là một tỉnh miền núi, biên giới dân số chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, có tổng diện tích trên 9.000 km2, với diện tích đất nông nghiệp chiếm 58%. Lai Châu có rất nhiều những tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp với diện tích tự nhiên lớn, nguồn lao động dồi dào; khí hậu nhiệt đới thích hợp phát triển các loại cây dược liệu quý, cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, quy mô lớn...

Ngoài ra, tỉnh Lai Châu còn có lợi thế như có cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng, thuận lợi cho phát triển công nghiệp và kinh tế biên mậu; khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa độc đáo của 20 dân tộc anh em với nhiều điểm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm hấp dẫn; hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư với tuyến đường nối Cao tốc Hà Nội - Lào Cai và thành phố Lai Châu, dự án Hầm Hoàng Liên kết nối với thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai... tạo điều kiện thúc đẩy kết nối vùng, liên vùng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Lai Châu đã trồng mới 2.831 ha cây mắc ca; trồng mới chè tập trung 1.316 ha; diện tích lúa hàng hóa thực hiện đến năm 2022 đạt 3.936; phát triển 115 ha các loại hoa tập trung và trồng mới cây ăn quả tập trung đạt 1.316,8 ha. Lai Châu có 151 cơ sở chăn nuôi đại gia súc tập trung; phát triển mới 5.893 thùng ong; phát triển mới 55.512 m3 cá lồng và chú trọng chuyển đổi hơn 1.000 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác có giá trị cao hơn.

Lai Châu:
Cây mắc ca được trồng ở Lai Châu từ năm 2011

Xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng điểm, do đó, thời gian qua, tỉnh Lai Châu và đã tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, đồng thời, cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án để triển khai thực hiện như: Nghị quyết về phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Đề án về phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XIV xác định: phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung là một trong những chương trình trọng điểm của tỉnh. Ngày 22/2/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết từng bước được cụ thể hóa, nông nghiệp tỉnh Lai Châu nói chung và nông nghiệp hàng hoá tập trung nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, khí hậu đã phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hóa đặc sản, chất lượng, tham gia mạnh vào thị trường trong và ngoại tỉnh, được thị trường chấp nhận, dần hình thành một số thương hiệu đặc sản Lai Châu như: Các sản phẩm gạo đặc sản địa phương, thịt sấy Lai Châu và các loại gia vị, chè cổ thụ Lai Châu, miến dong Bình Lư, hoa địa lan, mật ong rừng Lai Châu, rượu Lộc trời Lai Châu, rượu Putaleng…

Chăn nuôi theo hướng tập trung theo quy mô trang trại, gia trại phát triển mạnh, tốc độ tăng đàn vật nuôi luôn được giữ vững ở mức trên 5%/năm; thủy sản nước lạnh được mở rộng quy mô sản xuất, sản lượng tăng hàng năm; nuôi trồng thuỷ sản lòng hồ thuỷ điện tăng nhanh quy mô thể tích lồng nuôi và sản lượng nuôi trồng; đàn ong tăng mạnh theo hướng liên kết người dân với doanh nghiệp.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được đẩy mạnh, người dân và doanh nghiệp, Hợp tác xã tích cực tham gia. Số lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn tăng mạnh qua các năm, nhiều sản phẩm nông nghiệp truyền thống được kích hoạt thông qua hoạt động của chương trình.

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, các sản phẩm OCOP Lai Châu đã thâm nhập đến các thị trường ngoại tỉnh, dần khẳng định thương hiệu, góp phần đưa nông nghiệp hàng hoá Lai Châu phát triển gắn với thị trường cả nước và quốc tế. Công nghiệp chế biến được quan tâm thúc đẩy, các cơ sở chế biến hình thành đều gắn với vùng nguyên liệu, tốc độ tăng cơ sở chế biến khá nhanh trong 2 năm qua.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ nền nông nghiệp của tỉnh Lai Châu sang sản xuất hàng hóa tập trung, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, đề án của tỉnh về phát triển nông nghiệp, trọng tâm là Nghị quyết số 05-NQ/TW của Tỉnh ủy; từ đó huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, sự đồng tình, chủ động, tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã và đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư và người dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, dự báo khó đạt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Rà soát, điều chỉnh, cơ cấu lại các mục tiêu, nhiệm vụ theo hướng tăng các chỉ tiêu, nhiệm vụ có tính khả thi, hiệu quả cao, giảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa phù hợp, đảm bảo đúng định hướng của Nghị quyết, sát với yêu cầu thực tiễn và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách của tỉnh cho phù hợp, phát huy hiệu quả trong triển khai thực hiện.

Tập trung đánh giá, điều chỉnh quy hoạch vùng phát triển nông nghiệp hàng hóa đảm bảo phù hợp với đặc tính cây trồng, thổ nhưỡng khí hậu; tập trung tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp.

Đồng thời, tiếp tục vận động, khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi các diện tích đất hoang hóa, đất canh tác cây trồng kém hiệu quả sang phát triển các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần đẩy mạnh tích tụ đất đai.

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hình thành liên kết giá trị trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, các hoạt động giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh. Tiếp tục lồng ghép và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình, chính sách của Trung ương, của tỉnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư ngoài xã hội để đầu tư phát triển nông nghiệp.

Cùng với đó, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu trong lĩnh vực nông nghiệp ở các cấp. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, đề án, các chính sách về phát triển nông nghiệp; kịp thời chỉ đạo khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Giai đoạn 2021 - 2025, Lai Châu tiếp tục có nhiều chính sách đặc thù để hỗ trợ, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với nguồn ngân sách dự kiến trên 1.000 tỷ đồng. Tỉnh đã thành lập các hiệp hội trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo điều kiện để các thành viên hỗ trợ nhau về nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và cùng phát triển. Đồng thời, tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh.

Nhật Khôi
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Lai Châu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đắk Nông: Dư địa để phát triển ngành công nghiệp hiện còn rất lớn

Đắk Nông: Dư địa để phát triển ngành công nghiệp hiện còn rất lớn

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Đắk Nông đang từng bước tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, du lịch...
Hàng loạt dự án đầu tư công sắp được Hà Nội kiểm tra

Hàng loạt dự án đầu tư công sắp được Hà Nội kiểm tra

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 70/KH-UBND nhằm kiểm tra, đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm 2024.
Lộ trình phát triển Vân Đồn thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực

Lộ trình phát triển Vân Đồn thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực

Đến năm 2024, Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ trở thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển đảo cao cấp.
Hà Nội cho phép kinh doanh bay dù lượn, sân tập golf trên mặt nước Hồ Tây

Hà Nội cho phép kinh doanh bay dù lượn, sân tập golf trên mặt nước Hồ Tây

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành danh mục 10 loại hình dịch vụ được kinh doanh ở Hồ Tây, trong đó có sân tập golf, bay dù lượn trên mặt hồ.
Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024

Quảng Ninh: Quyết tâm thực hiện mục tiêu đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt ra mục tiêu đón 17 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế khoảng 3 triệu lượt.

Tin cùng chuyên mục

Nam Định: Doanh thu từ dịch vụ du lịch tháng 2 ước tăng 162%

Nam Định: Doanh thu từ dịch vụ du lịch tháng 2 ước tăng 162%

Tháng 2/2024, Nam Định thu hút khoảng 564.000 lượt du khách, tăng 200%, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 110 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ năm 2023
Hà Nội: Giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững

Hà Nội: Giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh bền vững

Nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội sẽ triển khai hàng hoạt các hội nghị liên quan.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ rào cản, khó khăn, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nam Định: Thu hút thêm dự án FDI 60 triệu USD vào Khu công nghiệp lớn nhất tỉnh

Nam Định: Thu hút thêm dự án FDI 60 triệu USD vào Khu công nghiệp lớn nhất tỉnh

Mới đây, Dự án FDI 60 triệu USD sản xuất các sản phẩm vải không nhuộm, vải có nhuộm, … được đầu tư vào Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, tỉnh Nam Định.
Tạm dừng hoạt động chợ tự phát xã An Nhứt

Tạm dừng hoạt động chợ tự phát xã An Nhứt

Ngày 28/2, UBND huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản về việc tạm dừng hoạt động chợ quê xã An Nhứt từ ngày 1/3 vì chưa bảo đảm nhiều yếu tố.
Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Quảng Ninh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón dòng vốn đầu tư nước ngoài

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn đạt 3 tỷ USD.
TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

TP. Hồ Chí Minh: Khu Công nghệ cao hợp tác với Siemens đào tạo nhân lực công nghiệp vi mạch bán dẫn

Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh hợp tác với Công ty Siemens Electronic Design Automation phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Quảng Ninh đồng hành, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Quảng Ninh đồng hành, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai rất nhiều giải pháp để đồng hành, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp.
Thanh Hóa: Ước đón gần 1,6 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm

Thanh Hóa: Ước đón gần 1,6 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm

Tổng lượng khách du lịch đến tỉnh Thanh Hóa trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 1,6 triệu lượt, với tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1.552,5 tỷ đồng.
Đồng Nai: Công nhân trở lại làm việc ổn định sau Tết

Đồng Nai: Công nhân trở lại làm việc ổn định sau Tết

Ngày 22/2, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khai trương đầu năm, tỷ lệ lao động trở lại làm việc từ 96-98%.
Nha Trang dự kiến mở thêm hai chợ đêm

Nha Trang dự kiến mở thêm hai chợ đêm

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa vừa khảo sát một số địa điểm để tổ chức hoạt động chợ đêm trên địa bàn TP. Nha Trang, dự kiến tổ chức từ quý II/2024.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực phát triển Thủ đô

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực phát triển Thủ đô

Đảng bộ Hà Nội luôn xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô.
Long An: Quốc lộ 62 qua địa bàn sắp được nâng cấp phát triển kinh tế

Long An: Quốc lộ 62 qua địa bàn sắp được nâng cấp phát triển kinh tế

Quốc lộ 62 qua địa bàn Long An sắp tới sẽ được nâng cấp, cải tạo thành đường cấp III đồng bằng hai làn xe có vận tốc thiết kế 80km/h, với mặt đường rộng 11m.
Lâm Đồng: Khẩn trương triển khai thí điểm xe chạy bằng năng lượng điện để chở khách du lịch

Lâm Đồng: Khẩn trương triển khai thí điểm xe chạy bằng năng lượng điện để chở khách du lịch

UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thí điểm sử dụng xe chạy bằng năng lượng điện để chở khách tham quan, du lịch.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp được thông qua

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 15 của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 cuối tháng 3/2024, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội sắp được thông qua.
Thanh Hóa: Khởi công xây dựng Dự án đường nối cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

Thanh Hóa: Khởi công xây dựng Dự án đường nối cao tốc Bắc – Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tổ chức Lễ khởi công dự án tuyến nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn.
Điểm danh loạt hầm chui Hà Nội sắp được đầu tư xây dựng

Điểm danh loạt hầm chui Hà Nội sắp được đầu tư xây dựng

Hà Nội sắp triển khai xây dựng các dự án hầm chui như Đại lộ Thăng Long - Vành đai 3,5; Cổ Linh - đường dẫn cầu Vĩnh Tuy; Dương Đình Nghệ - Vành đai 3.
Xử phạt Công ty Cổ phần sân golf Hà Nội 345 triệu đồng

Xử phạt Công ty Cổ phần sân golf Hà Nội 345 triệu đồng

Công ty Cổ phần sân golf Hà Nội bị xử phạt hành chính hơn 345 triệu đồng, vì không có giấy phép môi trường theo quy định.
Sau năm 2030, Thái Bình dự kiến sẽ có sân bay, tuyến đường sắt và phân tách thành 3 vùng phát triển

Sau năm 2030, Thái Bình dự kiến sẽ có sân bay, tuyến đường sắt và phân tách thành 3 vùng phát triển

Theo Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến tỉnh Thái Bình sẽ có sân bay, tuyến đường sắt hơn 100 km và phân thành 3 vùng phát triển.
Yên Bái: Khí thế lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2024

Yên Bái: Khí thế lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2024

Ngày 16/2, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2024 với khí thế và nhiều kỳ vọng cho năm mới.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động