Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 04/08/2020 23:48

Ký kết thỏa thuận phối hợp đấu thầu, niêm yết… trái phiếu Chính phủ

14:28 | 22/02/2019
Tại Hội nghị Thành viên thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) ngày 21/02/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đã ký kết thỏa thuận phối hợp thực hiện đấu thầu, niêm yết, đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu Chính phủ (TPCP) do Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành.  

Đại diện KBNN cho biết, dự kiến khối lượng trái phiếu Chính phủ KBNN sẽ huy động qua kênh đấu thầu trong năm 2019 khoảng 260.000 tỷ đồng, tập trung vào các kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm có kỳ trả lãi chuẩn hoặc loại long/short coupon.

ky ket thoa thuan phoi hop dau thau niem yet trai phieu chinh phu
Quang cảnh ký kết biên bản thỏa thuận

Đồng thời, KBNN sẽ tiếp tục tái cơ cấu danh mục TPCP, dự kiến hoán đổi khoảng 20.000 tỷ đồng TPCP đến hạn trả nợ trong năm 2019 và năm 2020; thí điểm phát hành một số mã trái phiếu chuẩn để PDs thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn; phát hành TPCP hỗ trợ thanh khoản cho PDs khi thực hiện nghĩa vụ chào giá cam kết chắc chắn nhưng không có đủ TPCP để giao dịch; định kỳ hàng quý, phối hợp với các đơn vị, trao đổi với các nhà tạo lập thị trường về công tác phát hành TPCP và địch hướng chính sách để phát triển thị trường trái phiếu.

Với chức năng tổ chức, vận hành thị trường TPCP, HNX cho biết, trong năm 2019 sẽ huy động vốn cho các tổ chức phát hành an toàn, hiệu quả và triển khai nghiệp vụ đấu thầu mua lại, hoán đổi trái phiếu; kết nối hệ thống giao dịch TPCP với hệ thanh toán bù trừ và lưu ký mới của VSD; triển khai Hợp đồng tương lai TPCP; tiếp tục xây dựng cổng thông tin về thị trường trái phiếu doanh nghiệp...

Đại diện VSD cũng cho biết, dự kiến năm 2019 sẽ triển khai hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước; phối hợp với HNX tổ chức phát hành TPCP, TPCP bảo lãnh theo phương thức đấu thầu nhằm tăng quy mô và tính thanh khoản của thị trường; phối hợp với HNX, thành viên bù trừ và ngân hàng thanh toán triển khai sản phẩm Hợp đồng tương lai TPCP theo chỉ đạo của cơ quan quản lý...

Ngọc Quỳnh