Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 18/09/2021 07:02

Ký kết hợp đồng BOT dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm

15:01 | 06/05/2021
Ngày 6/5/2021, tại Hà Nội, “Lễ ký kết Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông” đã được tổ chức.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm (dự án) thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Bên cạnh 8 dự án đầu tư công đang triển khai xây dựng, việc ký kết hợp đồng, đầu tư xây dựng dự án thành phần Nha Trang - Cam Lâm và tới đây là 2 dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông thông suốt, có năng lực lớn, an toàn, tốc độ cao, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị trong vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung bộ; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Lễ ký kết Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông
Lễ ký kết Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang – Cam Lâm

Sau một thời gian nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Trong đó, dự án có tổng chiều dài khoảng 50km; được phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h; 1 hầm đường bộ qua núi Dốc Sạn có chiều dài khoảng 700m và một số công trình cầu lớn. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 5.524 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 2.556 tỷ đồng, nguồn vốn nhà nước tham gia thực hiện dự án khoảng 2.967 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức PPP, thời gian xây dựng 2 năm, thời gian vận hành khai thác hoàn vốn khoảng 16 năm 4 tháng.

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là dự án đầu tiên trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng phần vốn góp nhà nước để đánh giá tài chính thương mại, được cập nhật quy định chuyển tiếp của Luật PPP và các nghị định hướng dẫn trong quá trình đàm phán hợp đồng dự án. Dự án triển khai khắc phục tồn tại của các dự án BOT trước đây như đảm bảo sự lựa chọn cho người sử dụng, mức phí dịch vụ sử dụng đường bộ được xác định ngay từ ban đầu sẽ làm giảm rủi ro cho nhà đầu tư và ngân hàng cung cấp tín dụng trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Việc tổ chức đàm phán, ký hợp đồng thành công ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, còn mang ý nghĩa rất to lớn trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian vừa qua; là tín hiệu tích cực đối với môi trường đầu tư PPP trong lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2021-2025 đặc biệt trong điều kiện nguồn vốn ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn như hiện nay.

PV